аш-Шуара 84-111, Свещеният Коран (Джуз'-19, страница-371)

аш-Шуара: 26/аш-Шуара-84, 26/аш-Шуара-85, 26/аш-Шуара-86, 26/аш-Шуара-87, 26/аш-Шуара-88, 26/аш-Шуара-89, 26/аш-Шуара-90, 26/аш-Шуара-91, 26/аш-Шуара-92, 26/аш-Шуара-93, 26/аш-Шуара-94, 26/аш-Шуара-95, 26/аш-Шуара-96, 26/аш-Шуара-97, 26/аш-Шуара-98, 26/аш-Шуара-99, 26/аш-Шуара-100, 26/аш-Шуара-101, 26/аш-Шуара-102, 26/аш-Шуара-103, 26/аш-Шуара-104, 26/аш-Шуара-105, 26/аш-Шуара-106, 26/аш-Шуара-107, 26/аш-Шуара-108, 26/аш-Шуара-109, 26/аш-Шуара-110, 26/аш-Шуара-111, Свещеният Коран, Джуз'-19, страница-371, аш-Шуара 84-111
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-84
26/аш-Шуара-84: И направи споменаването ми пред идните (поколения) достойно.
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-85
26/аш-Шуара-85: И ме направи наследник на блажения Ти Рай!
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-86
26/аш-Шуара-86: И опрости баща ми! Той наистина остана сред заблудените.
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-87
26/аш-Шуара-87: И не ме сторвай опечален в Деня, когато ще бъде възкресението.
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-88
26/аш-Шуара-88: В Деня, когато няма да има помощ нито от богатството, нито от синовете (не ме опозорявай).
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-89
26/аш-Шуара-89: Освен онези, които дойдат при Аллах с чисто (отдадено) сърце.
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-90
26/аш-Шуара-90: И Раят бе приближен за притежателите на таква (богобоязливите).
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-91
26/аш-Шуара-91: И Адът ясно бе показан на заблудените.
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-92
26/аш-Шуара-92: И им се рече: “Къде са онези, на които служихте?”
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-93
26/аш-Шуара-93: Идолите, на които се покланяхте, вместо на Аллах помагат ли ви (могат ли да ви помогнат) или на себе си могат ли да помогнат?
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-94
26/аш-Шуара-94: Те (идолопоклонниците) и заблудените ще бъдат хвърлени (влачени по земята, с надрани носове) Там (в Ада),
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-95
26/аш-Шуара-95: И всички войски на Иблис.
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-96
26/аш-Шуара-96: Те (идолите и служещите им), карайки се там, рекоха:
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-97
26/аш-Шуара-97: “Кълнем се в Аллах, наистина ние бяхме в една явна заблуда.
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-98
26/аш-Шуара-98: Вас приравнявахме с Господа на световете.
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-99
26/аш-Шуара-99: И ни заблудиха не други, а престъпниците (възпрепятстващите напътствието).
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-100
26/аш-Шуара-100: Сега вече нямаме нито един застъпник.
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-101
26/аш-Шуара-101: Нито близък приятел (има за нас).
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-102
26/аш-Шуара-102: И да имаше за нас само още едно завръщане (на земята), тогава щяхме да сме от вярващите.”
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-103
26/аш-Шуара-103: В това наистина има знамение (поука), ала повечето от тях (въпреки това) не повярваха.
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-104
26/аш-Шуара-104: И твоят Господ, Той е наистина Всемогъщия, Милосърдния.
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-105
26/аш-Шуара-105: Народът на Нух (Ной) взе за лъжци пратениците.
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-106
26/аш-Шуара-106: И техният брат Нух бе им казал: “Няма ли да станете притежатели на таква (богобоязливи)?
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-107
26/аш-Шуара-107: Наистина аз съм един доверен пратеник за вас.
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-108
26/аш-Шуара-108: Тогава станете (богобоязливи) притежатели на таква към Аллах (пожелайте Неговия Лик) и се покорете на мен!
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-109
26/аш-Шуара-109: И не искам от вас отплата срещу това (известие). Моята отплата принадлежи единствено на Господа на световете.
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-110
26/аш-Шуара-110: Тогава станете (богобоязливи) притежатели на таква към Аллах (пожелайте Неговия Лик) и се покорете на мен!”
Слушайте Коран: 26/аш-Шуара-111
26/аш-Шуара-111: А те казаха: “Да те последваме (и ние) ли, при положение, че те следват най-презрените?”
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: