Al-Jinn 14-28, de Heilige Koran (Djuz'-29, Pagina-573)

Al-Jinn: 72/Al-Jinn-14, 72/Al-Jinn-15, 72/Al-Jinn-16, 72/Al-Jinn-17, 72/Al-Jinn-18, 72/Al-Jinn-19, 72/Al-Jinn-20, 72/Al-Jinn-21, 72/Al-Jinn-22, 72/Al-Jinn-23, 72/Al-Jinn-24, 72/Al-Jinn-25, 72/Al-Jinn-26, 72/Al-Jinn-27, 72/Al-Jinn-28, de Heilige Koran, Djuz'-29, Pagina-573, Al-Jinn 14-28
direction_left
direction_right
Luister Koran: 72/Al-Jinn-14
72/Al-Jinn-14: En dat er onder ons zijn die zich aan Allah hebben overgegeven, en er onder ons zijn die afwijken (van het rechte Pad). Wie zich heeft overgegeven: zij zijn degenen die de rechte Leiding gekozen hebben.
Luister Koran: 72/Al-Jinn-15
72/Al-Jinn-15: Maar wat de afwijkenden betreft: zij zijn brandhout voor de Hel."
Luister Koran: 72/Al-Jinn-16
72/Al-Jinn-16: (En Allah zegt:) "Als zij op het rechte Pad zouden zijn gebleven, dan zouden Wij hun overvloedig water te drinken gegeven hebben.
Luister Koran: 72/Al-Jinn-17
72/Al-Jinn-17: Om hen daarmee te beproeven. En wie zich afwendt van de gedachtenis van zijn Heer, die voert Hij naar een zware bestraffing."
Luister Koran: 72/Al-Jinn-18
72/Al-Jinn-18: En voorwaar, de moskeeën behoren aan Allah toe: roept dan naast Allah niet één aan.
Luister Koran: 72/Al-Jinn-19
72/Al-Jinn-19: En voorwaar, wanneer de dienaar van Allah (Moehammed) in de shalât staat en Hem aanroept, dan bedelven zij (de Djinn's) hem bijna.
Luister Koran: 72/Al-Jinn-20
72/Al-Jinn-20: Zeg: "Ik roep alleen mijn Heer aan en ik ken Hem in niets deelgenoten toe."
Luister Koran: 72/Al-Jinn-21
72/Al-Jinn-21: Zeg: "Ik heb geen macht om voor jullie schade te voorkomen en niet om Leiding te geven."
Luister Koran: 72/Al-Jinn-22
72/Al-Jinn-22: Zeg: "Niemand zal mij ooit tegen Allah kunnen redden en ik zal nooit naast Hem een toevluchtsoord vinden.
Luister Koran: 72/Al-Jinn-23
72/Al-Jinn-23: (Ik vind een toevluchtsoord) van Allah slechts door de verkondiging van Zijn Boodschappen." En wie opstaat tegen Allah en Zijn Boodschapper: voor hen is er het vuur van de Hel. Zij zijn daarin eeuwig levenden, voor altijd.
Luister Koran: 72/Al-Jinn-24
72/Al-Jinn-24: Wanneer zij dan zien wat hun is aangezegd, dan zullen zij weten wie de zwakste helpers heeft en het kleinst in aantal is.
Luister Koran: 72/Al-Jinn-25
72/Al-Jinn-25: Zeg: "Ik weet niet of het nabij is, wat jullie aangezegd is, of dat mijn Heer het nog lang uitstelt."
Luister Koran: 72/Al-Jinn-26
72/Al-Jinn-26: De Kenner van het onwaarneembare, Hij maakt voor niemand het onwaarneembare dat bij Hem is zichtbaar.
Luister Koran: 72/Al-Jinn-27
72/Al-Jinn-27: Behalve aan een Boodschapper die Hem welgevallig is, en voorwaar, dan laat Hij vóór hem en achter hem wachters (Engelen) gaan.
Luister Koran: 72/Al-Jinn-28
72/Al-Jinn-28: Om te doen weten dat zij de Boodschappen van hun Heer overbrachten. En Hij omvat wat er bij hen is en Hij somt alle zaken nauwkeurig op.
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: