Al-Ma'idah 109-113, de Heilige Koran (Djuz'-7, Pagina-126)

Al-Ma'idah: 5/Al-Ma'idah-109, 5/Al-Ma'idah-110, 5/Al-Ma'idah-111, 5/Al-Ma'idah-112, 5/Al-Ma'idah-113, de Heilige Koran, Djuz'-7, Pagina-126, Al-Ma'idah 109-113
direction_left
direction_right
Luister Koran: 5/Al-Ma'idah-109
5/Al-Ma'idah-109: Op de Dag dat Allah de Boodschappers zal verzamelen en lien dan zal zeggen: "Wat was het antwoord (opjullie Boodschap)?" Zij zeggen: "Wij hebben er geen kennis van, voorwaar, U bent de Kenner van het verborgene."
Luister Koran: 5/Al-Ma'idah-110
5/Al-Ma'idah-110: (Godeaki) toen Allah zei: "O 'Isa, zoon van Maryam, gedenk Mijn gunst aan jou en aan jouw moeder toen ik jou versterkte met de Heilige Geest (Djibril) zodat jij met de mensen sprak toen jij in de wieg was en toen jij volwassen was. En toen Ik jou de Schrift en de Wijsheid en de Taurat en de Indjil onderwees. En toen jij uit klei de gelijkenis van een vogel schiep, met Mijn verlof; en jij blies erin en het werd een vogel, met Mijn verlof; en jij genas de blinden en de leprozen, rnet Mijn verlof. En toen jij de doden deed weerkeren, met Mijn verlof. En toen Ik de Kinderen van Israel van jou afhield toen jij met de duidelijke Bewijzen tot hen kwam." En degenen onder hen die ongelovig waren, zeiden: "Dat is niets dan duidelijke tovenarij."
Luister Koran: 5/Al-Ma'idah-111
5/Al-Ma'idah-111: En toen Ik de metgezellen (van 'Isa) inspireerde om in Mij le geloven en in Mijn Boodschappers, zij zeiden: "Wij geloven, en getuig dat wij ons (aan U) overgegeven hebben."
Luister Koran: 5/Al-Ma'idah-112
5/Al-Ma'idah-112: En toen de metgezellen zeiden: "O 'Isa, zoon van Maryam, ben jij in staat om jouw Heer te vragen om tot ons een Ma'idah (gedekte tafel) te doen neerdalen uit de hemel?" Hij ('Isa) zei: "Vreest Allah, indien jullie gelovigen zijn."
Luister Koran: 5/Al-Ma'idah-113
5/Al-Ma'idah-113: Zij zeiden: "Wij willen (alleen maar) dat wij daarvan eten en onze harten tot rust gebracht worden en wij (willen) weten of jij ons waarlijk de Waarheid hebt verteld en dan behoren wij tot de getuigen dmvan."
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: