de Heilige Koran (Djuz'-29, Pagina-568), Al-Haqqah 35-52, Al-Ma'arij 1-10

Al-Haqqah: 69/Al-Haqqah-35, 69/Al-Haqqah-36, 69/Al-Haqqah-37, 69/Al-Haqqah-38, 69/Al-Haqqah-39, 69/Al-Haqqah-40, 69/Al-Haqqah-41, 69/Al-Haqqah-42, 69/Al-Haqqah-43, 69/Al-Haqqah-44, 69/Al-Haqqah-45, 69/Al-Haqqah-46, 69/Al-Haqqah-47, 69/Al-Haqqah-48, 69/Al-Haqqah-49, 69/Al-Haqqah-50, 69/Al-Haqqah-51, 69/Al-Haqqah-52, Al-Ma'arij: 70/Al-Ma'arij-1, 70/Al-Ma'arij-2, 70/Al-Ma'arij-3, 70/Al-Ma'arij-4, 70/Al-Ma'arij-5, 70/Al-Ma'arij-6, 70/Al-Ma'arij-7, 70/Al-Ma'arij-8, 70/Al-Ma'arij-9, 70/Al-Ma'arij-10, de Heilige Koran, Djuz'-29, Pagina-568, Al-Haqqah 35-52, Al-Ma'arij 1-10
direction_left
direction_right
Luister Koran: 69/Al-Haqqah-35
69/Al-Haqqah-35: Op deze Dag heeft hij hier geen trouwe vriend.
Luister Koran: 69/Al-Haqqah-36
69/Al-Haqqah-36: En er is geen voedsel den etter.
Luister Koran: 69/Al-Haqqah-37
69/Al-Haqqah-37: Niemand eet dat dan de zondaren.
Luister Koran: 69/Al-Haqqah-38
69/Al-Haqqah-38: Zo waarlijk zweer Ik bij wat jullie zien.
Luister Koran: 69/Al-Haqqah-39
69/Al-Haqqah-39: En bij wat jullie niet zien.
Luister Koran: 69/Al-Haqqah-40
69/Al-Haqqah-40: Voorwaar, het is zeker het Woord (verkondigd door) een nobele Boodschapper.
Luister Koran: 69/Al-Haqqah-41
69/Al-Haqqah-41: En het is niet het woord van een dichter. Weinig is het dat jullie geloven.
Luister Koran: 69/Al-Haqqah-42
69/Al-Haqqah-42: En het is niet het woord van een waarzegger. Weinig is de lering die jullie er uit trekken.
Luister Koran: 69/Al-Haqqah-43
69/Al-Haqqah-43: (Het is) een neerzending van de Heer der Werelden.
Luister Koran: 69/Al-Haqqah-44
69/Al-Haqqah-44: En als hij (Moehammad) een paar woorden had verzonnen in Onze Naam.
Luister Koran: 69/Al-Haqqah-45
69/Al-Haqqah-45: Dan zouden Wij hem met kracht gegrepen hebben.
Luister Koran: 69/Al-Haqqah-46
69/Al-Haqqah-46: En dan zouden Wij zijn hartslagader doorgesneden hebben.
Luister Koran: 69/Al-Haqqah-47
69/Al-Haqqah-47: En niemand van jullie zou dat voor hem kunnen verhinderen.
Luister Koran: 69/Al-Haqqah-48
69/Al-Haqqah-48: En voorwaar, hij (de Koran) is zeker een Vermaning voor de Moettaqôen.
Luister Koran: 69/Al-Haqqah-49
69/Al-Haqqah-49: En voorwaar, Wij kennen zeker de loochenaars onder jullie.
Luister Koran: 69/Al-Haqqah-50
69/Al-Haqqah-50: En voorwaar, hij (de Koran) zal voor de ongelovigen zeker een oorzaak van spijt zijn.
Luister Koran: 69/Al-Haqqah-51
69/Al-Haqqah-51: En voorwaar, het is een zekere Waarheid.
Luister Koran: 69/Al-Haqqah-52
69/Al-Haqqah-52: Prijs daarom de Naam van jouw Heer, de Geweldige.

Al-Ma'arij

Luister Koran: 70/Al-Ma'arij-1
70/Al-Ma'arij-1: Een vraagsteller vroeg over een bestraffing die vallen zal.
Luister Koran: 70/Al-Ma'arij-2
70/Al-Ma'arij-2: Voor de ongelovigen is er geen afweer tegen.
Luister Koran: 70/Al-Ma'arij-3
70/Al-Ma'arij-3: (Die komt) van Allah, de Bezitter van de trappen.
Luister Koran: 70/Al-Ma'arij-4
70/Al-Ma'arij-4: (Waarvandaan) de Engelen en de Geest (Djibrîl) tot Hem opstijgen in een dag waarvan de maat vijftigduizend jaren is.
Luister Koran: 70/Al-Ma'arij-5
70/Al-Ma'arij-5: Volhard daarom geduldig op gepaste wijze.
Luister Koran: 70/Al-Ma'arij-6
70/Al-Ma'arij-6: Voorwaar, zij zien haar (de bestraffing) van ver weg.
Luister Koran: 70/Al-Ma'arij-7
70/Al-Ma'arij-7: Maar Wij zien haar van nabij.
Luister Koran: 70/Al-Ma'arij-8
70/Al-Ma'arij-8: Op die Dag zal de hemel als gesmolten metaal zijn.
Luister Koran: 70/Al-Ma'arij-9
70/Al-Ma'arij-9: En zullen de bergen als (vlokken) wol zijn.
Luister Koran: 70/Al-Ma'arij-10
70/Al-Ma'arij-10: En geen trouwe vriend zal naar een (andere) trouwe vriend vragen.
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: