ал-Анам 28-35, Свещеният Коран (Джуз'-7, страница-131)

ал-Анам: 6/ал-Анам-28, 6/ал-Анам-29, 6/ал-Анам-30, 6/ал-Анам-31, 6/ал-Анам-32, 6/ал-Анам-33, 6/ал-Анам-34, 6/ал-Анам-35, Свещеният Коран, Джуз'-7, страница-131, ал-Анам 28-35
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-28
6/ал-Анам-28: Да, ще им се яви онова, което преди са скривали. Дори и да бяха върнати, пак щяха да повторят онова, което им бе възбранено. Наистина те са лъжци.
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-29
6/ал-Анам-29: И казаха: “Няма друг живот, освен този на земята и не ще бъдем възкресени (съживени отново).”
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-30
6/ал-Анам-30: И ако бе ги видял, когато бъдат изправени пред техния Господ, как Той ще каже: “Не е ли истина това?” Ще кажат: “Да, кълнем се в своя Господ!” Ще кажеТой : “Вкусете тогава мъчението затова, че не повярвахте!”
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-31
6/ал-Анам-31: Загубиха онези, които взеха за лъжа срещата с Аллах (отдаването на духовното тяло на Аллах преди смъртта да е дошла). Когато при тях внезапно дойде Часът, казаха: “О, горко ни заради онова, с което там (на земята) прекалихме (греховете)!” И ще понесат на гръб своите товари. Колко лошо е онова, което носят!
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-32
6/ал-Анам-32: Земният живот не е нищо друго, освен игра и забава. А отвъдният дом е най-доброто за притежателите на таква (богобоязливите, които се боят да не изгубят милостта на Аллах). Нима не проумявате?
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-33
6/ал-Анам-33: Ние знаехме, че те наскърбява онова, което казват. Но те взимат за лъжец не теб, тъй като угнетителите всъщност оспорват знаменията на Аллах.
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-34
6/ал-Анам-34: И пратениците преди теб също бяха взимани за лъжци, но търпяха обвиненията и страданията, докато дойде при тях Нашата подкрепа. Никой не може да подмени Словата на Аллах. И (част от) вестите за пратениците стигнаха до теб.
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-35
6/ал-Анам-35: И ако за теб е тежко това, че ти обръщат гръб, тогава ако имаш сили поискай да се изкопае тунел под земята или да се издигне стълба в небето, и по този начин им донеси знамение (чудо). И ако Аллах искаше, щеше да ги обърне към Себе си и да ги обедини. И повече не бъди от невежите!
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: