Al-An'am 102-110, de Heilige Koran (Djuz'-7, Pagina-141)

Al-An'am: 6/Al-An'am-102, 6/Al-An'am-103, 6/Al-An'am-104, 6/Al-An'am-105, 6/Al-An'am-106, 6/Al-An'am-107, 6/Al-An'am-108, 6/Al-An'am-109, 6/Al-An'am-110, de Heilige Koran, Djuz'-7, Pagina-141, Al-An'am 102-110
direction_left
direction_right
Luister Koran: 6/Al-An'am-102
6/Al-An'am-102: Dat is Allah, jullie Heer! Er is geen god dan Hij, Schepper van alles: aanbidt Hein dus. En Hij is over alle zaken Toezichthouder.
Luister Koran: 6/Al-An'am-103
6/Al-An'am-103: Geen blik kan Hem bereiken, maar Hij bereikt de blik (van iedereen); en Hij is de Zachtmoedige, de Alwetende.
Luister Koran: 6/Al-An'am-104
6/Al-An'am-104: Waarlijk, tot jullie zijn zichtbar bewijzen gekomen van jullie Heer. Wie goed ziet: er is (een voordeel) voor hemzelf, en wie blind is: er is (een nadeel) voor hem, en ik (Moehammad) ben geen bewaker over jullie.
Luister Koran: 6/Al-An'am-105
6/Al-An'am-105: En zo leggen Wij de Tekenen uit opdat zij zeggen: "Jij hebt (dit van iemand) geleerd." En opdat Wij liet verduidelijken aan een volk dat weet.
Luister Koran: 6/Al-An'am-106
6/Al-An'am-106: Volg (O Moehammad) hetgeen jou van jouw Heer geopenbaard wordt er is geen god dan Hij. En wend je af van de veelgodenaanbidders.
Luister Koran: 6/Al-An'am-107
6/Al-An'am-107: En indien Allah gewild had, hadden zij (Allah) geen deelgenoten toegekend, en Wij hebben jou (O Moehammad) niet als bewaker over hen aangesteld en jij bent geen voogd over hen.
Luister Koran: 6/Al-An'am-108
6/Al-An'am-108: En bespot niet degenen die naast Allah (goden) aanroepen zodat zij niet Allah vijandig zonder kennis bespotten. Op deze wijze hebben Wij aan iedere gemeenschap hun werk mooi doen toeschijnen. Hierna is hun terugkeer tot hun Heer en Hij zal hen vertellen wat zij plachten le doen.
Luister Koran: 6/Al-An'am-109
6/Al-An'am-109: En zij hebben bij Allah dure eden gezworen dat indien er een Teken tot hen zou komen, zij er zeker door zouden geloven. Zeg: "Voorzeker, alle Tekenen zijn bij Allah. En wat zal jullie doen weten, dat als er eenmaal (een Teken tot hen) kwam, zij niet zouden geloven."
Luister Koran: 6/Al-An'am-110
6/Al-An'am-110: En Wij zullen hun harten en hun blikken omkeren, zoals zij er de eerste maal al niet in geloofden an Wij laten hen in hun dwaling rusteloos rondgaan.
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: