ал-Хашр 17-24, Свещеният Коран (Джуз'-28, страница-548)

ал-Хашр: 59/ал-Хашр-17, 59/ал-Хашр-18, 59/ал-Хашр-19, 59/ал-Хашр-20, 59/ал-Хашр-21, 59/ал-Хашр-22, 59/ал-Хашр-23, 59/ал-Хашр-24, Свещеният Коран, Джуз'-28, страница-548, ал-Хашр 17-24
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 59/ал-Хашр-17
59/ал-Хашр-17: Последствието и за двете страни (за лицемерните и за сатаната) бе да пребивават вечно в Огъня. Такова е възмездието за угнетителите.
Слушайте Коран: 59/ал-Хашр-18
59/ал-Хашр-18: О, вярващи (желаещи преди смъртта да достигнат Аллах), станете притежатели на таква към Аллах! И всяка душа да види какво е приготвила за утре! И станете притежатели на таква към Аллах! Сведущ е Аллах за вашите дела.
Слушайте Коран: 59/ал-Хашр-19
59/ал-Хашр-19: И не бъдете като онези, които забравиха Аллах. Той ги накара да забравят себе си (душите си)! Именно те са нечестивците.
Слушайте Коран: 59/ал-Хашр-20
59/ал-Хашр-20: Не са равни обитателите на Огъня и обитателите на Рая. Обитателите на Рая са спасените.
Слушайте Коран: 59/ал-Хашр-21
59/ал-Хашр-21: И ако бяхме низпослали този Коран върху планина, щеше да я видиш смирена, разцепена на парчета от страх пред Аллах. Тези примери ги даваме за хората, за да размислят.
Слушайте Коран: 59/ал-Хашр-22
59/ал-Хашр-22: Той е Аллах, няма друг Бог освен Него. Знае Той и неведомото, и явното. Той е Всемилостивия, Милосърдния.
Слушайте Коран: 59/ал-Хашр-23
59/ал-Хашр-23: Той е Аллах, няма друг Бог освен Него. Той е Владетеля, Пресветия, Съвършения, Утвърждаващия, Наблюдаващия, Всемогъщия, Подчиняващия, Превъзходния! Пречист е Аллах от онова, с което Го съдружават!
Слушайте Коран: 59/ал-Хашр-24
59/ал-Хашр-24: Аллах е Сътворителя, Изкусния (създаващия от нищото), Ваятеля (даващ форма)! Негови са най-прекрасните имена. Прославя (споменава) Го всичко на небесата и на земята. Той е Всемогъщия, Премъдрия (притежателя на присъдата и мъдростта).
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: