Al-A'raf 88-95, de Heilige Koran (Djuz'-9, Pagina-162)

Al-A'raf: 7/Al-A'raf-88, 7/Al-A'raf-89, 7/Al-A'raf-90, 7/Al-A'raf-91, 7/Al-A'raf-92, 7/Al-A'raf-93, 7/Al-A'raf-94, 7/Al-A'raf-95, de Heilige Koran, Djuz'-9, Pagina-162, Al-A'raf 88-95
direction_left
direction_right
Luister Koran: 7/Al-A'raf-88
7/Al-A'raf-88: De vooraanstaanden, van degenen die hoogmoedig waren van zijn volk, zeiden: "Wij zullen jou, O Sjoe'aib, en degenen die met jou geloven zeker uit onze stad verdrijven, of jullie moeten terugkeren tot onze godsdienst." Hij zei: "En als wij er een afkeer van zouden hebben?"
Luister Koran: 7/Al-A'raf-89
7/Al-A'raf-89: Waarlijk, wij zouden een leugen ovet Allah verzinnen als wij zouden terugkeren tot jullie godsdienst, nadat Allah ons daaruit heeft gered. Het past ons niet dat wij erin terugkeren, behalve wanneer Allah, onze Heer, het wil. Onze Heer omvat alle dingen met Zijn kennis. Op Allah vertrouwen wij. Onze Heer, doe een uitspraak tussen ons en ons volk, naar de Waarheid en U bent de Beste van de Oordelaars.
Luister Koran: 7/Al-A'raf-90
7/Al-A'raf-90: En de vooraanstaanden van zijn volk, die ongelovig waren, zeiden. "Als jullie Sjoe'aib gevolgd hebben: voorwaar, dan zullen jullie zeker de verliezers zijin."
Luister Koran: 7/Al-A'raf-91
7/Al-A'raf-91: Toen greep de aardbeving hen en zij werden doden in hun huizen.
Luister Koran: 7/Al-A'raf-92
7/Al-A'raf-92: Degenen die Sjoe'aib loochenden werden alsof zij nooit in haar (de stad) hadden gewoond. Degenen die Sjoe'aib loochenden, zij zijn de verliezers.
Luister Koran: 7/Al-A'raf-93
7/Al-A'raf-93: Hij (Sjoe'ajb) wendde zich men van hen af, en hij zei: "O mijn volk, voorzeker, ik heb Boodschappen van mijn Hecr verkondigd, en jullie raad gegeven. Hoe kan ik dan bedroefd zijn over een volk dal ongelovig is?"
Luister Koran: 7/Al-A'raf-94
7/Al-A'raf-94: En Wij zonden geen Profeet naar een stad, of Wij troffen de inwoners ervan met kwclling en tegenspoed. Hopelijk zullen zij nederig worden.
Luister Koran: 7/Al-A'raf-95
7/Al-A'raf-95: Daarna vervingen Wij het slechte door het goede, totdat zij (in aantal en welvaart) toenamen, en zij zeiden: "Voorzeker, tegenspoed en voorspoed hebben ook onze vaderen getroffen." Toen grepen Wij hen onverwachts, terwijl zij er niet op bedacht waren.
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: