Al-An'am 69-73, de Heilige Koran (Djuz'-7, Pagina-136)

Al-An'am: 6/Al-An'am-69, 6/Al-An'am-70, 6/Al-An'am-71, 6/Al-An'am-72, 6/Al-An'am-73, de Heilige Koran, Djuz'-7, Pagina-136, Al-An'am 69-73
direction_left
direction_right
Luister Koran: 6/Al-An'am-69
6/Al-An'am-69: En degenen die (Allah) vrezen zijn in niets verantwoordelijk voor hun rekening, maar het is een vermaning. Hopelijk zullen zij (Allah) vrezen.
Luister Koran: 6/Al-An'am-70
6/Al-An'am-70: En laat degenen met rust die hun godsdienst tot spel en vennaak nemen, het wereldse leven misleidt hen. Maar vermaant met (de Koran) opdat niemand weggevaagd wordt door wat zij verrichten: hij zal zich buiten Allah geen Helper en geen Voorspreker vinden. En al zou hij iedere losprijs aanbieden: het wordt niet van hem aanvaard. Zij zijn degenen die zichzelf wcgvagen door wat zij verrichten. Voor hen is er een drank van gloeiend water en een pijnlijke bestraffing: vanwege wat zij plachten niet te geloven.
Luister Koran: 6/Al-An'am-71
6/Al-An'am-71: Zeg: "Roepen wij dat naast Allah aan dat ons geen goed kan doen en ons geen schade kan berokkenen, en keren wij op onze schreden terug nadat Allah ons geleid heeft? Zoals degene die door de Satans op aarde verdwaasd weggelokt is, terwijl hij metgezellen heeft die hem tot de Leiding oproepen: 'Kom tot ons!'" Zeg: "Voorwaar, Leiding van Allah is de (enige) Leiding en wij zijn bevolen ons te onderwerpen aan de Heer der Werelden.
Luister Koran: 6/Al-An'am-72
6/Al-An'am-72: En de shalât te onderhouden en Hem te vrezen en Hij is Degene tot Wie jullie verzameld worden."
Luister Koran: 6/Al-An'am-73
6/Al-An'am-73: Hij is Degene Die de hemelen on de aarde schiep met de Waarheid. En op de dag waarop Hij zegt 'Wees,' en het is: Zijn Woord is de Waarheid. Ham behoort de heerschappij op de Dag waarop op de bazuin geblazen wordt, Kenner van het onwaarneembare on het waarneembare en Hij is de Alwijze, dc Alwetende.
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: