Al-Qiyamah, Soera De Wederopstanding (Koran: Soera-75-Al-Qiyamah)

75/Al-Qiyamah-1: La oqsimu biyawmi alqiyamati, 75/Al-Qiyamah-2: Wala oqsimu bialnnafsi allawwamati, 75/Al-Qiyamah-3: Ayahsabu al-insanu allan najmaAAa AAithamahu
direction_left
direction_right
nl.islaminquran.com Android App
nl.islaminquran.com Android App

Al-Qiyamah, Soera De Wederopstanding (Koran: Soera-75-Al-Qiyamah)

Bismi Allahi alrrahmani alrraheemi

Luister Koran: 75/Al-Qiyamah-1
75/Al-Qiyamah-1: Ik zweer bij de Dag der Opstanding.
Luister Koran: 75/Al-Qiyamah-2
75/Al-Qiyamah-2: En Ik zweer bij de (zichzelf) verwijtende ziel.
Luister Koran: 75/Al-Qiyamah-3
75/Al-Qiyamah-3: Denkt de mens dat Wij Zijn botten nooit zullen bijeenbrengen?
Luister Koran: 75/Al-Qiyamah-4
75/Al-Qiyamah-4: Welzeker, Wij zijn in staat om zelfs zijn vingertoppen (opnieuw) volmaakt te vormen.
Luister Koran: 75/Al-Qiyamah-5
75/Al-Qiyamah-5: De mens wil zelfs in zondigheid voortleven.
Luister Koran: 75/Al-Qiyamah-6
75/Al-Qiyamah-6: Hij vraagt: "Wanneer is de Dag der Opstanding?"
Luister Koran: 75/Al-Qiyamah-7
75/Al-Qiyamah-7: Wanneer dan de ogen zich opensperren.
Luister Koran: 75/Al-Qiyamah-8
75/Al-Qiyamah-8: En de maan duister wordt.
Luister Koran: 75/Al-Qiyamah-9
75/Al-Qiyamah-9: En de zon en de maan bijeengebracht worden.
Luister Koran: 75/Al-Qiyamah-10
75/Al-Qiyamah-10: Die Dag zal de mens zeggen: "Waar is het toevluchtsoord?"
Luister Koran: 75/Al-Qiyamah-11
75/Al-Qiyamah-11: Nee! Er is geen toevluchtsoord.
Luister Koran: 75/Al-Qiyamah-12
75/Al-Qiyamah-12: Bij jouw Heer is die Dag de eindbestemming.
Luister Koran: 75/Al-Qiyamah-13
75/Al-Qiyamah-13: De mens zal die Dag worden medegedeeld wat hij heeft voortgebracht en wat hij heeft nagelaten.
Luister Koran: 75/Al-Qiyamah-14
75/Al-Qiyamah-14: Hij zal zelfs tegen zichzelf getuigen.
Luister Koran: 75/Al-Qiyamah-15
75/Al-Qiyamah-15: Ook al biedt hij zijn verontschuldigingen aan.
Luister Koran: 75/Al-Qiyamah-16
75/Al-Qiyamah-16: (Allah zegt tot de Profeet:) "Beweeg jouw tong er niet mee (de Koran), om er haast mee te maken.
Luister Koran: 75/Al-Qiyamah-17
75/Al-Qiyamah-17: Voorwaar, het is aan Ons hem te doen bewaren en hem voor te doen dragen.
Luister Koran: 75/Al-Qiyamah-18
75/Al-Qiyamah-18: Wanneer Wij hem dan hebben doen voordragen, volg dan zijn voordracht.
Luister Koran: 75/Al-Qiyamah-19
75/Al-Qiyamah-19: Daarna is aan Ons de uitleg ervan."
Luister Koran: 75/Al-Qiyamah-20
75/Al-Qiyamah-20: Nee! Jullie houden van het voorbijgaande.
Luister Koran: 75/Al-Qiyamah-21
75/Al-Qiyamah-21: En jullie besteden geen aandacht aan het Hiernamaals.
Luister Koran: 75/Al-Qiyamah-22
75/Al-Qiyamah-22: Gezichten zullen op die Dag verlicht zijn.
Luister Koran: 75/Al-Qiyamah-23
75/Al-Qiyamah-23: Naar hun Heer zullen zij zien.
Luister Koran: 75/Al-Qiyamah-24
75/Al-Qiyamah-24: En gezichten zullen op die Dag duister zijn.
Luister Koran: 75/Al-Qiyamah-25
75/Al-Qiyamah-25: Zij weten zeker dat een verpletterende ramp over hen zal worden gebracht.
Luister Koran: 75/Al-Qiyamah-26
75/Al-Qiyamah-26: Nee, wanneer de (laatste) adem in de keel stokt.
Luister Koran: 75/Al-Qiyamah-27
75/Al-Qiyamah-27: En er gezegd wordt: "Wie kan genezen?"
Luister Koran: 75/Al-Qiyamah-28
75/Al-Qiyamah-28: En hij beseft dat het afscheid is gekomen.
Luister Koran: 75/Al-Qiyamah-29
75/Al-Qiyamah-29: En de benen (in doodsangst) over elkaar liggen.
Luister Koran: 75/Al-Qiyamah-30
75/Al-Qiyamah-30: Naar jouw Heer worden zij Die Dag gesleept.
Luister Koran: 75/Al-Qiyamah-31
75/Al-Qiyamah-31: Hij geloofde (de Koran en de Boodschapper) niet, en hij verrichtte de shalât niet.
Luister Koran: 75/Al-Qiyamah-32
75/Al-Qiyamah-32: Maar hij loochende en hij wendde zich af.
Luister Koran: 75/Al-Qiyamah-33
75/Al-Qiyamah-33: Daarna ging hij naar zijn verwanten, hoogmoedig.
Luister Koran: 75/Al-Qiyamah-34
75/Al-Qiyamah-34: Wee jou, wee!
Luister Koran: 75/Al-Qiyamah-35
75/Al-Qiyamah-35: Nogmaals, wee jou, wee!
Luister Koran: 75/Al-Qiyamah-36
75/Al-Qiyamah-36: Denkt de mens dat hij ongemoeid zal worden gelaten?
Luister Koran: 75/Al-Qiyamah-37
75/Al-Qiyamah-37: Was hij niet eerst een druppel van uitgestort sperma?
Luister Koran: 75/Al-Qiyamah-38
75/Al-Qiyamah-38: En vervolgens een bloedklonter waarna Hij (hem) schiep en nauwkeurig vormde?
Luister Koran: 75/Al-Qiyamah-39
75/Al-Qiyamah-39: Zo maakte Hij daarvan de twee geslachten, de man en de vrouw.
Luister Koran: 75/Al-Qiyamah-40
75/Al-Qiyamah-40: Is Degene met zo'n macht niet in staat de doden tot leven te brengen?
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran »
Sponsor Links: