ат-Талак 6-12, Свещеният Коран (Джуз'-28, страница-559)

ат-Талак: 65/ат-Талак-6, 65/ат-Талак-7, 65/ат-Талак-8, 65/ат-Талак-9, 65/ат-Талак-10, 65/ат-Талак-11, 65/ат-Талак-12, Свещеният Коран, Джуз'-28, страница-559, ат-Талак 6-12
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 65/ат-Талак-6
65/ат-Талак-6: И ги настанявайте там, където и вие живеете, според своите възможности, и не им навреждайте, за да ги притесните! А ако са бременни, харчете (издържайте ги) за тях, докато родят! А ако кърмят децата ви, дайте им тяхната отплата и се разберете с добро! А ако не се разберете - да кърми друга тогава.
Слушайте Коран: 65/ат-Талак-7
65/ат-Талак-7: Заможният да даде според своите възможности! И комуто препитанието е ограничено, да даде от онова, което Аллах му е дарил! И Аллах възлага на всеки само според онова, което му е дал. Аллах ще стори облекчение след трудността ви.
Слушайте Коран: 65/ат-Талак-8
65/ат-Талак-8: И колко селища (държави) се възпротивиха на повелята на своя Господ и на Неговите пратеници, и затова им подирихме строга сметка, и ги мъчихме с ужасно мъчение.
Слушайте Коран: 65/ат-Талак-9
65/ат-Талак-9: И вкусиха те пагубността на своето дело. И последицата на делото им бе загуба.
Слушайте Коран: 65/ат-Талак-10
65/ат-Талак-10: Аллах приготви за тях сурово мъчение. О, вярващи праведници! Затова бъдете притежатели на таква към Аллах (с по-висша степен на такава). И Аллах ви низпосла напомнянето( Корана).
Слушайте Коран: 65/ат-Талак-11
65/ат-Талак-11: И пратеникът чете и учи на знаменията на Аллах, за да изведе от тъмнините към светлината онези, които вярват (желаят да достигнат Аллах преди смъртта) и правят добри дела (изчистват пороците от душите си). И онези, които вярват така в Аллах и вършат праведните (за изчистване на пороците) дела, Той ще ги въведе в Градините на Рая, сред които текат реки. Там ще пребивават вечно. И Аллах (Лика му) е най-хубавият дар за него (за пратеника).
Слушайте Коран: 65/ат-Талак-12
65/ат-Талак-12: Аллах е, Който сътвори седем небеса, и още толкова земи (седем подземни свята). И повелята му се спусна сред тях (между небесата и земите), за да узнаете, че Аллах за всяко нещо има сила и е обградил със Своето знание всяко нещо, повелята му постоянно идва между тях (между небесата и земите).
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: