ал-Фуркан 21-32, Свещеният Коран (Джуз'-19, страница-362)

ал-Фуркан: 25/ал-Фуркан-21, 25/ал-Фуркан-22, 25/ал-Фуркан-23, 25/ал-Фуркан-24, 25/ал-Фуркан-25, 25/ал-Фуркан-26, 25/ал-Фуркан-27, 25/ал-Фуркан-28, 25/ал-Фуркан-29, 25/ал-Фуркан-30, 25/ал-Фуркан-31, 25/ал-Фуркан-32, Свещеният Коран, Джуз'-19, страница-362, ал-Фуркан 21-32
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 25/ал-Фуркан-21
25/ал-Фуркан-21: И онези, които не се надяват на срещата с Нас казаха: “Не трябваше ли да бъдат изпратени ангели и на нас или да видим нашия Господ?” И наистина те се възгордяха и прекалиха в дързостта си.
Слушайте Коран: 25/ал-Фуркан-22
25/ал-Фуркан-22: В този Ден, те ще видят ангелите, но не ще има тогава радостна вест за престъпниците. И (ангелите) ще кажат: “(Радостната вест за вас бе) забранена и сторена грешна!”
Слушайте Коран: 25/ал-Фуркан-23
25/ал-Фуркан-23: И погубихме делата им, направихме ги (незначителни) като прашинки.
Слушайте Коран: 25/ал-Фуркан-24
25/ал-Фуркан-24: В този Ден, за обитателите на Рая е най-доброто и най-хубаво място за отдих.
Слушайте Коран: 25/ал-Фуркан-25
25/ал-Фуркан-25: В Деня, когато небето се разцепи с облаците, ангелите бяха спуснати по ред.
Слушайте Коран: 25/ал-Фуркан-26
25/ал-Фуркан-26: Истинското владение в този Ден принадлежи на Всемилостивия и той е тежък Ден за неверниците.
Слушайте Коран: 25/ал-Фуркан-27
25/ал-Фуркан-27: И в този Ден угнетителят хапе ръцете си, казвайки: “Ах, да бях поел с Пратеника по път (водещ към Аллах)!
Слушайте Коран: 25/ал-Фуркан-28
25/ал-Фуркан-28: Горко ми, да не бях вземал този (онзи) за приятел!
Слушайте Коран: 25/ал-Фуркан-29
25/ал-Фуркан-29: Той ме отклони от споменаването, след като то (учението от Корана) бе дошло при мен и сатаната възпира помощта, пратена на човека.”
Слушайте Коран: 25/ал-Фуркан-30
25/ал-Фуркан-30: И рече Пратеникът: “О, Господи, моят народ наистина се отдалечи от (изостави) този Коран.”
Слушайте Коран: 25/ал-Фуркан-31
25/ал-Фуркан-31: И така на всеки пророк сторихме враг от престъпниците. И твоят Господ е достатъчен за водител и закрилник.
Слушайте Коран: 25/ал-Фуркан-32
25/ал-Фуркан-32: И рекоха неверниците: “Защо Коранът не му бе низпослан наведнъж?” Така е, за да установим (укрепим) с него твоето разбиране. И Го разяснихме (прочетохме) на откъси.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: