ал-Анам 36-44, Свещеният Коран (Джуз'-7, страница-132)

ал-Анам: 6/ал-Анам-36, 6/ал-Анам-37, 6/ал-Анам-38, 6/ал-Анам-39, 6/ал-Анам-40, 6/ал-Анам-41, 6/ал-Анам-42, 6/ал-Анам-43, 6/ал-Анам-44, Свещеният Коран, Джуз'-7, страница-132, ал-Анам 36-44
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-36
6/ал-Анам-36: (На поканата) откликват само онези, които чуват. Аллах ще възкреси мъртвите (ще съживи органите, с които да чуват, да разбират и да виждат), после при Него ще бъдат върнати (чрез духовния водител, духовните им тела в земния живот ще срещнат Аллах).
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-37
6/ал-Анам-37: И рекоха: “Да бе му низпослано знамение (чудо) от неговия Господ!” Кажи им: “Аллах е способен да спусне знамение, ала повечето от тях не знаят.”
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-38
6/ал-Анам-38: И всички твари, които ходят по земята и птиците, които летят с двете си крила, всички, без изключение са събрани на общности, като вас. Нищо не пропуснахме (пояснихме всичко) в тази книга. После при техния Господ ще бъдат събрани.
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-39
6/ал-Анам-39: А тези, които вземат за лъжа Нашите знамения, са глухи и неми в тъмнините. И Аллах оставя в заблуда, когото пожелае, а когото пожелае насочва по правия път, който води към Него.
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-40
6/ал-Анам-40: (О, Мухаммед, на неверниците) кажи: “Видяхте ли се? (Видяхте ли състоянието си, разбрахте ли колко сте безсилни? Онези, които отричат знаменията на Аллах са глухонеми, останали в тъмнина.) Ако бе дошло при вас наказанието на Аллах или Часът (краят) и вие сте от верните (казвахте истината), бихте ли се молили на друг, освен на Аллах?
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-41
6/ал-Анам-41: Не (напротив), единствено на Него бихте се молили. Ако Той пожелаеше, ще премахне онова, за което му се молите и ще накара да забравите онова, с което сте съдружавали.
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-42
6/ал-Анам-42: На общностите преди теб също изпратихме (пратеници). Тогава и тях ги сграбчвахме с нищета и болести, за да се смирят (да се молят) по този начин.
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-43
6/ал-Анам-43: И когато идваше при тях Нашето мъчение, не можеха ли да се помолят! Ала сърцата им закоравяваха. Сатаната им разкрасяваше онова, което вършеха.
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-44
6/ал-Анам-44: И щом забравяха онова, което им се напомняше (с което биваха предупредени), разтваряхме пред тях врати за всичко. И тъкмо, когато ликуваха за онова, което им бе дадено, сграбчвахме ги внезапно и после те се отчайваха!
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: