Al-An'am 82-90, de Heilige Koran (Djuz'-7, Pagina-138)

Al-An'am: 6/Al-An'am-82, 6/Al-An'am-83, 6/Al-An'am-84, 6/Al-An'am-85, 6/Al-An'am-86, 6/Al-An'am-87, 6/Al-An'am-88, 6/Al-An'am-89, 6/Al-An'am-90, de Heilige Koran, Djuz'-7, Pagina-138, Al-An'am 82-90
direction_left
direction_right
Luister Koran: 6/Al-An'am-82
6/Al-An'am-82: Degenen die geloven en niet hun geloof met onrecht (afgoderij) mengen: zij zijn degenen die veiligheid toekomt en zij zijn de rechtgelieden.
Luister Koran: 6/Al-An'am-83
6/Al-An'am-83: En dat was Ons argument dat Wij Ibrâhîm tegen zijn volk gaven, Wij verheffen met graden wie Wij willen: voorwaar, jouw Heer is Alwijs, Alwetend.
Luister Koran: 6/Al-An'am-84
6/Al-An'am-84: En Wij schonken hem Ishaq en Ya'qoeb, allen leidden Wij, on ervoor leiden wij Noeh, en van zijn nageslacht Dawoed en Soelaiman en Ayyoeb en Yoesoef en Mocsa en Hârôen: en zo belonen Wij de weldoeners.
Luister Koran: 6/Al-An'am-85
6/Al-An'am-85: En Zakariyya en Yahya en 'Isa en Ilyas: allen behoorden tot de oprechten.
Luister Koran: 6/Al-An'am-86
6/Al-An'am-86: En Isma'îl en Al Yasa' en Yoenoes en Loeth: allen hebben Wij boven de werelden bevoorrecht.
Luister Koran: 6/Al-An'am-87
6/Al-An'am-87: En van hun vaderen en hun nageslacht en hun broeders: Wij hebben hen verkozen en Wij leidden hen op een recht Pad.
Luister Koran: 6/Al-An'am-88
6/Al-An'am-88: Dit is de Leiding van Allah, waarmee Hij van Zijn dienaren leidt wie Hij wil, maar als zij deelgenoten (aan Allah) toegekend hadden, was wat zij aan het doen waren vruchteloos geworden.
Luister Koran: 6/Al-An'am-89
6/Al-An'am-89: Zij zijn degenen die Wij de Schrift en de Wijsheid en het Profeetschap gaven en indien zij er ongelovig aan zijn: waarlijk, Wij vertrouwen het toe aan een volk dat er niet ongelovig aan is.
Luister Koran: 6/Al-An'am-90
6/Al-An'am-90: Zij zijn degenen die Allah Leiding gaf: volgt dus hun leiding. Zeg: "Ik vraag U er geen beloning voor, het is slechts een vermaning voor de werelden."
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: