Al-Qalam 16-43, de Heilige Koran (Djuz'-29, Pagina-565)

Al-Qalam: 68/Al-Qalam-16, 68/Al-Qalam-17, 68/Al-Qalam-18, 68/Al-Qalam-19, 68/Al-Qalam-20, 68/Al-Qalam-21, 68/Al-Qalam-22, 68/Al-Qalam-23, 68/Al-Qalam-24, 68/Al-Qalam-25, 68/Al-Qalam-26, 68/Al-Qalam-27, 68/Al-Qalam-28, 68/Al-Qalam-29, 68/Al-Qalam-30, 68/Al-Qalam-31, 68/Al-Qalam-32, 68/Al-Qalam-33, 68/Al-Qalam-34, 68/Al-Qalam-35, 68/Al-Qalam-36, 68/Al-Qalam-37, 68/Al-Qalam-38, 68/Al-Qalam-39, 68/Al-Qalam-40, 68/Al-Qalam-41, 68/Al-Qalam-42, 68/Al-Qalam-43, de Heilige Koran, Djuz'-29, Pagina-565, Al-Qalam 16-43
direction_left
direction_right
Luister Koran: 68/Al-Qalam-16
68/Al-Qalam-16: Wij zullen hem brandmerken op zijn snuit.
Luister Koran: 68/Al-Qalam-17
68/Al-Qalam-17: Wij hebben hen beproefd zoals Wij de bezitters van de tuin hebben beproefd, toen zij zwoeren in de morgen van haar (vruchten) te zullen plukken.
Luister Koran: 68/Al-Qalam-18
68/Al-Qalam-18: Maar zij maakten geen voorbehoud.
Luister Koran: 68/Al-Qalam-19
68/Al-Qalam-19: Toen ging er een bezoeking (storm) van jouw Heer in haar rond, terwijl zij sliepen.
Luister Koran: 68/Al-Qalam-20
68/Al-Qalam-20: Zij werd als een verschroeid stoppelveld.
Luister Koran: 68/Al-Qalam-21
68/Al-Qalam-21: Toen riepen zij tot elkaar in de ochtend.
Luister Koran: 68/Al-Qalam-22
68/Al-Qalam-22: "Gaat deze ochtend naar jullie akkers, als jullie van plan zijn om te oogsten."
Luister Koran: 68/Al-Qalam-23
68/Al-Qalam-23: Zo vertrokken zij, terwijl zij naar elkaar fluisterden.
Luister Koran: 68/Al-Qalam-24
68/Al-Qalam-24: (Zij zeiden:) "Laat er deze dag geen enkele arme bij jullie binnengaan."
Luister Koran: 68/Al-Qalam-25
68/Al-Qalam-25: En zij vertrokken die ochtend, vastbesloten om (de armen) te weren.
Luister Koran: 68/Al-Qalam-26
68/Al-Qalam-26: Maar toen zij haar (de tuin) zagen, zeiden zij: "Voorwaar, wij zijn zeker dwalenden.
Luister Koran: 68/Al-Qalam-27
68/Al-Qalam-27: Wij zijn zelfs beroofd."
Luister Koran: 68/Al-Qalam-28
68/Al-Qalam-28: De meest wijze onder hen zei: "Heb ik jullie niet gezegd dat jullie de Glorie (van Allah) hadden moeten prijzen!"
Luister Koran: 68/Al-Qalam-29
68/Al-Qalam-29: Zij zeiden: "Heilig is onze Heer: voorwaar, wij waren onrechtvaardig."
Luister Koran: 68/Al-Qalam-30
68/Al-Qalam-30: Toen keerde de ene groep zich tegen de andere, elkaar verwijten makend.
Luister Koran: 68/Al-Qalam-31
68/Al-Qalam-31: Zij zeiden: "Wee ons! Voorwaar, wij waren buitensporig.
Luister Koran: 68/Al-Qalam-32
68/Al-Qalam-32: Hopelijk zal onze Heer ons een betere (tuin) in de plaats van deze geven: voorwaar, wij hopen vurig (op vergeving) van onze Heer."
Luister Koran: 68/Al-Qalam-33
68/Al-Qalam-33: Zo was de bestraffing. En de bestraffing in het Hiernamaals is zeker groter, als zij het zouden weten!
Luister Koran: 68/Al-Qalam-34
68/Al-Qalam-34: Voorwaar, voor de Moettaqôen zijn er bij hun Heer Tuinen van gelukzaligheid (het Paradijs).
Luister Koran: 68/Al-Qalam-35
68/Al-Qalam-35: Zullen Wij hen die zich aan Allah hebben overgegeven net zo behandelen als de misdadigers?
Luister Koran: 68/Al-Qalam-36
68/Al-Qalam-36: Wat is er met jullie? Hoe oordelen jullie?
Luister Koran: 68/Al-Qalam-37
68/Al-Qalam-37: Of hebben jullie een Schrift waar jullie in kunnen studeren?
Luister Koran: 68/Al-Qalam-38
68/Al-Qalam-38: Waar waarlijk voor jullie in is wat jullie kiezen?
Luister Koran: 68/Al-Qalam-39
68/Al-Qalam-39: Of hebben jullie een verdrag met Ons dat tot aan de Dag der Opstanding geldt, dat er waarlijk voor jullie is wat jullie oordelen?
Luister Koran: 68/Al-Qalam-40
68/Al-Qalam-40: Vraag hun wie van hen daarvoor verantwoordelijk is.
Luister Koran: 68/Al-Qalam-41
68/Al-Qalam-41: Of beschikken zij over deelgenoten? Laat zij dan komen met kun deelgenoten, als zij waarachtig zijn.
Luister Koran: 68/Al-Qalam-42
68/Al-Qalam-42: (Gedenkt) de Dag waarop de onderbenen ontbloot zullen worden en zij opgeroepen worden om neer te knielen, terwijl zij daartoe niet in staat zijn.
Luister Koran: 68/Al-Qalam-43
68/Al-Qalam-43: Hun ogen zullen angstig teneergeslagen zijn, vernedering zal hen bedekken. En waarlijk, zij werden opgeroepen om zich neer te knielen, terwijl zij (nog) gezond waren.
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: