Al-An'am 74-81, de Heilige Koran (Djuz'-7, Pagina-137)

Al-An'am: 6/Al-An'am-74, 6/Al-An'am-75, 6/Al-An'am-76, 6/Al-An'am-77, 6/Al-An'am-78, 6/Al-An'am-79, 6/Al-An'am-80, 6/Al-An'am-81, de Heilige Koran, Djuz'-7, Pagina-137, Al-An'am 74-81
direction_left
direction_right
Luister Koran: 6/Al-An'am-74
6/Al-An'am-74: En (gedenkt) toen lbrahim tot zijn vader Azar zei: "Neem jij afgodsbeelden tot goden? Voorwaar, ik zie dat jij en jouw volk duidelijk in dwaling verkeren."
Luister Koran: 6/Al-An'am-75
6/Al-An'am-75: En zo lieten Wij lbrahim het koninkrijk der hemelen en der aarde zien opdat hij tot de overtuigden zou behoren.
Luister Koran: 6/Al-An'am-76
6/Al-An'am-76: En toen de nacht hem omhulde zag hij een ster, hij zei: "Dit is mijn Meet." Maar toen hij onderging, zei hij: "Ik hou niet van degenen die ondergaan."
Luister Koran: 6/Al-An'am-77
6/Al-An'am-77: En toen hij de maan zag opkomen, zei hij: "Dit is mijn Heer." Maar toen hij onderging, zei hij: "'Tenzij mijn Heer mij leidt, zal ik zeker tot het dwelende volk behoren."
Luister Koran: 6/Al-An'am-78
6/Al-An'am-78: Fn toen hij de zon zag opgaan zei hij: "Dit is mijin Heer, deze is groter." Maar toen zij onderging, zei hij: "O mijn volk: voorwaar, ik ben onschuldig aan wat jullie an deelgenoten (aan Allah) toekennen."
Luister Koran: 6/Al-An'am-79
6/Al-An'am-79: "Voorwaar, ik heb mijn aangezicht gewend naar Hem die de hemelen en de aarde schiep, als Hanîf, en ik behoor niet tot de veelgodenaanbidders."
Luister Koran: 6/Al-An'am-80
6/Al-An'am-80: En zijn volk redetwistte met hem, hij zei: "Redetwisten jullie met mij over Allah, terwijl Hij mij geleid heeft? Ik vrees niet wat jullie Hem aan deelgenoten toekennen, behalve als mijn Heer iets wil. Mijn Heer omvat alles met Zijn kennis, trekken jullie (hier) dan geen lering uit?
Luister Koran: 6/Al-An'am-81
6/Al-An'am-81: En hoe zou ik wat jullie aan deelgenoten toekennen (kunnen) vrezen, terwijl jullie niet vrezen Allah deelgenoten toe te kennen, waartoe Hij jullie geen bewijs gezonden heeft? Welke van de twee groepen is veiliger? Indien jullie dat wisten?"
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: