Al-An'am 28-35, de Heilige Koran (Djuz'-7, Pagina-131)

Al-An'am: 6/Al-An'am-28, 6/Al-An'am-29, 6/Al-An'am-30, 6/Al-An'am-31, 6/Al-An'am-32, 6/Al-An'am-33, 6/Al-An'am-34, 6/Al-An'am-35, de Heilige Koran, Djuz'-7, Pagina-131, Al-An'am 28-35
direction_left
direction_right
Luister Koran: 6/Al-An'am-28
6/Al-An'am-28: Zeker niet, er wordt voor hen zichtbaar wat zij vroeger plachten te verbergen. Als zij teruggebracht zouden worden, zouden zij weer herhalen wat hen verboden was en zij zijn zeker leugenaars.
Luister Koran: 6/Al-An'am-29
6/Al-An'am-29: En zij zeggen: "Er is niets dan ons huidige leven en wij zullen niet opgewekt worden."
Luister Koran: 6/Al-An'am-30
6/Al-An'am-30: En als jij (hen) kon zien wanneer zij voor hun Heer gebracht worden: Hij zal zeggen: "Is dit niet de Waarheid? zij zullen zeggen: "Zeker, bij onze Heer." Hij zal zeggen: "Proeft dan de bestraffing vanwege (wat) jullie plachten niet te geloven."
Luister Koran: 6/Al-An'am-31
6/Al-An'am-31: Waarlijk verloren zijn degenen die de ontmoeting met Allah loochenen, totdat wanneer het Uur plotseling tot hen komt, zij zullen zeggen: "Wee ons voor wat wij in (onze levens) veronachtzaamden," en zij dragen hun zonden op hun ruggen. En weet: het is slecht wat zij dragen!
Luister Koran: 6/Al-An'am-32
6/Al-An'am-32: En het wereldse leven is niets dan spel en vermaak. En het Huis van het Hiernamaals is beter voor degenen die (Allah) vrezen. Begrijpen jullie dan niet?
Luister Koran: 6/Al-An'am-33
6/Al-An'am-33: Wij weten inderdaad (O Moehammad) dat jij treurt door degenen die (kwaad) spreken, en voorwaar, zij loochenen jou niet, maar het zijn de Verzen van Allah die de onrechtvaardigen ontkennen.
Luister Koran: 6/Al-An'am-34
6/Al-An'am-34: En voorzeker, de Boodschappers van voor jou werden inderdaad geloochend en zij waren geduldig met het loochenen en de kwelling, totdat Onze hulp tot hen kwam. En er is niemand die de Woorden van Allah kan veranderen en voorzeker, er zijn al berichten over de Boodschappers tot jou gekomen.
Luister Koran: 6/Al-An'am-35
6/Al-An'am-35: En als hun afkeer van jou zwaar voor jou is: als jij in staat zou zijn een grot in de aarde of een ladder naar de hemel te maken, zodat jij een Teken tot hen zou kunnen laten komen (doe het dan); en indien Allah het gewild zou hebben, zou Hij hen onder de Leiding verzamelen. Behoor daarom zeker niet tot de onwetenden.
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: