de Heilige Koran (Djuz'-29, Pagina-580), Al-Insan 26-31, Al-Mursalat 1-19

Al-Insan: 76/Al-Insan-26, 76/Al-Insan-27, 76/Al-Insan-28, 76/Al-Insan-29, 76/Al-Insan-30, 76/Al-Insan-31, Al-Mursalat: 77/Al-Mursalat-1, 77/Al-Mursalat-2, 77/Al-Mursalat-3, 77/Al-Mursalat-4, 77/Al-Mursalat-5, 77/Al-Mursalat-6, 77/Al-Mursalat-7, 77/Al-Mursalat-8, 77/Al-Mursalat-9, 77/Al-Mursalat-10, 77/Al-Mursalat-11, 77/Al-Mursalat-12, 77/Al-Mursalat-13, 77/Al-Mursalat-14, 77/Al-Mursalat-15, 77/Al-Mursalat-16, 77/Al-Mursalat-17, 77/Al-Mursalat-18, 77/Al-Mursalat-19, de Heilige Koran, Djuz'-29, Pagina-580, Al-Insan 26-31, Al-Mursalat 1-19
direction_left
direction_right
Luister Koran: 76/Al-Insan-26
76/Al-Insan-26: En in een gedeelte van de nacht, en kniel je neer voor Hem en prijs Zijn Glorie tijdens een lang deel van de nacht.
Luister Koran: 76/Al-Insan-27
76/Al-Insan-27: Voorwaar, zij (de ongelovigen) houden van het voorbijgaande en leggen achter hun rug een zware Dag.
Luister Koran: 76/Al-Insan-28
76/Al-Insan-28: Wij hebben hen geschapen en Wij hebben hun gestel stevig gemaakt. En als Wij het gewild hadden, dan zouden Wij hen vervangen door gelijksoortigen.
Luister Koran: 76/Al-Insan-29
76/Al-Insan-29: Voorwaar, dit is een Vermaning. Wie het dan wil, laat hij een Weg naar zijn Heer nemen.
Luister Koran: 76/Al-Insan-30
76/Al-Insan-30: En jullie zullen het niet willen, behalve als Allah het wil: voorwaar, Allah is Alwetend, Alwijs.
Luister Koran: 76/Al-Insan-31
76/Al-Insan-31: Hij doet in Zijn Barmhartigheid binnengaan wie Hij wil. En Hij heeft een pijnlijke bestraffing bereid voor de onrechtvaardigen.

Al-Mursalat

Luister Koran: 77/Al-Mursalat-1
77/Al-Mursalat-1: Bij de met goedheid uitgezondenen.
Luister Koran: 77/Al-Mursalat-2
77/Al-Mursalat-2: Bij de met spoed voortspoedenden.
Luister Koran: 77/Al-Mursalat-3
77/Al-Mursalat-3: En bij de verspreid verspreidenden.
Luister Koran: 77/Al-Mursalat-4
77/Al-Mursalat-4: Bij de scheidend scheidenden.
Luister Koran: 77/Al-Mursalat-5
77/Al-Mursalat-5: Bij de doorgevenden van de Vermaning.
Luister Koran: 77/Al-Mursalat-6
77/Al-Mursalat-6: Als een afwijzing van verontschuldigingen of als een waarschuwing.
Luister Koran: 77/Al-Mursalat-7
77/Al-Mursalat-7: Voorwaar, wat jullie is aangezegd, zal zeker gebeuren.
Luister Koran: 77/Al-Mursalat-8
77/Al-Mursalat-8: Wanneer dan de sterren gedoofd worden.
Luister Koran: 77/Al-Mursalat-9
77/Al-Mursalat-9: En wanneer de hemel gespleten wordt.
Luister Koran: 77/Al-Mursalat-10
77/Al-Mursalat-10: En wanneer de bergen verpulverd worden.
Luister Koran: 77/Al-Mursalat-11
77/Al-Mursalat-11: En wanneer voor de Boodschappers de tijd vastgesteld is.
Luister Koran: 77/Al-Mursalat-12
77/Al-Mursalat-12: (Er wordt gezegd:) "Tot welke dag is er uitstel gegeven?"
Luister Koran: 77/Al-Mursalat-13
77/Al-Mursalat-13: Tot de Dag van de Beoordeling.
Luister Koran: 77/Al-Mursalat-14
77/Al-Mursalat-14: En wat doet jullie weten wat Dag van de Beoordeling is?
Luister Koran: 77/Al-Mursalat-15
77/Al-Mursalat-15: Wee die Dag de loochenaars!
Luister Koran: 77/Al-Mursalat-16
77/Al-Mursalat-16: Hebben Wij de vroegeren niet vernietigd?
Luister Koran: 77/Al-Mursalat-17
77/Al-Mursalat-17: Waarna Wij hen deden opvolgen door de lateren?
Luister Koran: 77/Al-Mursalat-18
77/Al-Mursalat-18: Zo behandelen Wij de misdadigers.
Luister Koran: 77/Al-Mursalat-19
77/Al-Mursalat-19: Wee die Dag de loochenaars!
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: