HAŞR 17-24, Kur'ân-ı Kerim (Cüz-28, Sayfa-548)

HAŞR: 59/HAŞR-17, 59/HAŞR-18, 59/HAŞR-19, 59/HAŞR-20, 59/HAŞR-21, 59/HAŞR-22, 59/HAŞR-23, 59/HAŞR-24, Kur'ân-ı Kerim, Cüz-28, Sayfa-548, HAŞR 17-24
direction_left
direction_right
Kur'an Dinle: 59/HAŞR-17
59/HAŞR-17: Böylece ikisinin (münafıkların ve şeytanın) akıbeti orada, ateşin içinde ebediyyen kalmak oldu. Ve işte bu, zalimlerin cezasıdır.
Kur'an Dinle: 59/HAŞR-18
59/HAŞR-18: Ey âmenû olanlar (ölmeden önce Allah’a ulaşmayı dileyenler), Allah’a karşı takva sahibi olun! Ve her nefs, yarın için ne takdim ettiğine baksın! Ve Allah’a karşı takva sahibi olun. Muhakkak ki Allah, yaptıklarınızdan haberdardır.
Kur'an Dinle: 59/HAŞR-19
59/HAŞR-19: Allah’ı unutan kimseler gibi olmayın! Böylece (Allah da) onlara, kendi nefslerini unutturdu. İşte onlar, onlar fasık olanlardır.
Kur'an Dinle: 59/HAŞR-20
59/HAŞR-20: Ateş ehli ile cennet ehli bir (eşit) değildir. Cennet ehli; onlar, kurtuluşa erenlerdir.
Kur'an Dinle: 59/HAŞR-21
59/HAŞR-21: Eğer Biz, bu Kur’ân’ı, dağa indirseydik, O’nu mutlaka, Allah’ın korkusundan huşû ile boynunu bükmüş, parça parça olmuş görürdün. Ve insanlar için bu misalleri veriyoruz. Umulur ki, böylece onlar tefekkür ederler.
Kur'an Dinle: 59/HAŞR-22
59/HAŞR-22: O Allah ki, O’ndan başka İlâh yoktur. Gaybı (görünmeyeni) ve görüneni de O bilir. O; Rahmân’dır, Rahîm’dir.
Kur'an Dinle: 59/HAŞR-23
59/HAŞR-23: O Allah ki; O’ndan başka İlâh yoktur, Melik’tir (hükümrandır), Kuddüs’tür (mukaddestir), Selâm’dır (selâmete erdirendir), Mü’mindir (emniyet verendir), Müheymin’dir (koruyup gözetendir), Azîz’dir (yücedir), Cabbar’dır (cebredendir), Mütekebbir’dir (pek büyük olandır). Allah, şirk koşulan şeylerden münezzehtir (uzaktır).
Kur'an Dinle: 59/HAŞR-24
59/HAŞR-24: O Allah ki; Yaratan’dır, Bâri’dir (yokken var eden), Musavvir’dir (şekil verendir), güzel isimler O’nundur. Göklerde ve yerde olanlar O’nu tespih eder. Ve O; Azîz’dir (yücedir), Hakîm’dir (hüküm ve hikmet sahibidir).
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim » »
Sponsor Links: