Al-Ma'idah 96-103, de Heilige Koran (Djuz'-7, Pagina-124)

Al-Ma'idah: 5/Al-Ma'idah-96, 5/Al-Ma'idah-97, 5/Al-Ma'idah-98, 5/Al-Ma'idah-99, 5/Al-Ma'idah-100, 5/Al-Ma'idah-101, 5/Al-Ma'idah-102, 5/Al-Ma'idah-103, de Heilige Koran, Djuz'-7, Pagina-124, Al-Ma'idah 96-103
direction_left
direction_right
Luister Koran: 5/Al-Ma'idah-96
5/Al-Ma'idah-96: Toegestaan voor jullie is de jacht op de waterdieren, wat daarvan eetbaar is, als genieting voor jullie en voor de reizigers. En verboden voor jullie is de jacht op dieren van het land zolang jullie in de gewijde toestand zijn. En vreest Allah tot Wie jullie verzameld zullen worden.
Luister Koran: 5/Al-Ma'idah-97
5/Al-Ma'idah-97: Allah maakte de Ka'bah, het Gewijde Huis, als een plaats voor de mensen om te staan, en de Heilige Maand en de offerdieren en de halsbanden. Dit opdat jullie weten dat Allah weet wat er in de hemelen en op de aarde is en dat Allah Alwetend is over alle zaken.
Luister Koran: 5/Al-Ma'idah-98
5/Al-Ma'idah-98: Weet dat Allah streng is in de bestraffing en dat Allah Vergevensgezind, Meest Barmhartig is.
Luister Koran: 5/Al-Ma'idah-99
5/Al-Ma'idah-99: Op de Boodschapper rust slechts (do plicht tot) de verkondiging, en Allah weet alles wat jullie openlijk doen wat jullie verbergen.
Luister Koran: 5/Al-Ma'idah-100
5/Al-Ma'idah-100: Zeg (O Moehammad): "Het slechte en het goede zijn niet gelijk," hoewel de veelbeid van het slechte jou zal aantrekken. Vreest dus Allah, O bezitters van begrip, hopelijk zullen jullie welslagen."
Luister Koran: 5/Al-Ma'idah-101
5/Al-Ma'idah-101: O jullie die geloven! Vraagt niet naar zaken die, indien (ze) jullie uitgclegd worden, jullie zullen verontrusten. En wanneer jullie daarover vragen wanneer de Koran geopenbaard wordt, worden zij jullie uitgelegd. Allah vergaf dat. En Allah is Vergevensgezind, Zachtmoedig.
Luister Koran: 5/Al-Ma'idah-102
5/Al-Ma'idah-102: Waarlijk, een volk vóór jullie vroeg er naar en werd er daarna ongelovig door.
Luister Koran: 5/Al-Ma'idah-103
5/Al-Ma'idah-103: Allah heeft (geen bijgeloof) ingesteld zoals Behîrah, Sâ'ibah Washîlah an Hâm; maar het zijn degenen die ongelovig zijn, die over Allah leugens verzinnen en de meesten van hen begrijpen het niet.
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: