ал-Хашр 4-9, Свещеният Коран (Джуз'-28, страница-546)

ал-Хашр: 59/ал-Хашр-4, 59/ал-Хашр-5, 59/ал-Хашр-6, 59/ал-Хашр-7, 59/ал-Хашр-8, 59/ал-Хашр-9, Свещеният Коран, Джуз'-28, страница-546, ал-Хашр 4-9
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 59/ал-Хашр-4
59/ал-Хашр-4: Това е, защото се противяха на Аллах и на Неговия Пратеник. А който се противи на Аллах, тогава несъмнено Аллах е строг в наказанието.
Слушайте Коран: 59/ал-Хашр-5
59/ал-Хашр-5: Фурмите, които отсичате идругите, които оставяте изправени върху корените, всичко това става с позволението на Аллах и е за да бъдат нечестивците (отвърналите се) опозорени.
Слушайте Коран: 59/ал-Хашр-6
59/ал-Хашр-6: За онова (от техните имоти), което Аллах дари на Своя Пратеник (придобитото без война), вие не препускахте нито на коне, нито на камили (не воювахте). Аллах дава власт на Своите пратеници над когото пожелае. Аллах за всяко нещо има сила.
Слушайте Коран: 59/ал-Хашр-7
59/ал-Хашр-7: Онова, което Аллах дари на Своя Пратеник от (имотите на) жителите на онова селище (придобитото без война), принадлежи на Аллах и на Пратеника Му, и на близките му, и на сираците, и нуждаещите се, и на пътниците. Това е, за да не бъде (богатство) в обръщение сред заможните измежду вас. И каквото Пратеника ви даде, вземете го! А каквото ви забрани, оставете го! И бъдете притежатели на таква към Аллах (бойте се да не изгубите милостта Му)! Аллах наистина е строг в наказанието.
Слушайте Коран: 59/ал-Хашр-8
59/ал-Хашр-8: (Дарът) е за преселилите се бедняци, които бяха прогонени от домовете и имотите си. Те търсят благодат и благоволение от Аллах и помагат на Аллах и на Неговия Пратеник. Именно те са верните.
Слушайте Коран: 59/ал-Хашр-9
59/ал-Хашр-9: Онези, които преди тях бяха приели (Медина) като дом и вярата беше направила място в сърцата им, обичат онези, които се преселват при тях. И не усещат в сърцата си завист за онова, което им се дарява, дори и те самите да са в нужда; дават им предимство, държат ги над своите нужди. Онези, които се опазят от скъперничеството на душите си, те са сполучилите.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: