аз-Зарият, Сура Отвяващите (Коран: Сура 51-аз-Зарият)

51/аз-Зарият-1: Уeз зарияти зeруeн., 51/аз-Зарият-2: Фeл хамилати уъкрeн., 51/аз-Зарият-3: Фeл джарияти юсрeн.
direction_left
direction_right
bg.islaminquran.com Android App
bg.islaminquran.com Android App

аз-Зарият, Сура Отвяващите (Коран: Сура 51-аз-Зарият)

Бисмлляхир рахманир рахим.

Слушайте Коран: 51/аз-Зарият-1
51/аз-Зарият-1: Кълна се в отвяващите ветрове!
Слушайте Коран: 51/аз-Зарият-2
51/аз-Зарият-2: И в носещите товар (облаци).
Слушайте Коран: 51/аз-Зарият-3
51/аз-Зарият-3: И в плаващите с лекота (стичащите се).
Слушайте Коран: 51/аз-Зарият-4
51/аз-Зарият-4: И в разпределящите по повеля (ангели).
Слушайте Коран: 51/аз-Зарият-5
51/аз-Зарият-5: И наистина това, което ви е обещано е вярно.
Слушайте Коран: 51/аз-Зарият-6
51/аз-Зарият-6: И възмездието (дар или мъчение) наистина ще настъпи.
Слушайте Коран: 51/аз-Зарият-7
51/аз-Зарият-7: Кълна се в небето, осеяно с кръгли пътища.
Слушайте Коран: 51/аз-Зарият-8
51/аз-Зарият-8: И наистина объркани са вашите слова (мисли).
Слушайте Коран: 51/аз-Зарият-9
51/аз-Зарият-9: Отклонява се от него онзи, който е бил отклонен.
Слушайте Коран: 51/аз-Зарият-10
51/аз-Зарият-10: Проклети да са лъжците!
Слушайте Коран: 51/аз-Зарият-11
51/аз-Зарият-11: Които в бездната на неверието нехаят.
Слушайте Коран: 51/аз-Зарият-12
51/аз-Зарият-12: И питат: “Кога ще е Съдният ден”?
Слушайте Коран: 51/аз-Зарият-13
51/аз-Зарият-13: В този Ден върху огъня ще бъдат измъчвани (като отплата за техните хитрини).
Слушайте Коран: 51/аз-Зарият-14
51/аз-Зарият-14: “Вкусете (това, което отричахте)! Това е, за което бързахте”.
Слушайте Коран: 51/аз-Зарият-15
51/аз-Зарият-15: И наистина притежателите на таква (боящите се да не изгубят милостта на Аллах) ще бъдат сред райски градини и извори.
Слушайте Коран: 51/аз-Зарият-16
51/аз-Зарият-16: И взимащите онова, което им дарява техният Господ, наистина те са, които преди бяха добродетелните (отдалите физическите си тела на Аллах).­
Слушайте Коран: 51/аз-Зарият-17
51/аз-Зарият-17: И малко спяха те през нощта.
Слушайте Коран: 51/аз-Зарият-18
51/аз-Зарият-18: И на развиделяване се молят за опрощение.
Слушайте Коран: 51/аз-Зарият-19
51/аз-Зарият-19: И в техните имоти има дял за искащия и за нуждаещия се.
Слушайте Коран: 51/аз-Зарият-20
51/аз-Зарият-20: За убедените на земята има знамения (на Аллах).
Слушайте Коран: 51/аз-Зарият-21
51/аз-Зарият-21: И в самите вас (в душите ви) има (знамения). Нима не съзирате?
Слушайте Коран: 51/аз-Зарият-22
51/аз-Зарият-22: И на небето има препитание за вас и там е онова, което ви е обещано.
Слушайте Коран: 51/аз-Зарият-23
51/аз-Зарият-23: И кълна се в Господа, и в небето, и в земята, наистина то е истинно, колкото са и нещата, за които говорите.
Слушайте Коран: 51/аз-Зарият-24
51/аз-Зарият-24: Стигна ли до теб разказът за почетните гости на Ибрахим (Авраам)?
Слушайте Коран: 51/аз-Зарият-25
51/аз-Зарият-25: Влязоха при него и рекоха: “Мир!” Отвърна им (Ибрахим) (Авраам): “Мир!” И си рече: “Мир Вам непознати хора.”
Слушайте Коран: 51/аз-Зарият-26
51/аз-Зарият-26: И без да го видят, Той отиде при своето семейство и дойде с тлъсто (печено) теле.
Слушайте Коран: 51/аз-Зарият-27
51/аз-Зарият-27: И им го поднесе и рече: “Ще похапнете ли?”
Слушайте Коран: 51/аз-Зарият-28
51/аз-Зарият-28: И спотаи страх от тях. А те рекоха: “Не се страхувай!” И го благовестиха за знаещ син.
Слушайте Коран: 51/аз-Зарият-29
51/аз-Зарият-29: И пристъпи жена му с вик (при тази вест), удряйки лицето си, и рече: “Но аз съм бездeтна старица!”
Слушайте Коран: 51/аз-Зарият-30
51/аз-Зарият-30: Рекоха: “Така повели твоят Господ. Той е Премъдрия, Всезнаещия.”
Слушайте Коран: 51/аз-Зарият-31
51/аз-Зарият-31: Рече им (Ибрахим): “А какво ви е намерението, о, пратеници?”
Слушайте Коран: 51/аз-Зарият-32
51/аз-Зарият-32: Рекоха: “Несъмннено, ние сме пратени при престъпващ народ ”.
Слушайте Коран: 51/аз-Зарият-33
51/аз-Зарият-33: За да изсипем върху тях камъни от глина.
Слушайте Коран: 51/аз-Зарият-34
51/аз-Зарият-34: И това са белязани при твоя Господ (камъни) за престъпващите.
Слушайте Коран: 51/аз-Зарият-35
51/аз-Зарият-35: И после изведохме от там само вярващите.
Слушайте Коран: 51/аз-Зарият-36
51/аз-Зарият-36: Но там само в един дом намерихме отдадени (на Аллах).
Слушайте Коран: 51/аз-Зарият-37
51/аз-Зарият-37: И оставихме там знамение за онези, които се страхуват от болезненото мъчение.
Слушайте Коран: 51/аз-Зарият-38
51/аз-Зарият-38: И при Муса (Моисей) (има доводи). Пратихме го при Фараона с явно чудо.
Слушайте Коран: 51/аз-Зарият-39
51/аз-Зарият-39: Но се отвърна той заедно с обкръжаващите го и каза: “Той е един магьосник или луд”.
Слушайте Коран: 51/аз-Зарият-40
51/аз-Зарият-40: И накрая сграбчихме него и войските му, и ги хвърлихме в морето като виновни.
Слушайте Коран: 51/аз-Зарият-41
51/аз-Зарият-41: И в (случая с ) адитите, срещу които изпратихме опустошителния вятър (има поука).
Слушайте Коран: 51/аз-Зарият-42
51/аз-Зарият-42: И не остави той (вятъра) нищо, над което премина, без да го превърне в прах.
Слушайте Коран: 51/аз-Зарият-43
51/аз-Зарият-43: И в (случая със) самудяните, на които им бе казано: “Наслаждавайте се определено време!” (има поука).
Слушайте Коран: 51/аз-Зарият-44
51/аз-Зарият-44: Но те се възгордяха пред повелята на техния Господ, (затова) докато гледаха мълнията ги порази,.
Слушайте Коран: 51/аз-Зарият-45
51/аз-Зарият-45: И не можаха да се изправят, и не им се помогна.
Слушайте Коран: 51/аз-Зарият-46
51/аз-Зарият-46: Преди тях (погубихме) и народа на Нух (Ной). Те бяха нечестиви хора.
Слушайте Коран: 51/аз-Зарият-47
51/аз-Зарият-47: И небето, изградихме го с Нашата сила. И Ние сме разширяващите го.
Слушайте Коран: 51/аз-Зарият-48
51/аз-Зарият-48: И земята, разстлахме я. Ето какъв прекрасен творец.
Слушайте Коран: 51/аз-Зарият-49
51/аз-Зарият-49: И всяко нещо сътворихме (с неговото противоположно) по двойки, надявайки се да се поучите!
Слушайте Коран: 51/аз-Зарият-50
51/аз-Зарият-50: Затова към Аллах се устремете (бягайте към Него, осланете се на Него)! И аз съм Негов явен предупредител за вас.
Слушайте Коран: 51/аз-Зарият-51
51/аз-Зарият-51: И не приемайте други богове заедно с Аллах! И аз съм Негов явен предупредител за вас.
Слушайте Коран: 51/аз-Зарият-52
51/аз-Зарият-52: Така и онези преди тях, щом дойдеше пратеник при тях, казваха: “Магьосник или луд”.
Слушайте Коран: 51/аз-Зарият-53
51/аз-Зарият-53: Нима (на следващите поколения) завещаваха това (да казват на пратеника „магьосник или луд”)? Ала не, те са само едни престъпващи хора.
Слушайте Коран: 51/аз-Зарият-54
51/аз-Зарият-54: Тогава отвърни се от тях и не ще бъдеш вече упрекван.
Слушайте Коран: 51/аз-Зарият-55
51/аз-Зарият-55: И напомняй и поучавай! Наистина беседата носи полза на вярващите.
Слушайте Коран: 51/аз-Зарият-56
51/аз-Зарият-56: И Аз сътворих джиновете и хората единствено и само за да Ми станат раби.
Слушайте Коран: 51/аз-Зарият-57
51/аз-Зарият-57: И не искам от тях препитание и не искам да Ме хранят.
Слушайте Коран: 51/аз-Зарият-58
51/аз-Зарият-58: И наистина Аллах, Той е Даващият препитанието, Владетелят на силата, Всемогъщият.
Слушайте Коран: 51/аз-Зарият-59
51/аз-Зарият-59: И угнетителите имат участ (мъчение) като участта на техните другари. Затова не избързвайте с искането(на мъчението).
Слушайте Коран: 51/аз-Зарият-60
51/аз-Зарият-60: В такъв случай, горко на отричащите от Деня (Съдния), който им е обещан!
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран »
Sponsor Links: