Al-Muzzammil 1-19, de Heilige Koran (Djuz'-29, Pagina-574)

Al-Muzzammil: 73/Al-Muzzammil-1, 73/Al-Muzzammil-2, 73/Al-Muzzammil-3, 73/Al-Muzzammil-4, 73/Al-Muzzammil-5, 73/Al-Muzzammil-6, 73/Al-Muzzammil-7, 73/Al-Muzzammil-8, 73/Al-Muzzammil-9, 73/Al-Muzzammil-10, 73/Al-Muzzammil-11, 73/Al-Muzzammil-12, 73/Al-Muzzammil-13, 73/Al-Muzzammil-14, 73/Al-Muzzammil-15, 73/Al-Muzzammil-16, 73/Al-Muzzammil-17, 73/Al-Muzzammil-18, 73/Al-Muzzammil-19, de Heilige Koran, Djuz'-29, Pagina-574, Al-Muzzammil 1-19
direction_left
direction_right

Al-Muzzammil

Luister Koran: 73/Al-Muzzammil-1
73/Al-Muzzammil-1: O jij omhulde.
Luister Koran: 73/Al-Muzzammil-2
73/Al-Muzzammil-2: Sta op in de nacht om de shalât te verrichten, met uitzondering van een kort gedeelte (van de nacht).
Luister Koran: 73/Al-Muzzammil-3
73/Al-Muzzammil-3: De helft ervan of iets minder dan dat.
Luister Koran: 73/Al-Muzzammil-4
73/Al-Muzzammil-4: Of maak het iets langer en draag de Koran voor, nauwkeurig.
Luister Koran: 73/Al-Muzzammil-5
73/Al-Muzzammil-5: Voorwaar, Wij zullen zware Woorden tot jou neerzenden.
Luister Koran: 73/Al-Muzzammil-6
73/Al-Muzzammil-6: Voorwaar, het opstaan in de nacht (om te bidden) is zwaarder en maakt het woord zekerder.
Luister Koran: 73/Al-Muzzammil-7
73/Al-Muzzammil-7: Voorwaar, jij bent overdag belast met vele aangelegenheden.
Luister Koran: 73/Al-Muzzammil-8
73/Al-Muzzammil-8: En gedenk de Naam van jouw Heer en wijd je geheel aan Hem.
Luister Koran: 73/Al-Muzzammil-9
73/Al-Muzzammil-9: De Heer van de opgang (van de zon etc.) en de ondergang, geen god is er dan Hij, neem Hem daarom als Beschermer.
Luister Koran: 73/Al-Muzzammil-10
73/Al-Muzzammil-10: En wees geduldig met wat zij zeggen en houd op gepaste wijze afstand van hen.
Luister Koran: 73/Al-Muzzammil-11
73/Al-Muzzammil-11: En Laat de loochenaars, de bezitters van weelde, aan Mij over, en geef hen nog even uitstel.
Luister Koran: 73/Al-Muzzammil-12
73/Al-Muzzammil-12: Voorwaar, bij Ons bevinden zich (voor hen) ketenen en Djahim (de Hel).
Luister Koran: 73/Al-Muzzammil-13
73/Al-Muzzammil-13: En voedsel dat in de keel blijft steken en een pijnlijke bestraffing.
Luister Koran: 73/Al-Muzzammil-14
73/Al-Muzzammil-14: Op de Dag waarop de aarde en de bergen heftig zullen beven en de bergen tot uit elkaar geblazen stof zullen worden.
Luister Koran: 73/Al-Muzzammil-15
73/Al-Muzzammil-15: Voorwaar, Wij hebben een Boodschapper tot jullie gezonden als getuige over jullie, zoals Wij tot Fir'aun een Boodschapper zonden.
Luister Koran: 73/Al-Muzzammil-16
73/Al-Muzzammil-16: Toen was Fir'aun de Boodschapper ongehoorzaam, waarop Wij hem grepen met een verschrikkelijke greep.
Luister Koran: 73/Al-Muzzammil-17
73/Al-Muzzammil-17: Hoe zullen jullie je dan beschermen, als jullie de Dag waarop de kinderen grijsaards worden ontkennen?
Luister Koran: 73/Al-Muzzammil-18
73/Al-Muzzammil-18: De hemel zal dan gespleten zijn (en) Zijn aanzegging zal zeker uitgevoerd worden.
Luister Koran: 73/Al-Muzzammil-19
73/Al-Muzzammil-19: Voorwaar, dit is een Vermaning en wie wil, laat hem een Weg nemen naar zijn Heer.
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: