Al-Haqqah, Soera De Realiteit (Koran: Soera-69-Al-Haqqah)

69/Al-Haqqah-1: Alhaqqatu, 69/Al-Haqqah-2: Ma alhaqqatu, 69/Al-Haqqah-3: Wama adraka ma alhaqqatu
direction_left
direction_right
nl.islaminquran.com Android App
nl.islaminquran.com Android App

Al-Haqqah, Soera De Realiteit (Koran: Soera-69-Al-Haqqah)

Bismi Allahi alrrahmani alrraheemi

Luister Koran: 69/Al-Haqqah-1
69/Al-Haqqah-1: De verwezenlijking (de Dag der Opstanding).
Luister Koran: 69/Al-Haqqah-2
69/Al-Haqqah-2: Wat is de verwezenlijking?
Luister Koran: 69/Al-Haqqah-3
69/Al-Haqqah-3: En wat doet jou weten wat de verwezenlijking is?
Luister Koran: 69/Al-Haqqah-4
69/Al-Haqqah-4: De Tsamôed en de 'Âd loochenden de ramp (de Dag der Opstanding).
Luister Koran: 69/Al-Haqqah-5
69/Al-Haqqah-5: Wat de Tsmôed betreft: zij werden vernietigd door een geweldige kracht.
Luister Koran: 69/Al-Haqqah-6
69/Al-Haqqah-6: En wat betreft de 'Âd: zij werden vernietigd door een razende, beukende wind.
Luister Koran: 69/Al-Haqqah-7
69/Al-Haqqah-7: Hij (Allah) liet haar tegen hen woeden, gedurende zeven nachten en acht dagen, achtereenvolgend, waarop jij het volk daar had kunnen zien liggen, alsof zij geveld waren als palmstammen.
Luister Koran: 69/Al-Haqqah-8
69/Al-Haqqah-8: Zie jij dan nog iemand van hen die is overgebleven?
Luister Koran: 69/Al-Haqqah-9
69/Al-Haqqah-9: En Fir'aun en degenen die er vóór hem waren en de (bewoners van) de op hun fundamenten gekeerde steden pleegden grote zonden.
Luister Koran: 69/Al-Haqqah-10
69/Al-Haqqah-10: En zij waren ongehoorzaam aan de Boodschapper van hun Heer. Toen groep Hij hen met een krachtige bestraffing.
Luister Koran: 69/Al-Haqqah-11
69/Al-Haqqah-11: Voorwaar, toen het water overstroomde, droegen Wij jullie (voorvader Nôeh en zijn familie) in het vaartuig (de ark).
Luister Koran: 69/Al-Haqqah-12
69/Al-Haqqah-12: Opdat Wij dit voor jullie tot een vermaning zouden maken en opdat een aandachtig oor er aandacht aan zou schenken.
Luister Koran: 69/Al-Haqqah-13
69/Al-Haqqah-13: Wanneer dan op de bazuin geblazen wordt met één stoot.
Luister Koran: 69/Al-Haqqah-14
69/Al-Haqqah-14: En de aarde en de bergen worden opgetild en dan in één klap worden verpulverd.
Luister Koran: 69/Al-Haqqah-15
69/Al-Haqqah-15: Op die Dag zal de gebeurtenis plaatsvinden.
Luister Koran: 69/Al-Haqqah-16
69/Al-Haqqah-16: En de hemel zal splijten, dan wordt zij broos.
Luister Koran: 69/Al-Haqqah-17
69/Al-Haqqah-17: En de Engelen zullen zich op haar randen bevinden en acht (van hen) zullen op die Dag de Troon van jouw Heer boven zich dragen.
Luister Koran: 69/Al-Haqqah-18
69/Al-Haqqah-18: Op die Dag zullen jullie voorgeleid worden, geen van jullie geheimen zal verborgen blijven.
Luister Koran: 69/Al-Haqqah-19
69/Al-Haqqah-19: Wat betreft degene die dan zijn boek in zijn rechterhand gegeven zal worden, hij zal zeggen: "Neemt, en leest mijn boek voor.
Luister Koran: 69/Al-Haqqah-20
69/Al-Haqqah-20: Voorwaar, ik was ervan overtuigd dat ik mijn afrekening zou ontmoeten."
Luister Koran: 69/Al-Haqqah-21
69/Al-Haqqah-21: Hij zal dan een leven van welbehagen leiden.
Luister Koran: 69/Al-Haqqah-22
69/Al-Haqqah-22: In een hooggelegen Tuin (het Paradijs).
Luister Koran: 69/Al-Haqqah-23
69/Al-Haqqah-23: Haar vruchten hangen nabij.
Luister Koran: 69/Al-Haqqah-24
69/Al-Haqqah-24: (Er wordt gezegd:) "Eet en drinkt smakelijk wegens wat jullie hebben verricht in de vroegere dagen."
Luister Koran: 69/Al-Haqqah-25
69/Al-Haqqah-25: En wat betreft degene die zijn boek in zijn linkerhand gegeven zal worden, hij zal zeggen: "Wee mij! Was mijn boek maar niet (aan mij) gegeven!
Luister Koran: 69/Al-Haqqah-26
69/Al-Haqqah-26: En ik weet niet hoe mij afrekening zal zijn.
Luister Koran: 69/Al-Haqqah-27
69/Al-Haqqah-27: Was de dood maar de beëindiger van alles.
Luister Koran: 69/Al-Haqqah-28
69/Al-Haqqah-28: Mijn bezittingen baten mij niet.
Luister Koran: 69/Al-Haqqah-29
69/Al-Haqqah-29: Mijn macht is van mij heengegaan."
Luister Koran: 69/Al-Haqqah-30
69/Al-Haqqah-30: (Allah zegt:) "Grijpt hem en bindt zijn handen om zijn nek.
Luister Koran: 69/Al-Haqqah-31
69/Al-Haqqah-31: En doet hem in Djahîm (de Hel) binnengaan.
Luister Koran: 69/Al-Haqqah-32
69/Al-Haqqah-32: Voert hem daarna binnen in ketenen waarvan de lengte zeventig ellen is.''
Luister Koran: 69/Al-Haqqah-33
69/Al-Haqqah-33: Voorwaar, hij geloofde niet in Allah, de Geweldige.
Luister Koran: 69/Al-Haqqah-34
69/Al-Haqqah-34: En hij moedigde niet aan tot het voeden van de armen.
Luister Koran: 69/Al-Haqqah-35
69/Al-Haqqah-35: Op deze Dag heeft hij hier geen trouwe vriend.
Luister Koran: 69/Al-Haqqah-36
69/Al-Haqqah-36: En er is geen voedsel den etter.
Luister Koran: 69/Al-Haqqah-37
69/Al-Haqqah-37: Niemand eet dat dan de zondaren.
Luister Koran: 69/Al-Haqqah-38
69/Al-Haqqah-38: Zo waarlijk zweer Ik bij wat jullie zien.
Luister Koran: 69/Al-Haqqah-39
69/Al-Haqqah-39: En bij wat jullie niet zien.
Luister Koran: 69/Al-Haqqah-40
69/Al-Haqqah-40: Voorwaar, het is zeker het Woord (verkondigd door) een nobele Boodschapper.
Luister Koran: 69/Al-Haqqah-41
69/Al-Haqqah-41: En het is niet het woord van een dichter. Weinig is het dat jullie geloven.
Luister Koran: 69/Al-Haqqah-42
69/Al-Haqqah-42: En het is niet het woord van een waarzegger. Weinig is de lering die jullie er uit trekken.
Luister Koran: 69/Al-Haqqah-43
69/Al-Haqqah-43: (Het is) een neerzending van de Heer der Werelden.
Luister Koran: 69/Al-Haqqah-44
69/Al-Haqqah-44: En als hij (Moehammad) een paar woorden had verzonnen in Onze Naam.
Luister Koran: 69/Al-Haqqah-45
69/Al-Haqqah-45: Dan zouden Wij hem met kracht gegrepen hebben.
Luister Koran: 69/Al-Haqqah-46
69/Al-Haqqah-46: En dan zouden Wij zijn hartslagader doorgesneden hebben.
Luister Koran: 69/Al-Haqqah-47
69/Al-Haqqah-47: En niemand van jullie zou dat voor hem kunnen verhinderen.
Luister Koran: 69/Al-Haqqah-48
69/Al-Haqqah-48: En voorwaar, hij (de Koran) is zeker een Vermaning voor de Moettaqôen.
Luister Koran: 69/Al-Haqqah-49
69/Al-Haqqah-49: En voorwaar, Wij kennen zeker de loochenaars onder jullie.
Luister Koran: 69/Al-Haqqah-50
69/Al-Haqqah-50: En voorwaar, hij (de Koran) zal voor de ongelovigen zeker een oorzaak van spijt zijn.
Luister Koran: 69/Al-Haqqah-51
69/Al-Haqqah-51: En voorwaar, het is een zekere Waarheid.
Luister Koran: 69/Al-Haqqah-52
69/Al-Haqqah-52: Prijs daarom de Naam van jouw Heer, de Geweldige.
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran »
Sponsor Links: