ат-Талак 1-5, Свещеният Коран (Джуз'-28, страница-558)

ат-Талак: 65/ат-Талак-1, 65/ат-Талак-2, 65/ат-Талак-3, 65/ат-Талак-4, 65/ат-Талак-5, Свещеният Коран, Джуз'-28, страница-558, ат-Талак 1-5
direction_left
direction_right

ат-Талак

Слушайте Коран: 65/ат-Талак-1
65/ат-Талак-1: О, Пророче, ако се развеждате с жените си, развеждайте се с тях в срок, затова и пресмятайте срока, и бъдете притежатели на таква към Аллах (бойте се да не изгубите милостта на Аллах), вашия Господ! И не ги пропъждайте от домовете им, и те да не излизат, освен ако са сторили явна скверност. Ето това са границите на Аллах. А който престъпва границите на Аллах, той угнетява само своята душа. Откъде да знаеш, Аллах може да породи след това и нещо ново.
Слушайте Коран: 65/ат-Талак-2
65/ат-Талак-2: И когато жените изпълнят своя срок, задръжте ги с добро или ги напуснете с добро! И вземете за свидетели двама справедливи мъже измежду вас! И свидетелствайте в името на Аллах! Това е наставление за онзи, който вярва в Аллах и в Сетния ден. За онзи, който е притежател на таква към Аллах (който се бои да не изгуби милостта на Аллах), Той ще стори изход за него.
Слушайте Коран: 65/ат-Талак-3
65/ат-Талак-3: И ще му даде препитание от там, откъдето не е предполагал. И който се уповава на Аллах, Той му е достатъчен. И Аллах наистина осъществява Своята повеля. Аллах определи мярка (съдба) за всяко нещо.
Слушайте Коран: 65/ат-Талак-4
65/ат-Талак-4: И ако се съмнявате от жените си, които имат прекъсване на месечното си кръвотечение, то тогава срокът им е три месеца, (също) и за онези, които все още нямат кръвотечение. А за бременните срокът е, докато родят. И за онзи, който е притежател на таква към Аллах (който се бои да не изгуби милостта на Аллах), Той ще облекчи неговото дело.
Слушайте Коран: 65/ат-Талак-5
65/ат-Талак-5: Ето това е повелята на Аллах към вас.И онзи, който стане притежател на таква към Аллах (който желае милостта на Аллах), Той ще покрие лошите му постъпки (греховете) и ще увеличи неговата награда.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: