Al-Haqqah 9-34, de Heilige Koran (Djuz'-29, Pagina-567)

Al-Haqqah: 69/Al-Haqqah-9, 69/Al-Haqqah-10, 69/Al-Haqqah-11, 69/Al-Haqqah-12, 69/Al-Haqqah-13, 69/Al-Haqqah-14, 69/Al-Haqqah-15, 69/Al-Haqqah-16, 69/Al-Haqqah-17, 69/Al-Haqqah-18, 69/Al-Haqqah-19, 69/Al-Haqqah-20, 69/Al-Haqqah-21, 69/Al-Haqqah-22, 69/Al-Haqqah-23, 69/Al-Haqqah-24, 69/Al-Haqqah-25, 69/Al-Haqqah-26, 69/Al-Haqqah-27, 69/Al-Haqqah-28, 69/Al-Haqqah-29, 69/Al-Haqqah-30, 69/Al-Haqqah-31, 69/Al-Haqqah-32, 69/Al-Haqqah-33, 69/Al-Haqqah-34, de Heilige Koran, Djuz'-29, Pagina-567, Al-Haqqah 9-34
direction_left
direction_right
Luister Koran: 69/Al-Haqqah-9
69/Al-Haqqah-9: En Fir'aun en degenen die er vóór hem waren en de (bewoners van) de op hun fundamenten gekeerde steden pleegden grote zonden.
Luister Koran: 69/Al-Haqqah-10
69/Al-Haqqah-10: En zij waren ongehoorzaam aan de Boodschapper van hun Heer. Toen groep Hij hen met een krachtige bestraffing.
Luister Koran: 69/Al-Haqqah-11
69/Al-Haqqah-11: Voorwaar, toen het water overstroomde, droegen Wij jullie (voorvader Nôeh en zijn familie) in het vaartuig (de ark).
Luister Koran: 69/Al-Haqqah-12
69/Al-Haqqah-12: Opdat Wij dit voor jullie tot een vermaning zouden maken en opdat een aandachtig oor er aandacht aan zou schenken.
Luister Koran: 69/Al-Haqqah-13
69/Al-Haqqah-13: Wanneer dan op de bazuin geblazen wordt met één stoot.
Luister Koran: 69/Al-Haqqah-14
69/Al-Haqqah-14: En de aarde en de bergen worden opgetild en dan in één klap worden verpulverd.
Luister Koran: 69/Al-Haqqah-15
69/Al-Haqqah-15: Op die Dag zal de gebeurtenis plaatsvinden.
Luister Koran: 69/Al-Haqqah-16
69/Al-Haqqah-16: En de hemel zal splijten, dan wordt zij broos.
Luister Koran: 69/Al-Haqqah-17
69/Al-Haqqah-17: En de Engelen zullen zich op haar randen bevinden en acht (van hen) zullen op die Dag de Troon van jouw Heer boven zich dragen.
Luister Koran: 69/Al-Haqqah-18
69/Al-Haqqah-18: Op die Dag zullen jullie voorgeleid worden, geen van jullie geheimen zal verborgen blijven.
Luister Koran: 69/Al-Haqqah-19
69/Al-Haqqah-19: Wat betreft degene die dan zijn boek in zijn rechterhand gegeven zal worden, hij zal zeggen: "Neemt, en leest mijn boek voor.
Luister Koran: 69/Al-Haqqah-20
69/Al-Haqqah-20: Voorwaar, ik was ervan overtuigd dat ik mijn afrekening zou ontmoeten."
Luister Koran: 69/Al-Haqqah-21
69/Al-Haqqah-21: Hij zal dan een leven van welbehagen leiden.
Luister Koran: 69/Al-Haqqah-22
69/Al-Haqqah-22: In een hooggelegen Tuin (het Paradijs).
Luister Koran: 69/Al-Haqqah-23
69/Al-Haqqah-23: Haar vruchten hangen nabij.
Luister Koran: 69/Al-Haqqah-24
69/Al-Haqqah-24: (Er wordt gezegd:) "Eet en drinkt smakelijk wegens wat jullie hebben verricht in de vroegere dagen."
Luister Koran: 69/Al-Haqqah-25
69/Al-Haqqah-25: En wat betreft degene die zijn boek in zijn linkerhand gegeven zal worden, hij zal zeggen: "Wee mij! Was mijn boek maar niet (aan mij) gegeven!
Luister Koran: 69/Al-Haqqah-26
69/Al-Haqqah-26: En ik weet niet hoe mij afrekening zal zijn.
Luister Koran: 69/Al-Haqqah-27
69/Al-Haqqah-27: Was de dood maar de beëindiger van alles.
Luister Koran: 69/Al-Haqqah-28
69/Al-Haqqah-28: Mijn bezittingen baten mij niet.
Luister Koran: 69/Al-Haqqah-29
69/Al-Haqqah-29: Mijn macht is van mij heengegaan."
Luister Koran: 69/Al-Haqqah-30
69/Al-Haqqah-30: (Allah zegt:) "Grijpt hem en bindt zijn handen om zijn nek.
Luister Koran: 69/Al-Haqqah-31
69/Al-Haqqah-31: En doet hem in Djahîm (de Hel) binnengaan.
Luister Koran: 69/Al-Haqqah-32
69/Al-Haqqah-32: Voert hem daarna binnen in ketenen waarvan de lengte zeventig ellen is.''
Luister Koran: 69/Al-Haqqah-33
69/Al-Haqqah-33: Voorwaar, hij geloofde niet in Allah, de Geweldige.
Luister Koran: 69/Al-Haqqah-34
69/Al-Haqqah-34: En hij moedigde niet aan tot het voeden van de armen.
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: