de Heilige Koran (Djuz'-29, Pagina-564), Al-Mulk 27-30, Al-Qalam 1-15

Al-Mulk: 67/Al-Mulk-27, 67/Al-Mulk-28, 67/Al-Mulk-29, 67/Al-Mulk-30, Al-Qalam: 68/Al-Qalam-1, 68/Al-Qalam-2, 68/Al-Qalam-3, 68/Al-Qalam-4, 68/Al-Qalam-5, 68/Al-Qalam-6, 68/Al-Qalam-7, 68/Al-Qalam-8, 68/Al-Qalam-9, 68/Al-Qalam-10, 68/Al-Qalam-11, 68/Al-Qalam-12, 68/Al-Qalam-13, 68/Al-Qalam-14, 68/Al-Qalam-15, de Heilige Koran, Djuz'-29, Pagina-564, Al-Mulk 27-30, Al-Qalam 1-15
direction_left
direction_right
Luister Koran: 67/Al-Mulk-27
67/Al-Mulk-27: Wanneer zij dan (de bestraffing) van dichtbij zien, worden de gezichten van degenen die niet geloven bedroefd, en er zal worden gezegd: "Dit is waar jullie om plachten te vragen."
Luister Koran: 67/Al-Mulk-28
67/Al-Mulk-28: Zeg: "Wat dachten jullie, als Allah mij en wie met mij zijn vernietigt of als Hij ons begenadigt, wie beschermt dan de ongelovigen tegen een pijnlijke bestraffing?"
Luister Koran: 67/Al-Mulk-29
67/Al-Mulk-29: Zeg: "Hij is de Erbarmer, Wij geloven in Hem en wij vertrouwen op Hem." Jullie zullen weten wie in duidelijke dwaling verkeert."
Luister Koran: 67/Al-Mulk-30
67/Al-Mulk-30: Zeg: "Wat dachten jullie, als jullie water plotseling in de aarde verdwijnt, wie zal jullie dan stromend water brengen?"

Al-Qalam

Luister Koran: 68/Al-Qalam-1
68/Al-Qalam-1: Nôen. Bij de pen en wat zij schrijven.
Luister Koran: 68/Al-Qalam-2
68/Al-Qalam-2: Jij bent dankzij de gunst van jouw Heer geen bezetene.
Luister Koran: 68/Al-Qalam-3
68/Al-Qalam-3: En voorwaar, voor jou is er zeker een beloning zonder onderbreking.
Luister Koran: 68/Al-Qalam-4
68/Al-Qalam-4: En voorwaar, jij beschikt over een hoogstaand karakter.
Luister Koran: 68/Al-Qalam-5
68/Al-Qalam-5: Jullie zullen zien en zij zullen zien.
Luister Koran: 68/Al-Qalam-6
68/Al-Qalam-6: Wie van jullie de (met bezetenheid) beproefde is.
Luister Koran: 68/Al-Qalam-7
68/Al-Qalam-7: Voorwaar, jouw Heer weet het beste wie van Zijn Weg is afgedwaald en Hij kent het beste de rechtgeleiden.
Luister Koran: 68/Al-Qalam-8
68/Al-Qalam-8: Gehoorzaam daarom de loochenaars niet.
Luister Koran: 68/Al-Qalam-9
68/Al-Qalam-9: Zij wensen dat jij toegeeflijk zal worden, dan zullen zij (ook) toegeeflijk worden.
Luister Koran: 68/Al-Qalam-10
68/Al-Qalam-10: En gehoorzaam geen enkele verachtelijke edenzweerder.
Luister Koran: 68/Al-Qalam-11
68/Al-Qalam-11: Een lasteraar die rondloopt met roddelpraat.
Luister Koran: 68/Al-Qalam-12
68/Al-Qalam-12: Een tegenhouder van het goede, buitensporig, zondig.
Luister Koran: 68/Al-Qalam-13
68/Al-Qalam-13: Die daarnaast ook nog een bruut is, en bastaard.
Luister Koran: 68/Al-Qalam-14
68/Al-Qalam-14: (Hij is ongelovig) omdat hij een bezitter van rijkdom en zonen is.
Luister Koran: 68/Al-Qalam-15
68/Al-Qalam-15: Wanneer Onze Verzen aan hem voorgedragen worden, dan zegt hij: "Fabels van de vroegeren."
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: