Al-An'am 45-52, de Heilige Koran (Djuz'-7, Pagina-133)

Al-An'am: 6/Al-An'am-45, 6/Al-An'am-46, 6/Al-An'am-47, 6/Al-An'am-48, 6/Al-An'am-49, 6/Al-An'am-50, 6/Al-An'am-51, 6/Al-An'am-52, de Heilige Koran, Djuz'-7, Pagina-133, Al-An'am 45-52
direction_left
direction_right
Luister Koran: 6/Al-An'am-45
6/Al-An'am-45: En vervolgens werd de laatste van het volk dat onrechtvaardig was vernietigd: alle lof zij Allah, Heer der Werelden.
Luister Koran: 6/Al-An'am-46
6/Al-An'am-46: Zeg (O Moehammad): "Wat vinden jullie indien Allah jullie horen en jullie zien wegnam en jullie harten verzegelde: welke andere god dan Allah zou jullie die teruggeven? "En zie hoe Wij de Tekenen uitleggen en toch wenden zij zich af.
Luister Koran: 6/Al-An'am-47
6/Al-An'am-47: Zeg: "Wat vinden jullie als de bestraffing van Allah tot jullie komt, plotseting of openlijk? Niemand dan het onrechtvaardige volk wordt vernietigd."
Luister Koran: 6/Al-An'am-48
6/Al-An'am-48: Wij hebben de Boodschappers slechts als brengers van verheugende tijdingen gestuurd an (als) waarschuwers; dus wie gelooft en oprecht is: voor hem is er geen angst en zij zullen niet treuren.
Luister Koran: 6/Al-An'am-49
6/Al-An'am-49: Maar degenen die de Tekenen van Ons loochenen: hen treft de bestraffing wegens de zware zonden die zij plachten te begaan.
Luister Koran: 6/Al-An'am-50
6/Al-An'am-50: Zeg: "Ik zeg jullie niet dat de schatten ven Allah bij mij zijn en niet dat ik het verborgene ken, en ik zeg jullie niet dat ik een Engel ben: ik volg slechts wat aan mij geopenbaard wordt." Zeg: "Zijn de blinden en de zienden gelijk? Denken jullie dan niet na?"
Luister Koran: 6/Al-An'am-51
6/Al-An'am-51: En waarschuw daarmee degenen dit vrezen dat zij tot hun Heer verzameld zullen worden: er is voor hen naast Hem geen Helper en geen Voorspreker. Hopelijk zullen zij (Allah) vrezen.
Luister Koran: 6/Al-An'am-52
6/Al-An'am-52: En stuur degenen niet weg die in de ochtend en de avond hun Heer aanroepen en Zijn Aangezicht wensen. Jij bent in niets voor hen aansprakelijk en zij zijn in niets voor jou aansprakelijk, stuur jij hen dan weg: dan behoor jij tot de onrechtvaardigen.
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: