Al-An'am 36-44, de Heilige Koran (Djuz'-7, Pagina-132)

Al-An'am: 6/Al-An'am-36, 6/Al-An'am-37, 6/Al-An'am-38, 6/Al-An'am-39, 6/Al-An'am-40, 6/Al-An'am-41, 6/Al-An'am-42, 6/Al-An'am-43, 6/Al-An'am-44, de Heilige Koran, Djuz'-7, Pagina-132, Al-An'am 36-44
direction_left
direction_right
Luister Koran: 6/Al-An'am-36
6/Al-An'am-36: Voorwaar, alleen degenen die luisteren zullen gehoorzamen. En Allah zal de doden opwekken en vervolgens worden zij tot Hem teruggekeerd.
Luister Koran: 6/Al-An'am-37
6/Al-An'am-37: En zij zeiden: "Waarom wordt er geen Teken (wonder) van zijn Heer tot hem gezonden?" Zeg (O Moehammad): "Allah is bij machte om een Teken neer te zenden, maar de meesten van hen begrijpen het niet."
Luister Koran: 6/Al-An'am-38
6/Al-An'am-38: En er is geen levend wezen op aarde an geen vogel die met zijn vleugels vliegt, of het behoort tot gemeenschappen zoals die van jullie. En Wij hebben niets in het Boek veronachtzaamd en zij zullen allen bij hun Heer verzameld worden.
Luister Koran: 6/Al-An'am-39
6/Al-An'am-39: Endegenen die Onze Tekenen loochenen zijn doof en stom in de duisternis: Allah laat dwalen wie Hij wil en Hij plaatst op de Rechte Weg wie Hij wil.
Luister Koran: 6/Al-An'am-40
6/Al-An'am-40: Zeg (O Moehammad): "Wat vinden jullie, wanneer de bestraffing van Allah of het Uur tot jullie komt: zouden jullie je dan op iemand anders beroepen dan op Allah, indien jullie waarachtigen zijn?"
Luister Koran: 6/Al-An'am-41
6/Al-An'am-41: Welnee, op Hem zouden jullie je beroepen en Hij zou hetgeen waarvoor jullie een beroep op Hem deden wegnemen, indien Hij zou willen. En jullie zouden vergeten wat jullie aan deelgenoten toegekend hebben.
Luister Koran: 6/Al-An'am-42
6/Al-An'am-42: En voorzeker, Wij hebben inderdaad naar gemeenschappen van voot jou (Boodschappers) gestuurd en Wij hebben hen met tegenspoed en rampen getroffen. Hopelijk zullen zij nederig worden (tegenover Allah).
Luister Koran: 6/Al-An'am-43
6/Al-An'am-43: En waarom zijn zij, toen Onze tegenspoed tot hen kwam, niet nederig geworden? Integendeel, hun harten werden zelfs hard en de Satan deed wat zij plachten te doen schoon schijnen.
Luister Koran: 6/Al-An'am-44
6/Al-An'am-44: En toen zij vergaten waarmee zij gewaarschuwd waren, openden Wij voor hen vervolgens de poorten naar alle (aantrekkelijkc) zaken; zozeer dat, toen zij blij waren met wat hun geschonken was, Wij hen plotseling bestraften en zij daarop wanhopig werden.
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: