ал-Анам 82-90, Свещеният Коран (Джуз'-7, страница-138)

ал-Анам: 6/ал-Анам-82, 6/ал-Анам-83, 6/ал-Анам-84, 6/ал-Анам-85, 6/ал-Анам-86, 6/ал-Анам-87, 6/ал-Анам-88, 6/ал-Анам-89, 6/ал-Анам-90, Свещеният Коран, Джуз'-7, страница-138, ал-Анам 82-90
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-82
6/ал-Анам-82: За онези, които се обръщат към Аллах и не смесват своята вяра с гнет, те са защитени (срещу страха) и те ще срещнат Лика.
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-83
6/ал-Анам-83: Това са доказателствата, които Ние дадохме на Ибрахим срещу народа му. Въздигаме степените, на когото пожелаем. Наистина твоят Господ е Премъдър, Всезнаещ.
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-84
6/ал-Анам-84: И го дарихме с Исхак и Якуб, и ги напътихме (всички). А преди тях напътихме и Нух, и от неговите потомци - Дауд и Сюлейман, и Ейюб, и Юсуф, и Муса, и Харун. Така възнаграждаваме благодетелните.
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-85
6/ал-Анам-85: И Зекерия, Яхя, Иса, и Иляс - всички те са от праведните.
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-86
6/ал-Анам-86: И Исмаил, и ал-Ясаа, и Юнус, и Лут - на всички дадохме превъзходство над народите.
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-87
6/ал-Анам-87: Избрахме тях измежду бащите, децата (потомствата) и братята им, и ги насочихме по правия път (по който духът стига до Аллах).
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-88
6/ал-Анам-88: Това е напътствието на Аллах. С него Той напътва, когото пожелае от Своите раби. И ако бяха съдружавали, щеше да се провали (да отиде напразно) онова, което вършеха.
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-89
6/ал-Анам-89: Те са онези, които дарихме с Писание, мъдрост и пророчество. И ако те го отрекат, то тогава Ние бихме му определили за закрилник един народ, който няма да го отрича.
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-90
6/ал-Анам-90: Те са онези, които Аллах напъти (към себе си). Тогава и ти ги последвай (по пътя, който води към Аллах)! Кажи им: “Не искам от вас отплата за това. То е само напомняне за народите.”
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: