Al-Mujadilah 1-6, de Heilige Koran (Djuz'-28, Pagina-542)

Al-Mujadilah: 58/Al-Mujadilah-1, 58/Al-Mujadilah-2, 58/Al-Mujadilah-3, 58/Al-Mujadilah-4, 58/Al-Mujadilah-5, 58/Al-Mujadilah-6, de Heilige Koran, Djuz'-28, Pagina-542, Al-Mujadilah 1-6
direction_left
direction_right

Al-Mujadilah

Luister Koran: 58/Al-Mujadilah-1
58/Al-Mujadilah-1: Waarlijk, Allah heeft de woorden gehoord van haar die bij jou twistte over haar echtgenoot en zij klaagt bij Allah. En Allah hoorde het gesprek van jullie beiden aan. En Allah is Alhorend, Alziend.
Luister Koran: 58/Al-Mujadilah-2
58/Al-Mujadilah-2: Degenen die onder jullie die de Zhihâr uitspreken over hun vrouwen: zij zijn niet hun moeders, hun moeders zijn slechts degenen die hen gebaard hebben. En voorwaar, zij spreken zeker een verwerpelijk en bedrieglijk woord. En voorwaar, Allah is zeker Berouwaanvaardend, Vergevensgezind.
Luister Koran: 58/Al-Mujadilah-3
58/Al-Mujadilah-3: En degenen die de Zhihâr uitspreken over hun vrouwen en daarna willen terugkomen op wat zij zeiden: zij moeten dan een slaaf vrijkopen, voordat zij elkaar aanraken (geslachtsgemeenschap hebben). Dat is waartoe jullie onderricht worden. En Allah is Alziende over wat jullie doen.
Luister Koran: 58/Al-Mujadilah-4
58/Al-Mujadilah-4: En wie daartoe geen mogelijkheid vindt (moet) dan gedurende twee opeenvolgende maanden vasten, voordat zij elkaar aanraken. En wie daartoe niet in staat is, (moet) dan zestig armen voeden; opdat jullie geloven in Allah en Zijn Boodschapper. En dat zijn de bepalingen van Allah. En voor de ongelovigen is er een pijnlijke bestraffing.
Luister Koran: 58/Al-Mujadilah-5
58/Al-Mujadilah-5: Voorwaar, degenen die zich verzetten tegen Allah en Zijn Boodschapper zullen vernederd worden, zoals degenen vóór hen vernederd werden. En waarlijk, Wij hebben duidelijke Tekenen neergezonden. En voor de ongelovigen is er een vernederende bestraffing.
Luister Koran: 58/Al-Mujadilah-6
58/Al-Mujadilah-6: (Gedenkt) de Dag waarop Allah Hen allemaal opwekt, Hij zal hun daarop meedelen wat zij gedaan hebben. Allah zal het nauwkeurig opsommen, terwijl zij het vergeten hebben. Allah is van alles Getuige.
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: