Al-Munafiqun 5-11, de Heilige Koran (Djuz'-28, Pagina-555)

Al-Munafiqun: 63/Al-Munafiqun-5, 63/Al-Munafiqun-6, 63/Al-Munafiqun-7, 63/Al-Munafiqun-8, 63/Al-Munafiqun-9, 63/Al-Munafiqun-10, 63/Al-Munafiqun-11, de Heilige Koran, Djuz'-28, Pagina-555, Al-Munafiqun 5-11
direction_left
direction_right
Luister Koran: 63/Al-Munafiqun-5
63/Al-Munafiqun-5: En als tot hen gezegd wordt: "Komt, dan zal de Boodschapper van Allah vergeving voor jullie vragen," dan buigen zij hun hoofden en zie jij hen (de verkondiging) tegenhouden, terwijl zij hoogmoedig zijn.
Luister Koran: 63/Al-Munafiqun-6
63/Al-Munafiqun-6: Het is voor hen hetzelfde of jij voor hen vergeving vraagt, of dat jij geen vergeving voor hen vraagt: Allah zal hen nooit vergeven. Voorwaar, Allah leidt het zwaar zondige volk niet.
Luister Koran: 63/Al-Munafiqun-7
63/Al-Munafiqun-7: Zij zijn degenen die zeggen: "Geeft geen bijdragen aan hen die met de Boodschapper van Allah zijn, zodat zij weglopen (van de Profeet.)" Aan Allah behoren de schatten van de hemelen en de aarde, maar de huichelaars begrijpen het niet
Luister Koran: 63/Al-Munafiqun-8
63/Al-Munafiqun-8: Zij zeggen: "Als wij naar Medinah terugkeren, dan zal het sterke zeker het zwakke daaruit verdrijven." En alle macht behoort aan Allah en aan Zijn Boodschapper en aan de gelovigen, maar de huichelaars weten het niet.
Luister Koran: 63/Al-Munafiqun-9
63/Al-Munafiqun-9: O jullie die geloven, laat jullie bezittingen en jullie kinderen jullie niet afleiden van het gedenken van Allah. En wie dat doen: zij zijn degenen die de verliezers zijn.
Luister Koran: 63/Al-Munafiqun-10
63/Al-Munafiqun-10: En geeft bijdragen van waar Wij jullie mee voorzien hebben, voordat de dood tot een van jullie komt, en deze dan zal zeggen: "Mijn Heer, Had U mij maar een korte tijd uitstel gegeven, dan zou ik uitgeven aan liefdadigheid en tot de rechtschapenen behoren."
Luister Koran: 63/Al-Munafiqun-11
63/Al-Munafiqun-11: Maar Allah geeft geen ziel ooit uitstel als haar tijd is gekomen. En Allah is Alwetend over wat jullie doen.
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: