ал-Маида 114-120, Свещеният Коран (Джуз'-7, страница-127)

ал-Маида: 5/ал-Маида-114, 5/ал-Маида-115, 5/ал-Маида-116, 5/ал-Маида-117, 5/ал-Маида-118, 5/ал-Маида-119, 5/ал-Маида-120, Свещеният Коран, Джуз'-7, страница-127, ал-Маида 114-120
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 5/ал-Маида-114
5/ал-Маида-114: Рече Иса (Исус), синът на Мария: “О, Аллах, Господи наш, спусни ни трапеза от небето! Тя ще е за нас празник, за онези преди нас и за онези след нас - чудо (знамение) от Теб. И ни нахрани! Ти си Най-добрият от даващите препитание.”
Слушайте Коран: 5/ал-Маида-115
5/ал-Маида-115: Рече Аллах: “Аз ще ви я спусна, ала който от вас след това отхвърли вярата, ще го измъчвам с мъчение, с каквото не съм измъчвал нито един от народите.”
Слушайте Коран: 5/ал-Маида-116
5/ал-Маида-116: И когато Аллах рече: “О, Иса (Исусе), сине на Мария, ти ли каза на хората: “Приемете мен и майка ми за богове, освен Аллах!” Рече (Исус): “Пречист си Ти, Превелик! Не ми подобава да казвам това, на което нямам право. Ако бях го казал, Ти щеше да знаеш това. Ти знаеш какво има в душата ми, но аз не зная какво има в Лика Ти. Ти си Всезнаещият неведомите неща.
Слушайте Коран: 5/ал-Маида-117
5/ал-Маида-117: Казах им единствено това, което Ти ми повели: “Бъдете раби на Аллах, - моя Господ и вашия Господ!” И бях им свидетел, докато живеех сред тях. А когато ме прибра, Ти им бе надзорник. Ти на всяко нещо си свидетел.
Слушайте Коран: 5/ал-Маида-118
5/ал-Маида-118: Ако ги измъчваш, - те са Твои раби, а ако ги опростиш - Ти си Всемогъщия, Премъдрия.”
Слушайте Коран: 5/ал-Маида-119
5/ал-Маида-119: Рече Аллах: “Това е Денят, когато за искрените ще е от полза искреността им. Техни ще са Градините на Рая, сред които текат реки, там ще пребивават вечно и завинаги. Аллах ще е доволен от тях и те ще са доволни от Него. Ето това е великото спасение.”
Слушайте Коран: 5/ал-Маида-120
5/ал-Маида-120: На Аллах принадлежи владението на небесата и на земята, и на всичко по тях. Той за всяко нещо има сила.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: