ал-Маида 83-89, Свещеният Коран (Джуз'-7, страница-122)

ал-Маида: 5/ал-Маида-83, 5/ал-Маида-84, 5/ал-Маида-85, 5/ал-Маида-86, 5/ал-Маида-87, 5/ал-Маида-88, 5/ал-Маида-89, Свещеният Коран, Джуз'-7, страница-122, ал-Маида 83-89
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 5/ал-Маида-83
5/ал-Маида-83: И щом чуят низпосланото на Пратеника (Корана), ти виждаш очите им да преливат от сълзи заради онова, което са узнали от истината. И казват: “Господи наш, ние повярвахме, впиши ни със свидетелите!”
Слушайте Коран: 5/ал-Маида-84
5/ал-Маида-84: И защо да не повярваме в Аллах и в истината дошла при нас (Корана и Пратеника), и да не копнеем да ни въведе нашият Господ заедно с праведните хора (в Рая)?”
Слушайте Коран: 5/ал-Маида-85
5/ал-Маида-85: И ги възнагради Аллах за техните думи с Градините на Рая, сред които текат реки, там ще пребивават вечно. Ето това е възнаграждението на благодетелните.
Слушайте Коран: 5/ал-Маида-86
5/ал-Маида-86: А онези, които не вярват и взимат за лъжа Нашите знамения, те са обитателите на Ада.
Слушайте Коран: 5/ал-Маида-87
5/ал-Маида-87: О, вярващи, не възбранявайте благата, които Аллах ви е разрешил и не престъпвайте! Наистина Аллах не обича престъпващите.
Слушайте Коран: 5/ал-Маида-88
5/ал-Маида-88: И яжте от онова, което Аллах ви е дал за препитание, разрешено и безвредно! И бъдете притежатели на таква към Аллах, в Когото вярвате (бойте се да не изгубите милостта Му)!
Слушайте Коран: 5/ал-Маида-89
5/ал-Маида-89: Аллах не търси от вас отговорност за безсмислените ви клетви, но ви придиря, когато нарушите клетвите си. За изкупление, десет нуждаещи се да бъдат нахранени с препитание, с колкото обикновено храните семействата си, или да бъдат облечени, или да освободите един слуга. А който няма възможност за това, да говее три дни. Това е изкуплението за вашите клетви, ако сте ги нарушили. И спазвайте клетвите си! Така Аллах ви разяснява Своите знамения, за да сте признателни!
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: