ат-Тагабун 10-18, Свещеният Коран (Джуз'-28, страница-557)

ат-Тагабун: 64/ат-Тагабун-10, 64/ат-Тагабун-11, 64/ат-Тагабун-12, 64/ат-Тагабун-13, 64/ат-Тагабун-14, 64/ат-Тагабун-15, 64/ат-Тагабун-16, 64/ат-Тагабун-17, 64/ат-Тагабун-18, Свещеният Коран, Джуз'-28, страница-557, ат-Тагабун 10-18
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 64/ат-Тагабун-10
64/ат-Тагабун-10: А които отричат и взимат за лъжа Нашите знамения, то те са обитателите на Огъня и там ще пребивават вечно. А колко лоша е тази участ.
Слушайте Коран: 64/ат-Тагабун-11
64/ат-Тагабун-11: И никоя беда не идва без позволението на Аллах. А който наистина повярва в Аллах, то (Аллах) достига до сърцето му. И Аллах всяко нещо знае.
Слушайте Коран: 64/ат-Тагабун-12
64/ат-Тагабун-12: И се покорявайте на Аллах и на Пратеника Му! А ако още се отвръщате, за Пратеника Ни е дълг само ясното послание.
Слушайте Коран: 64/ат-Тагабун-13
64/ат-Тагабун-13: Аллах! Няма друг Бог освен Него! Затова на Аллах да се уповават вярващите.
Слушайте Коран: 64/ат-Тагабун-14
64/ат-Тагабун-14: О, вярващи (желаещи да достигнат Аллах), сред вашите съпруги и деца имате и врагове, пазете се от тях! А ако се въздържите и ги извините, и им простите - Аллах е Опрощаващ, Милосърден.
Слушайте Коран: 64/ат-Тагабун-15
64/ат-Тагабун-15: А вашите имоти (стоки) и децата ви са само изпитание. И при Аллах е великата награда за вас.
Слушайте Коран: 64/ат-Тагабун-16
64/ат-Тагабун-16: Затова бъдете притежатели на таква към Аллах (бойте се да не изгубите милостта на Аллах), колкото ви е по силите, и слушайте, и се покорявайте, и раздавайте за добро. А който се предпази от скъперничеството на своята душа,­ той е сполучилият.
Слушайте Коран: 64/ат-Тагабун-17
64/ат-Тагабун-17: Ако заемете хубав заем на Аллах, Той ще ви го умножи. И ще ви опрости. Аллах е Признателен, Всеблаг.
Слушайте Коран: 64/ат-Тагабун-18
64/ат-Тагабун-18: Знаещ е и на неведомото, и на явното, Всемогъщ, Премъдър е.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: