Al-Ma'idah 104-108, de Heilige Koran (Djuz'-7, Pagina-125)

Al-Ma'idah: 5/Al-Ma'idah-104, 5/Al-Ma'idah-105, 5/Al-Ma'idah-106, 5/Al-Ma'idah-107, 5/Al-Ma'idah-108, de Heilige Koran, Djuz'-7, Pagina-125, Al-Ma'idah 104-108
direction_left
direction_right
Luister Koran: 5/Al-Ma'idah-104
5/Al-Ma'idah-104: En toen tot hen werd gczcgd: "Komt tot wat Allah geopenbaard heeft en tot Zijn Boodschapper," zeiden zij: "Ons is voldoende wat wij (aan leafregels) bij onze vaderen vonden." En dat terwijl hun vaderen niets wisten en geen Leiding volgen?
Luister Koran: 5/Al-Ma'idah-105
5/Al-Ma'idah-105: O jullie die geloven! Aan jullie (de hoede over) jullie zelf. Er kan jullie geen schade berokkend worden door degene die dwaalt, wanneer jullie de Leiding volgen. Tot Allah is de terugkeer van jullie allen en Hij zal jullie vertellen wat jullie plachten le doen.
Luister Koran: 5/Al-Ma'idah-106
5/Al-Ma'idah-106: O jullie die geloven! Stelt getuigen onder jullie aan wanneer één van jullie de dood nadert en wanneer jullie het testament opmaken; (door) twee rechtvaardigen van onder jullie, of twee broeders van buiten jullie, indien jullie in het land rondreizen en de ramp van de dood jullie treft. Houdt hen na de shalât vast en laat hen dan (als volgt) bij Allah zweren, indien jullie twijfelen: "Wij zullen het (oprecht getuigen) voor geen prijs inruilen, zelfs als (de begunstigde) een verwant is en wij zullen de getuigenis bij Allah niet verbergen, voorwaar, anders zouden wij tot de zondaren behoren."
Luister Koran: 5/Al-Ma'idah-107
5/Al-Ma'idah-107: Maar indien van deze twee ontdekt wordt dat zij schuldig zijn aan zonde (mijneed laat dan twee anderen in hun plaats staan van degenen die meer recht hebben en meer verwant zijn, en laat hen bij Allah zweren: "Voorwaar, onze getuigenis is meer waarheidsgetrouw dan hun beider getuigenis en wij overtreden niet, voorwaar, anders zouden wij tot de onrechtplegers behoren."
Luister Koran: 5/Al-Ma'idah-108
5/Al-Ma'idah-108: Dat is passender: dat zij de getuigenis afleggen overeenkomstig haar ware inhoud of (het is passender) dat zij vrezen dat eden na hun eden afgenomen zullen worden. En vreest Allah en luistert (naar Hem). En Allah leidt het zwaar zondige volk niet.
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: