At-Taghabun 10-18, de Heilige Koran (Djuz'-28, Pagina-557)

At-Taghabun: 64/At-Taghabun-10, 64/At-Taghabun-11, 64/At-Taghabun-12, 64/At-Taghabun-13, 64/At-Taghabun-14, 64/At-Taghabun-15, 64/At-Taghabun-16, 64/At-Taghabun-17, 64/At-Taghabun-18, de Heilige Koran, Djuz'-28, Pagina-557, At-Taghabun 10-18
direction_left
direction_right
Luister Koran: 64/At-Taghabun-10
64/At-Taghabun-10: Maar degenen die ongelovig waren en Onze Verzen loochenden: zij zijn degenen die de bewoners van de Hel zijn, zij zijn daarin eeuwig levenden. En slecht is de plaats van terugkeer!
Luister Koran: 64/At-Taghabun-11
64/At-Taghabun-11: Er is niemand die een ramp overkomt, of deze gebeurt met het verlof van Allah. En wie in Allah gelooft: Hij zal diens hart leiden. En Allah is Alwetend over alle zaken.
Luister Koran: 64/At-Taghabun-12
64/At-Taghabun-12: En gehoorzaamt Allah en gehoorzaamt de Boodschapper. Als jullie je afwenden, dan is aan Onze Boodschapper slechts de duidelijke verkondiging.
Luister Koran: 64/At-Taghabun-13
64/At-Taghabun-13: Allah! Er is geen god dan Hij. En laat daarom de gelovigen op Allah vertrouwen.
Luister Koran: 64/At-Taghabun-14
64/At-Taghabun-14: O jullie die geloven, voorwaar, er zijn er onder jullie vrouwen en jullie kinderen die vijanden voor jullie zijn. Kijk daarom voor hen uit. En als jullie kwijtschelden en het niet aanrekenen en vergeven, dan is Allah waarlijk Vergevensgezind en Meest Barmhartig.
Luister Koran: 64/At-Taghabun-15
64/At-Taghabun-15: Voorwaar, jullie bezittingen en jullie kinderen zijn slechts een beproeving. En bij Allah is een geweldige beloning.
Luister Koran: 64/At-Taghabun-16
64/At-Taghabun-16: Vreest daarom Allah volgens jullie vermogen; en luistert en gehoorzaamt; en geeft bijdragen, het is beter voor jullie zelf. En wie wordt behoed voor zijn eigen gierigheid: zij zijn degenen die de welslagenden zijn.
Luister Koran: 64/At-Taghabun-17
64/At-Taghabun-17: Als jullie Allah een goede lening geven, dan zal Hij die voor jullie vermenigvuldigen en jullie vergeven. En Allah is Waarderend, Zachtmoedig.
Luister Koran: 64/At-Taghabun-18
64/At-Taghabun-18: De Kenner van het onwaarneembare en het waarneembare, de Almachtige, de Alwijze.
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: