Kur'ân-ı Kerim (Cüz-28, Sayfa-551), MUMTEHİNE 12-13, SAFF 1-5

MUMTEHİNE: 60/MUMTEHİNE-12, 60/MUMTEHİNE-13, SAFF: 61/SAFF-1, 61/SAFF-2, 61/SAFF-3, 61/SAFF-4, 61/SAFF-5, Kur'ân-ı Kerim, Cüz-28, Sayfa-551, MUMTEHİNE 12-13, SAFF 1-5
direction_left
direction_right
Kur'an Dinle: 60/MUMTEHİNE-12
60/MUMTEHİNE-12: Ey nebî (peygamber)! Mü’min kadınlar; Allah’a hiçbir şeyi ortak koşmamak, hırsızlık yapmamak, zinada bulunmamak, evlâtlarını öldürmemek, elleri ve ayakları arasında bir iftira uydurmamak, maruf bir iş konusunda sana asi olmamak üzere, sana tâbî olmak için geldikleri zaman, artık onların biatlerini kabul et ve onlar için Allah’tan mağfiret dile. Muhakkak ki Allah; Gafur’dur (mağfiret edendir, günahları sevaba çevirendir), Rahîm’dir (Rahîm esması ile tecelli edendir).
Kur'an Dinle: 60/MUMTEHİNE-13
60/MUMTEHİNE-13: Ey âmenû olanlar (ölmeden önce Allah’a ulaşmayı dileyenler)! Allah’ın kendilerine gadaplandığı (rahmetinden terkettiği) bir kavme dönmeyin (dostluk kurmayın)! Kâfirlerin, kabirdekilerden ümitlerini kesmiş olduğu (tekrar diriltileceğine inanmadığı) gibi onlar da ahiretten ümitlerini kesmişlerdir (ahiret hayatına inanmazlar).

SAFF

Kur'an Dinle: 61/SAFF-1
61/SAFF-1: Göklerde ve yerde olanlar, Allah’ı tesbih etti (ve etmekte). Ve O; Azîz’dir, Hakîm’dir.
Kur'an Dinle: 61/SAFF-2
61/SAFF-2: Ey âmenû olanlar! Yapmayacağınız şeyi niçin söylüyorsunuz?
Kur'an Dinle: 61/SAFF-3
61/SAFF-3: Yapmayacağınız bir şeyi söylemeniz Allah’ın katında, büyük suç oldu.
Kur'an Dinle: 61/SAFF-4
61/SAFF-4: Muhakkak ki Allah, kendi yolunda saf bağlayarak savaşanları sever. Onlar sanki birbirine birleştirilerek kuvvetlendirilmiş binalar gibidir.
Kur'an Dinle: 61/SAFF-5
61/SAFF-5: Ve Hz. Musa, kavmine şöyle demişti: “Ey kavmim! Muhakkak ki ben, sizin için Allah’ın Resûl’üyüm, (böyle) olduğumu bildiğiniz halde niçin bana eziyet ediyorsunuz?” Artık onlar (Hakk’tan) dönünce, Allah da onların kalplerini döndürdü. Allah, fâsıklar kavmini hidayete erdirmez.
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim » »
Sponsor Links: