ал-Мунафикун 5-11, Свещеният Коран (Джуз'-28, страница-555)

ал-Мунафикун: 63/ал-Мунафикун-5, 63/ал-Мунафикун-6, 63/ал-Мунафикун-7, 63/ал-Мунафикун-8, 63/ал-Мунафикун-9, 63/ал-Мунафикун-10, 63/ал-Мунафикун-11, Свещеният Коран, Джуз'-28, страница-555, ал-Мунафикун 5-11
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 63/ал-Мунафикун-5
63/ал-Мунафикун-5: И когато им се каза: “Елате, Пратеника на Аллах да моли опрощение за вас!”, те изврънаха глави и ти ги видя как надменно се отказват и отричат.
Слушайте Коран: 63/ал-Мунафикун-6
63/ал-Мунафикун-6: И все едно е дали ще молиш или няма да молиш опрощение за тях (за лицемерите). Аллах не ще им опрости. Аллах не напътва към Себе Си нечестивите (отметналите се) хора.
Слушайте Коран: 63/ал-Мунафикун-7
63/ал-Мунафикун-7: Те (лицемерите) са, които казват: “Не харчете за онези, които са при Пратеника на Аллах, за да се разотидат!” Но на Аллах принадлежат съкровищниците на небесата и на земята. Ала лицемерите не проумяват.
Слушайте Коран: 63/ал-Мунафикун-8
63/ал-Мунафикун-8: И казаха: “Щом се върнем в града, по-могъщият там непременно ще пропъди по-слабия.” А могъществото принадлежи на Аллах и на Неговия Пратеник, и на вярващите. Ала лицемерите не разбират.
Слушайте Коран: 63/ал-Мунафикун-9
63/ал-Мунафикун-9: О, вярващи (желаещи да достигнат Аллах), нито вашите имоти, нито вашите деца да не ви възпират от споменаването на Аллах! А онези, на които това се случва, те са губещите.
Слушайте Коран: 63/ал-Мунафикун-10
63/ал-Мунафикун-10: И раздавайте от онова, което ви дарихме за препитание, преди да е дошла при някого от вас смъртта и той да е казал: “Господи, дай ми малко време, за да раздавам за милостиня и да бъда от праведните!”
Слушайте Коран: 63/ал-Мунафикун-11
63/ал-Мунафикун-11: И Аллах на никого (никоя душа) не ще даде отсрочка, щом му дойде времето. Аллах знае за вашите дела.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: