Al-Mursalat 20-50, de Heilige Koran (Djuz'-29, Pagina-581)

Al-Mursalat: 77/Al-Mursalat-20, 77/Al-Mursalat-21, 77/Al-Mursalat-22, 77/Al-Mursalat-23, 77/Al-Mursalat-24, 77/Al-Mursalat-25, 77/Al-Mursalat-26, 77/Al-Mursalat-27, 77/Al-Mursalat-28, 77/Al-Mursalat-29, 77/Al-Mursalat-30, 77/Al-Mursalat-31, 77/Al-Mursalat-32, 77/Al-Mursalat-33, 77/Al-Mursalat-34, 77/Al-Mursalat-35, 77/Al-Mursalat-36, 77/Al-Mursalat-37, 77/Al-Mursalat-38, 77/Al-Mursalat-39, 77/Al-Mursalat-40, 77/Al-Mursalat-41, 77/Al-Mursalat-42, 77/Al-Mursalat-43, 77/Al-Mursalat-44, 77/Al-Mursalat-45, 77/Al-Mursalat-46, 77/Al-Mursalat-47, 77/Al-Mursalat-48, 77/Al-Mursalat-49, 77/Al-Mursalat-50, de Heilige Koran, Djuz'-29, Pagina-581, Al-Mursalat 20-50
direction_left
direction_right
Luister Koran: 77/Al-Mursalat-20
77/Al-Mursalat-20: Hebben Wij jullie niet uit een onaanzienlijk water geschapen?
Luister Koran: 77/Al-Mursalat-21
77/Al-Mursalat-21: Toen plaatsten Wij het in een beschermende rustplaats.
Luister Koran: 77/Al-Mursalat-22
77/Al-Mursalat-22: Tot een bekend tijdstip.
Luister Koran: 77/Al-Mursalat-23
77/Al-Mursalat-23: Wij beschikten (erover) en Wij zijn de beste Beschikkers.
Luister Koran: 77/Al-Mursalat-24
77/Al-Mursalat-24: Wee die Dag de loochenaars!
Luister Koran: 77/Al-Mursalat-25
77/Al-Mursalat-25: Hebben Wij de aarde niet tot een plaats ven verzameling gemaakt?
Luister Koran: 77/Al-Mursalat-26
77/Al-Mursalat-26: Zowel voor levenden en doden?
Luister Koran: 77/Al-Mursalat-27
77/Al-Mursalat-27: En Wij plaatsten daarop stevige bergen en Wij schonken jullie helder water.
Luister Koran: 77/Al-Mursalat-28
77/Al-Mursalat-28: Wee die Dag de loochenaars!
Luister Koran: 77/Al-Mursalat-29
77/Al-Mursalat-29: Gaat naar dat wat jullie plachten to loochenen!
Luister Koran: 77/Al-Mursalat-30
77/Al-Mursalat-30: Gaat naar een schaduw (van rook) die drie kolommen heeft.
Luister Koran: 77/Al-Mursalat-31
77/Al-Mursalat-31: Die geen schaduw geeft en die niet baat tegen het vlammende Vuur.
Luister Koran: 77/Al-Mursalat-32
77/Al-Mursalat-32: Zij (de Hel) werpt vonken als kastelen.
Luister Koran: 77/Al-Mursalat-33
77/Al-Mursalat-33: Alsof zij gele kamelen waren.
Luister Koran: 77/Al-Mursalat-34
77/Al-Mursalat-34: Wee die Dag de loochenaars!
Luister Koran: 77/Al-Mursalat-35
77/Al-Mursalat-35: Dit is een Dag waarop zij niet spreken.
Luister Koran: 77/Al-Mursalat-36
77/Al-Mursalat-36: En er wordt hun niet toegestaan zich te verontschuldigen.
Luister Koran: 77/Al-Mursalat-37
77/Al-Mursalat-37: Wee die Dag de loochenaars!
Luister Koran: 77/Al-Mursalat-38
77/Al-Mursalat-38: Dit is de Dag van de Beoordeling, Wij verzamelen jullie en de vroegeren.
Luister Koran: 77/Al-Mursalat-39
77/Al-Mursalat-39: Als jullie dan een list hebben, voert die dan uit.
Luister Koran: 77/Al-Mursalat-40
77/Al-Mursalat-40: Wee die Dag de loochenaars!
Luister Koran: 77/Al-Mursalat-41
77/Al-Mursalat-41: Voorwaar, de Moettaqôen verkeren in schaduwen en bij bronnen.
Luister Koran: 77/Al-Mursalat-42
77/Al-Mursalat-42: En er zijn vruchten die zij wensen.
Luister Koran: 77/Al-Mursalat-43
77/Al-Mursalat-43: (Er wordt gezegd:) "Eet en drinkt smakelijk voor wat jullie plachten te verrichten."
Luister Koran: 77/Al-Mursalat-44
77/Al-Mursalat-44: Voorwaar, zo belonen Wij de weldoeners.
Luister Koran: 77/Al-Mursalat-45
77/Al-Mursalat-45: Wee die Dag de loochenaars!
Luister Koran: 77/Al-Mursalat-46
77/Al-Mursalat-46: Eet en geniet even: voorwaar, jullie zijn misdadigers.
Luister Koran: 77/Al-Mursalat-47
77/Al-Mursalat-47: Wee die Dag de loochenaars!
Luister Koran: 77/Al-Mursalat-48
77/Al-Mursalat-48: En wanneer er tot hen gezegd wordt: "Buigt jullie (in de shalât)," dan buigen zij niet.
Luister Koran: 77/Al-Mursalat-49
77/Al-Mursalat-49: Wee die Dag de loochenaars!
Luister Koran: 77/Al-Mursalat-50
77/Al-Mursalat-50: In welk Woord na hem (de Koran) zullen zij dan geloven?
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: