ZÂRİYÂT Suresi, 51-ZÂRİYÂT Suresi (Kur'an: Sure-51-Tozutup Savuran)

51/ZÂRİYÂT-1: Vez zâriyâti zerven., 51/ZÂRİYÂT-2: Fel hâmilâti vıkran., 51/ZÂRİYÂT-3: Fel câriyâti yusran.
direction_left
direction_right
tr.islaminquran.com Android App
tr.islaminquran.com Android App

ZÂRİYÂT Suresi, 51-ZÂRİYÂT Suresi (Kur'an: Sure-51-Tozutup Savuran)

Bismillâhirrahmânirrahîm

Kur'an Dinle: 51/ZÂRİYÂT-1
51/ZÂRİYÂT-1: Savurarak esip dağıtan rüzgârlara andolsun!
Kur'an Dinle: 51/ZÂRİYÂT-2
51/ZÂRİYÂT-2: Ve de yük taşıyanlara (yağmur yüklü bulutlara).
Kur'an Dinle: 51/ZÂRİYÂT-3
51/ZÂRİYÂT-3: Sonra kolayca akıp gidenlere (süzülenlere).
Kur'an Dinle: 51/ZÂRİYÂT-4
51/ZÂRİYÂT-4: Hem de emrederek (işleri), (görevli meleklere) taksim edenlere (andolsun ki...)
Kur'an Dinle: 51/ZÂRİYÂT-5
51/ZÂRİYÂT-5: Muhakkak ki size vaadolunanlar kesinlikle doğrudur.
Kur'an Dinle: 51/ZÂRİYÂT-6
51/ZÂRİYÂT-6: Ve muhakkak ki dîn (hesap görme; mükâfat veya ceza), kesinlikle vuku bulacaktır (gerçekleşecektir).
Kur'an Dinle: 51/ZÂRİYÂT-7
51/ZÂRİYÂT-7: Ve dairesel yollara sahip olan semaya andolsun.
Kur'an Dinle: 51/ZÂRİYÂT-8
51/ZÂRİYÂT-8: Muhakkak ki siz, mutlaka ihtilâflı bir söz (düşünce) içindesiniz.
Kur'an Dinle: 51/ZÂRİYÂT-9
51/ZÂRİYÂT-9: Döndürülmüş olan kişi, ondan çevrilir.
Kur'an Dinle: 51/ZÂRİYÂT-10
51/ZÂRİYÂT-10: Yalancılar kahrolsun!
Kur'an Dinle: 51/ZÂRİYÂT-11
51/ZÂRİYÂT-11: Onlar ki cehalet içinde, gaflette olanlardır.
Kur'an Dinle: 51/ZÂRİYÂT-12
51/ZÂRİYÂT-12: “Dîn günü (hesap günü) ne zaman?” diye sorarlar.
Kur'an Dinle: 51/ZÂRİYÂT-13
51/ZÂRİYÂT-13: O gün onlar, ateşe atılarak (fitnelerinin karşılığı olarak) azaba maruz bırakılırlar.
Kur'an Dinle: 51/ZÂRİYÂT-14
51/ZÂRİYÂT-14: Fitnenizi (yalanladığınızı) tadın! Bu, sizin acele istemiş olduğunuz şeydir.
Kur'an Dinle: 51/ZÂRİYÂT-15
51/ZÂRİYÂT-15: Muhakkak ki takva sahipleri, cennetlerde ve pınarlardadır.
Kur'an Dinle: 51/ZÂRİYÂT-16
51/ZÂRİYÂT-16: Rab’lerinin onlara verdiği şeyi alanlar; muhakkak ki onlar, bundan önce muhsin olanlardır.
Kur'an Dinle: 51/ZÂRİYÂT-17
51/ZÂRİYÂT-17: Onlar geceden uyudukları şey (zaman parçası) çok az olanlardı.
Kur'an Dinle: 51/ZÂRİYÂT-18
51/ZÂRİYÂT-18: Ve onlar, seher vakitlerinde mağfiret dilerler.
Kur'an Dinle: 51/ZÂRİYÂT-19
51/ZÂRİYÂT-19: Ve onların mallarında isteyenlerin ve mahrum olanların (isteyemeyenlerin) hakkı vardır.
Kur'an Dinle: 51/ZÂRİYÂT-20
51/ZÂRİYÂT-20: Yakîn hasıl edenler için yeryüzünde (Allah’ın) âyetleri vardır.
Kur'an Dinle: 51/ZÂRİYÂT-21
51/ZÂRİYÂT-21: Ve kendi nefslerinizde de (âyetler) vardır. Hâlâ görmüyor musunuz?
Kur'an Dinle: 51/ZÂRİYÂT-22
51/ZÂRİYÂT-22: Ve semada sizin rızkınız ve vaadolunduğunuz şeyler vardır.
Kur'an Dinle: 51/ZÂRİYÂT-23
51/ZÂRİYÂT-23: İşte Rabbe, semaya ve yere andolsun ki; şüphesiz o, mutlaka sizlerin konuştuğunuz şeyler kadar haktır.
Kur'an Dinle: 51/ZÂRİYÂT-24
51/ZÂRİYÂT-24: Hz. İbrâhîm’in ikram edilen misafirlerinin haberi sana geldi mi?
Kur'an Dinle: 51/ZÂRİYÂT-25
51/ZÂRİYÂT-25: Onun yanına geldikleri zaman “selâm” dediler. (Hz. İbrâhîm de): “Selâm yabancı kavim.” dedi.
Kur'an Dinle: 51/ZÂRİYÂT-26
51/ZÂRİYÂT-26: Bunun üzerine (Hz. İbrâhîm) gizlice ailesinin yanına gidip hemen (kızarmış) semiz bir buzağı getirdi.
Kur'an Dinle: 51/ZÂRİYÂT-27
51/ZÂRİYÂT-27: Böylece onu (yemeği) onlara yaklaştırdı (ikram etti): “Yemez misiniz?” dedi.
Kur'an Dinle: 51/ZÂRİYÂT-28
51/ZÂRİYÂT-28: Fakat onlardan korktuğunu hissetti: “Korkma!” dediler. Ve onu alîm bir erkek çocukla müjdelediler.
Kur'an Dinle: 51/ZÂRİYÂT-29
51/ZÂRİYÂT-29: Bunun üzerine hanımı (bu haberi) çığlık atarak karşıladı. Ve yüzüne vurarak: “Ben kısır ihtiyar bir kadınım.” dedi.
Kur'an Dinle: 51/ZÂRİYÂT-30
51/ZÂRİYÂT-30: “Senin Rabbinin buyurduğu şey işte budur.” dediler. Muhakkak ki O; Hakîm’dir (hüküm ve hikmet sahibidir), Alîm’dir.
Kur'an Dinle: 51/ZÂRİYÂT-31
51/ZÂRİYÂT-31: (Hz. İbrâhîm): “Öyleyse ey elçiler! Söylemek istediğiniz şey nedir?” dedi.
Kur'an Dinle: 51/ZÂRİYÂT-32
51/ZÂRİYÂT-32: Dediler ki: “Muhakkak ki biz, mücrim bir kavme gönderildik.”
Kur'an Dinle: 51/ZÂRİYÂT-33
51/ZÂRİYÂT-33: Onların üzerlerine balçıktan taşlar yollamak için.
Kur'an Dinle: 51/ZÂRİYÂT-34
51/ZÂRİYÂT-34: Onlar, Rabbinin katında haddi aşanlar için işaretlenmiş olan (taşlardır).
Kur'an Dinle: 51/ZÂRİYÂT-35
51/ZÂRİYÂT-35: Sonra orada mü’minlerden kim varsa çıkardık.
Kur'an Dinle: 51/ZÂRİYÂT-36
51/ZÂRİYÂT-36: Fakat orada, bir evden başkasında, müslümanlardan (bir kimse) bulamadık.
Kur'an Dinle: 51/ZÂRİYÂT-37
51/ZÂRİYÂT-37: Ve orada elîm azaptan korkanlar için delil bıraktık.
Kur'an Dinle: 51/ZÂRİYÂT-38
51/ZÂRİYÂT-38: Ve Hz. Musa’da (da deliller vardır). Onu firavuna apaçık bir sultanla (mucize ile) göndermiştik.
Kur'an Dinle: 51/ZÂRİYÂT-39
51/ZÂRİYÂT-39: Fakat o, etrafındakilerle yüz çevirdi ve: “O bir sihirbaz veya delidir.” dedi.
Kur'an Dinle: 51/ZÂRİYÂT-40
51/ZÂRİYÂT-40: Sonunda onu ve ordularını yakaladık ve böylece onları kınanmış olarak denize attık.
Kur'an Dinle: 51/ZÂRİYÂT-41
51/ZÂRİYÂT-41: Ve Ad (kavminde) de (ibretler, deliller vardır). Onlara, “yok edici” bir rüzgâr göndermiştik.
Kur'an Dinle: 51/ZÂRİYÂT-42
51/ZÂRİYÂT-42: (O rüzgâr), üzerinden geçtiği (hiç)bir şeyi bırakmayarak, mutlaka kül gibi toz haline getirdi.
Kur'an Dinle: 51/ZÂRİYÂT-43
51/ZÂRİYÂT-43: Ve Semud (kavminde) de (ibretler, deliller vardır). Onlara: “Bir süre metalanın (yararlanın).” denilmişti.
Kur'an Dinle: 51/ZÂRİYÂT-44
51/ZÂRİYÂT-44: Fakat Rab’lerinin emrinden çıktılar. Bunun üzerine, onlar bakıyorlarken, kendilerini yıldırım aldı.
Kur'an Dinle: 51/ZÂRİYÂT-45
51/ZÂRİYÂT-45: O zaman ayağa kalkmaya muktedir olamadılar. Ve onlar “yardım edilenler” olmadılar.
Kur'an Dinle: 51/ZÂRİYÂT-46
51/ZÂRİYÂT-46: Ve ondan evvel Nuh kavmi de… Muhakkak ki onlar fasık bir kavimdi.
Kur'an Dinle: 51/ZÂRİYÂT-47
51/ZÂRİYÂT-47: Ve sema; Biz onu büyük bir kudret ile bina ettik. Ve muhakkak ki (onu) genişletici olan elbette Biziz.
Kur'an Dinle: 51/ZÂRİYÂT-48
51/ZÂRİYÂT-48: Ve yeryüzü; onu döşek yaptık. İşte ne güzel düzenleyici.
Kur'an Dinle: 51/ZÂRİYÂT-49
51/ZÂRİYÂT-49: Ve Biz, herşeyden (zıttıyla kaim kılarak) çift yarattık. Umulur ki böylece siz tezekkür edersiniz.
Kur'an Dinle: 51/ZÂRİYÂT-50
51/ZÂRİYÂT-50: Öyleyse Allah’a firar edin (kaçın ve sığının). Muhakkak ki ben, sizin için O’ndan (Allah tarafından gönderilmiş) apaçık bir nezirim.
Kur'an Dinle: 51/ZÂRİYÂT-51
51/ZÂRİYÂT-51: Ve Allah ile beraber başka ilâhlar kılmayın. Muhakkak ki ben, sizin için O’ndan (Allah tarafından gönderilmiş) apaçık bir nezirim.
Kur'an Dinle: 51/ZÂRİYÂT-52
51/ZÂRİYÂT-52: İşte böyle, onlardan öncekiler de, (kendilerine) gelen resûle “sihirbazdır veya mecnundur”dan başka bir şey demediler.
Kur'an Dinle: 51/ZÂRİYÂT-53
51/ZÂRİYÂT-53: Onu (resûle “sihirbaz veya mecnun” demeyi, sonrakilere) vasiyet mi ettiler? Hayır, onlar azgın bir kavimdir.
Kur'an Dinle: 51/ZÂRİYÂT-54
51/ZÂRİYÂT-54: O halde onlardan yüz çevir, artık sen kınanacak değilsin.
Kur'an Dinle: 51/ZÂRİYÂT-55
51/ZÂRİYÂT-55: Ve öğüt verip hatırlat. Muhakkak ki tezekkür, mü’minlere fayda verir.
Kur'an Dinle: 51/ZÂRİYÂT-56
51/ZÂRİYÂT-56: Ve Ben, insanları ve cinleri (başka bir şey için değil, sadece) Bana kul olsunlar diye yarattım.
Kur'an Dinle: 51/ZÂRİYÂT-57
51/ZÂRİYÂT-57: Onlardan (hiç)bir rızık istemiyorum ve Beni doyurmalarını da istemiyorum.
Kur'an Dinle: 51/ZÂRİYÂT-58
51/ZÂRİYÂT-58: Muhakkak ki Allah; O, rızık verendir, güç, kuvvet sahibidir.
Kur'an Dinle: 51/ZÂRİYÂT-59
51/ZÂRİYÂT-59: İşte muhakkak ki zulmedenlerin (azaptan) nasibi, arkadaşlarının nasibi (azabı) gibidir. Artık Benden (azabı) acele istemesinler.
Kur'an Dinle: 51/ZÂRİYÂT-60
51/ZÂRİYÂT-60: Bu durumda vaadolundukları (kıyâmet) günü sebebiyle inkâr edenlerin vay haline.
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim »
Sponsor Links: