ал-Маида 109-113, Свещеният Коран (Джуз'-7, страница-126)

ал-Маида: 5/ал-Маида-109, 5/ал-Маида-110, 5/ал-Маида-111, 5/ал-Маида-112, 5/ал-Маида-113, Свещеният Коран, Джуз'-7, страница-126, ал-Маида 109-113
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 5/ал-Маида-109
5/ал-Маида-109: В Деня, когато Аллах събере пратениците и рече: “Какво ви бе отвърнато?”, (Те) ще рекат: “Нямаме знание, Ти си Всезнаещия неведомите неща.”
Слушайте Коран: 5/ал-Маида-110
5/ал-Маида-110: Когато Аллах рече: “О, Иса (Исусе), сине на Мария, помни Моята благодат към теб и към майка ти, как те подкрепих със Светия дух, та да говориш с хората, и в люлката, и като възрастен! И как те научих на Книгата и на Мъдростта, и на Тората, и на Евангелието. И ето, сътворяваш от глина образ на птица - с Моето позволение и духваш в нея и става жива птица. И изцеряваш слепия и прокажения - с Моето позволение. И ето извеждаш мъртвите - с Моето позволение. И как възпрях от теб синовете на Израил, когато им донесе ясните знаци. И неверниците измежду тях рекоха: “Това е само една явна магия.”
Слушайте Коран: 5/ал-Маида-111
5/ал-Маида-111: И разкрих на учениците (апостолите): “Да вярвате в Мен и в Моя пратеник!” Рекоха: “Ние повярвахме. И засвидетелствай, че се отдаваме!”
Слушайте Коран: 5/ал-Маида-112
5/ал-Маида-112: Как учениците рекоха: “О, Иса (Исус), сине на Мария, Господарят ти може ли да ни спусне трапеза от небето?” Рече (Исус): “Бъдете притежатели на таква към Аллах (бойте се да не изгубите милостта Му), ако сте вярващи!”
Слушайте Коран: 5/ал-Маида-113
5/ал-Маида-113: (Те) рекоха: “Искаме да ядем от нея и да се успокоят сърцата ни, и да знаем, че си ни говорил истината, и да бъдем свидетели на това.”
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: