ал-Фуркан 56-67, Свещеният Коран (Джуз'-19, страница-365)

ал-Фуркан: 25/ал-Фуркан-56, 25/ал-Фуркан-57, 25/ал-Фуркан-58, 25/ал-Фуркан-59, 25/ал-Фуркан-60, 25/ал-Фуркан-61, 25/ал-Фуркан-62, 25/ал-Фуркан-63, 25/ал-Фуркан-64, 25/ал-Фуркан-65, 25/ал-Фуркан-66, 25/ал-Фуркан-67, Свещеният Коран, Джуз'-19, страница-365, ал-Фуркан 56-67
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 25/ал-Фуркан-56
25/ал-Фуркан-56: И Ние те изпратихме само като благовестител и предупредител.
Слушайте Коран: 25/ал-Фуркан-57
25/ал-Фуркан-57: Кажи им: “Не търся от вас отплата за това (известието си), освен желанието на някого да поеме по пътя към своя Господ.”
Слушайте Коран: 25/ал-Фуркан-58
25/ал-Фуркан-58: И се уповавай на Вечноживия (разчитай на Него, приеми Го за свой покровител), и Го прославяй с възхвала! Достатъчно е сведущ Той за греховете на Своите раби.
Слушайте Коран: 25/ал-Фуркан-59
25/ал-Фуркан-59: Той е, Който сътвори небесата и земята, и всичко между тях за шест дни, после се въздигна на Трона. Тогава питай осведомения за това (Джибрил).
Слушайте Коран: 25/ал-Фуркан-60
25/ал-Фуркан-60: И когато им се рече: “Сведете чела до земята в суджуд пред Всемилостивия!”, казаха: “А какво е Всемилостивия? Нима ще се поклоним на онова, което ни повеляваш ти?” И това (тази повеля) им надбави омраза.
Слушайте Коран: 25/ал-Фуркан-61
25/ал-Фуркан-61: Благословен е Той, Който стори съзвездия на небето и стори сияйна луна там за светило.
Слушайте Коран: 25/ал-Фуркан-62
25/ал-Фуркан-62: Той е, Който стори за желаещия да се поучи или да е признателен нощта и деня да се следват.
Слушайте Коран: 25/ал-Фуркан-63
25/ал-Фуркан-63: И рабите на Всемилостивия ходят по земята със смирение и ако невежите им отправят думи, те казват само: “Мир!”
Слушайте Коран: 25/ал-Фуркан-64
25/ал-Фуркан-64: И те прекарват нощта, като свеждат чела в суджуд и се изправят пред своя Господ.
Слушайте Коран: 25/ал-Фуркан-65
25/ал-Фуркан-65: И те казват: “Господи, отклони от нас мъчението на Ада! Наистина неговото мъчение е погубващо.”
Слушайте Коран: 25/ал-Фуркан-66
25/ал-Фуркан-66: И наистина то е лошо като обиталище и като място за пребиваване.
Слушайте Коран: 25/ал-Фуркан-67
25/ал-Фуркан-67: И те са, които раздавайки не прахосват, нито скъперничат, а намират средата между двете.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: