Kur'ân-ı Kerim (Cüz-28, Sayfa-554), CUMA 9-11, MUNÂFİKÛN 1-4

CUMA: 62/CUMA-9, 62/CUMA-10, 62/CUMA-11, MUNÂFİKÛN: 63/MUNÂFİKÛN-1, 63/MUNÂFİKÛN-2, 63/MUNÂFİKÛN-3, 63/MUNÂFİKÛN-4, Kur'ân-ı Kerim, Cüz-28, Sayfa-554, CUMA 9-11, MUNÂFİKÛN 1-4
direction_left
direction_right
Kur'an Dinle: 62/CUMA-9
62/CUMA-9: Ey âmenû olanlar (ölmeden önce Allah’a ulaşmayı dileyenler)! Cuma günü namaza nida olunduğu zaman (çağrıldığınız zaman) hemen Allah’ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. İşte bu, sizin için daha hayırlıdır, keşke bilseniz.
Kur'an Dinle: 62/CUMA-10
62/CUMA-10: Artık namazı kaza ettiğiniz (kılıp bitirdiğiniz) zaman yeryüzüne yayılın ve Allah’ın fazlından isteyin ve Allah’ı çok zikredin. Umulur ki, böylece siz felâha (kurtuluşa) erersiniz.
Kur'an Dinle: 62/CUMA-11
62/CUMA-11: Ve ticaret veya eğlenceyi görünce ona yönelip dağıldılar ve seni ayakta bırakıp gittiler. De ki: “Allah’ın katında olan şeyler, eğlence ve ticaretten daha hayırlıdır ve Allah, rızık verenlerin en hayırlısıdır.”

MUNÂFİKÛN

Kur'an Dinle: 63/MUNÂFİKÛN-1
63/MUNÂFİKÛN-1: Münafıklar sana geldikleri zaman: “Biz şahadet ederiz. Muhakkak ki sen, gerçekten Allah’ın Resûl’üsün.” dediler. Ve Allah, muhakkak ki senin, gerçekten Kendisinin Resûl’ü olduğunu biliyor. Ve Allah şahadet eder ki, münafıklar gerçekten yalancıdırlar.
Kur'an Dinle: 63/MUNÂFİKÛN-2
63/MUNÂFİKÛN-2: Yeminlerini kendilerine siper ettiler, böylece Allah’ın yolundan saptılar (ve saptırdılar). Muhakkak ki onların yapmış oldukları kötü bir şey.
Kur'an Dinle: 63/MUNÂFİKÛN-3
63/MUNÂFİKÛN-3: Bu, onların (önce) âmenû olmaları (Allah’a ulaşmayı dileyerek hidayete ermeleri ve ruhlarını Allah’a ulaştırdıktan), sonra küfre düşmeleri sebebiyledir. Bu sebeple onların kalplerinin üzeri tabedildi (mühürlendi). Artık onlar fıkıh edemezler (idrak edemezler).
Kur'an Dinle: 63/MUNÂFİKÛN-4
63/MUNÂFİKÛN-4: Onları gördüğün zaman onların cesameti (görünüşleri) seni hayran bırakır. Ve eğer konuşurlarsa, onların sözlerini dinlersin, onlar sanki duvara dayalı kütükler gibidirler. Her sayhayı (gürültüyü) kendi üzerlerine (aleyhlerine) sanırlar. Onlar düşmandırlar. Artık onlardan hazer et (sakın), Allah onları helâk etsin (kahretsin), nasıl da döndürülüyorlar.
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim » »
Sponsor Links: