Al-Hijr, Soera Al-Hidjr (Koran: Soera-15-Al-Hijr)

15/Al-Hijr-1: Alif-lam-ra tilka ayatu alkitabi waqur-anin mubeenin, 15/Al-Hijr-2: Rubama yawaddu allatheena kafaroo law kanoo muslimeena, 15/Al-Hijr-3: Tharhum ya/kuloo wayatamattaAAoo wayulhihimu al-amalu fasawfa yaAAlamoona
direction_left
direction_right
nl.islaminquran.com Android App
nl.islaminquran.com Android App

Al-Hijr, Soera Al-Hidjr (Koran: Soera-15-Al-Hijr)

Bismi Allahi alrrahmani alrraheemi

Luister Koran: 15/Al-Hijr-1
15/Al-Hijr-1: Alif Lam Ra. Dit zijn Verzen van het Boek, en een duidelijke Koran.
Luister Koran: 15/Al-Hijr-2
15/Al-Hijr-2: Misschien zullen degenen die ongelovig zijn wensen dat zij Moslims waren.
Luister Koran: 15/Al-Hijr-3
15/Al-Hijr-3: Lad hen eten en zich vermaken en worden afgeleid door de (valse) hoop, later ze zullen (het) weten.
Luister Koran: 15/Al-Hijr-4
15/Al-Hijr-4: En Wij hebben nooit een stad vernietigd, behalve op een vastgestelde tijdstip.
Luister Koran: 15/Al-Hijr-5
15/Al-Hijr-5: Er is geen gemeenschap die haar tijdstip kan verhaasten of vertragen.
Luister Koran: 15/Al-Hijr-6
15/Al-Hijr-6: Zij zeiden: "O jij, aan wie de vermaning (Koran) is neergezonden: voorwaar, jij bent zeker bezeten.
Luister Koran: 15/Al-Hijr-7
15/Al-Hijr-7: Waarom heb jij de Engelen niet naar ons gebracht, als jij tot de waarachtigen behoort?"'
Luister Koran: 15/Al-Hijr-8
15/Al-Hijr-8: Wij sturen de Engelen niet, behalve met de Waarheid. En zij zouden dan geen uitstel (van hun bestraffing) hebben gekregen.
Luister Koran: 15/Al-Hijr-9
15/Al-Hijr-9: Voorwaar, Wij zijn het Die de Vermaning (de Koran) hebben neergezonden. En voorwaar, Wij zijn daarover zeker de Wakers.
Luister Koran: 15/Al-Hijr-10
15/Al-Hijr-10: En voorzeker, Wij hebben (Boodschappers) voor jou gezonden naar de vroegere volkeren.
Luister Koran: 15/Al-Hijr-11
15/Al-Hijr-11: En er kwam nooit een Boodschapper tot hen of zij dreven de spot met hen.
Luister Koran: 15/Al-Hijr-12
15/Al-Hijr-12: Op deze wijze doen wij het (ongeloof) in de harten van de misdadigers binnengaan.
Luister Koran: 15/Al-Hijr-13
15/Al-Hijr-13: Zij geloven er niet in, hoewel de gebruikelijke handelwijze (de bestraffing van Allah) van de vroegeren wazlijk heeft plaatsgevonden.
Luister Koran: 15/Al-Hijr-14
15/Al-Hijr-14: En als Wij voor hen een poort van de hemel zouden openen, wardoor zij dan zouden kunnen blijven opstijgen.
Luister Koran: 15/Al-Hijr-15
15/Al-Hijr-15: (Dan) zouden zij zeker zeggen: "Voorwaar, ons gezichtsvermogen is beneveld; wij zijn zelfs een betoverd volk."
Luister Koran: 15/Al-Hijr-16
15/Al-Hijr-16: En voorzeker, Wij hebben in de hemel sterrenstelsels aangebracht en Wij hebben haar versierd voor de aanschouwers.
Luister Koran: 15/Al-Hijr-17
15/Al-Hijr-17: En Wij hebben haar bewaakt tegen elke vervloekte Satan.
Luister Koran: 15/Al-Hijr-18
15/Al-Hijr-18: Behalve degene die (de Satan) heeft afgeluisterd, dan achtervolgd wordt door een heldere vlam.
Luister Koran: 15/Al-Hijr-19
15/Al-Hijr-19: En Wij hebben de aarde uitgestrekt en Wij hebben daarop bergen geplaatst en Wij hebben daarop van alles doen groeien volgens een evenwichte maat.
Luister Koran: 15/Al-Hijr-20
15/Al-Hijr-20: En Wij hebben voor jullie daar levensonderhoud gemaakt, (ook voor) degene voor wie jullie niet de voorzieners zijn.
Luister Koran: 15/Al-Hijr-21
15/Al-Hijr-21: Er is geen ding waarvan de schatten niet bij Ons zijn, en Wij zenden deze slechts volgens een vastgestelde maatgeving neer.
Luister Koran: 15/Al-Hijr-22
15/Al-Hijr-22: En Wij hebben de winden gezonden als bestuivers en Wij hebben regen neergezonden uit de hemel, waarmee wij jullie te drinken geven. En jullie zijn daar niet de bewaarders van.
Luister Koran: 15/Al-Hijr-23
15/Al-Hijr-23: Voorwaar, Wij zijn het Die doen leven en doen sterven. En Wij zijn de erfgenamen.
Luister Koran: 15/Al-Hijr-24
15/Al-Hijr-24: En voorzeker, Wij kennen de mensen die jullie zijn voorgegaan (in de dood). En voorzeker, Wij kennen de achterblijvers.
Luister Koran: 15/Al-Hijr-25
15/Al-Hijr-25: En voorwaar, jouw Heer is het Die hen verzamelt. Voorwaar, Hij is Alwijs, Alwetend.
Luister Koran: 15/Al-Hijr-26
15/Al-Hijr-26: En voorzeker, Wij hebben de mens (Adam) geschapen uit klei, van zwart slijk gevormd.
Luister Koran: 15/Al-Hijr-27
15/Al-Hijr-27: En Wij hebben daarvoor de Djinn's geschapen uit een gloeiend vuur.
Luister Koran: 15/Al-Hijr-28
15/Al-Hijr-28: (Gedenkt) toen jouw Heer tot de Engelen zei: "Voorwaar, Ik zal een mens scheppen van klei, uit zwart slijk gevormd."
Luister Koran: 15/Al-Hijr-29
15/Al-Hijr-29: Toen Ik hem vervolmaakt had en Mijn (geschapen) Geest erin geblazen had, toen knielden zij (de Engelen) voor hem.
Luister Koran: 15/Al-Hijr-30
15/Al-Hijr-30: Toen knielden de Engelen allen gezamenlijk.
Luister Koran: 15/Al-Hijr-31
15/Al-Hijr-31: Behalve Iblis, bij weigerde te behoren tot de knielenden.
Luister Koran: 15/Al-Hijr-32
15/Al-Hijr-32: Hij (Allah) zei: "O Iblis, wat is er met jou dat jij niet bij de knielenden behoort?"
Luister Koran: 15/Al-Hijr-33
15/Al-Hijr-33: Hij (Iblis) zei: "Ik zal niet knielen voor een mens die U heeft geschapen uit klei, uit zwarte slijk gevormd."
Luister Koran: 15/Al-Hijr-34
15/Al-Hijr-34: Hij (Allah) zei: "Ga eruit (het Paradijs), voor- waar, jij bent een vervloekte!
Luister Koran: 15/Al-Hijr-35
15/Al-Hijr-35: En voorwaar, de vervloeking rust op jou tot aan de Dag des Oordeels."
Luister Koran: 15/Al-Hijr-36
15/Al-Hijr-36: Hij (Iblis) zei: "Mijn Heer, schenk mij dan uitstel tot de Dag waarop zij zullen worden opgewekt."
Luister Koran: 15/Al-Hijr-37
15/Al-Hijr-37: Hij (Allah) zei: "Voorwaar, jij behoort tot degenen die uitdel kregen.
Luister Koran: 15/Al-Hijr-38
15/Al-Hijr-38: Tot de Dag van het vastgestelde tijdstip."
Luister Koran: 15/Al-Hijr-39
15/Al-Hijr-39: Hij (Iblis) zei. "Mijn Heer, omdat U mij heeft doen dwalen, zal ik voor ben (hun slechte daden) zeker schoonschijnend maken op de aarde, en ik zal hen zeker allen doen dwalen.
Luister Koran: 15/Al-Hijr-40
15/Al-Hijr-40: Behalve Uw dienaren, onder hen die oprecht zijn."
Luister Koran: 15/Al-Hijr-41
15/Al-Hijr-41: Hij (Allah) zei: "Dit is een recht Pad, op Mij rust (het waken erover).
Luister Koran: 15/Al-Hijr-42
15/Al-Hijr-42: Voorwaar, jij hebt geen macht over Mijn dienaren, behalve (over) degene die jou volgt van de dwalenden."
Luister Koran: 15/Al-Hijr-43
15/Al-Hijr-43: En voorwaar, de Het is aan hen allen zeker toegezegd.
Luister Koran: 15/Al-Hijr-44
15/Al-Hijr-44: Zij heeft zeven poorten. Aan iedere poort is een deel van hen toegewezen.
Luister Koran: 15/Al-Hijr-45
15/Al-Hijr-45: Voorwaar, de Moettaqoen zullen in de Tuinen (het Paradijs) en bij bronnen vertoeven.
Luister Koran: 15/Al-Hijr-46
15/Al-Hijr-46: (Tegen hen wordt gezegd:) "Treedt deze binnen in vrede en veiligheid."
Luister Koran: 15/Al-Hijr-47
15/Al-Hijr-47: En Wij nemen weg wat er in hun harten aan wrok is, (zij zijn daarin) als broeders, op rustbanken zitten zij tegenover elkaar.
Luister Koran: 15/Al-Hijr-48
15/Al-Hijr-48: Daarin raakt hen geen vermoeidheid en zij worden daaruit niet verdreven.
Luister Koran: 15/Al-Hijr-49
15/Al-Hijr-49: Bericht mijn dienaren (O Moehammad:) "Voorwaar, ik ben de Vergevensgezinde, de meest Barmhartige.
Luister Koran: 15/Al-Hijr-50
15/Al-Hijr-50: En dat Mijn bestraffing een pijnlijke bestraffing is."
Luister Koran: 15/Al-Hijr-51
15/Al-Hijr-51: En bericht hun over de gasten van Ibrâhîm.
Luister Koran: 15/Al-Hijr-52
15/Al-Hijr-52: Toen zij bij hem binnenkwamen, zeiden zij: "Salam." (Vrede) Ibrâhîm zei: "Voorwaar, wij zijn bang voor jullie."
Luister Koran: 15/Al-Hijr-53
15/Al-Hijr-53: Zij zeiden: "Wees niet bang. Voorwaar, wij geven jou een verheugende tijding over (de geboorte van) een jongen, die kennis bezit."
Luister Koran: 15/Al-Hijr-54
15/Al-Hijr-54: Hij (Ibrâhîm) zei: "Geven jullie mij een verheugende tijding, terwijl de ouderdom mij heeft bereikt? Waarover geven jullie mij dan een verheugende tijding?"
Luister Koran: 15/Al-Hijr-55
15/Al-Hijr-55: Zij zeiden: "Wij hebben jou in waarheid een verheugende tijding gegeven, behoor daarom niet tot de wanhopigen."
Luister Koran: 15/Al-Hijr-56
15/Al-Hijr-56: Hij (Ibrâhîm) zei: "Niemand wanhoopt aan de Barmhartigheid van zijn Heer dan de dwalenden."
Luister Koran: 15/Al-Hijr-57
15/Al-Hijr-57: Hij (Ibrâhîm) zei: "Wat is jullie zaak, O, gezanten?"
Luister Koran: 15/Al-Hijr-58
15/Al-Hijr-58: Zij (de Engelen) zeiden: "Voorwaar, wij zijn gezonden tot een misdadig volk.
Luister Koran: 15/Al-Hijr-59
15/Al-Hijr-59: Uitgezonderd de volgelingen van Loeth. Voorwaar, wij zullen hen (in opdracht van Allah) zeker allen redden.
Luister Koran: 15/Al-Hijr-60
15/Al-Hijr-60: Behalve zijn vrouw, wij hebben besloten dat zij tot de achterblijversi zal behoren."
Luister Koran: 15/Al-Hijr-61
15/Al-Hijr-61: En toen de gezanten tot de volgelingen van Loeth kwamen.
Luister Koran: 15/Al-Hijr-62
15/Al-Hijr-62: Hij (Loeth) zei: "Jullie zijn een onbekend volk."
Luister Koran: 15/Al-Hijr-63
15/Al-Hijr-63: De gezanten (de Engelen) zeiden: "Eigenlijk zijn wij tot jou gekomen, met dat waarover zij plachten te twijfelen (de bestraffing).
Luister Koran: 15/Al-Hijr-64
15/Al-Hijr-64: En wij zijn tot jou gekomen met de Waarheid. En voorwaar, wij zijn zeker waarachtigen.
Luister Koran: 15/Al-Hijr-65
15/Al-Hijr-65: Dus vertrek daarom met jouw familie in het laatste gedeelte van de nacht. En volg achter hen (jouw familie) en laat niemand van jullie omkijken en vervolg (de reis) zoals jullie bevolen is."
Luister Koran: 15/Al-Hijr-66
15/Al-Hijr-66: En Wij openbaarden aan hem (Loeth) die zaak: dat zij in de ochtend zullen worden uitgeroeid.
Luister Koran: 15/Al-Hijr-67
15/Al-Hijr-67: En de bewoners van de stad (Sodom) verheugden zich.
Luister Koran: 15/Al-Hijr-68
15/Al-Hijr-68: Hij (Loeth) zei: "Voorwaar, dit zijn mijn gasten; maakt mij dus niet te schande.
Luister Koran: 15/Al-Hijr-69
15/Al-Hijr-69: En vreest Allah en vernedert mij niet."
Luister Koran: 15/Al-Hijr-70
15/Al-Hijr-70: Zij zeiden: "Hebben wij jou niet verboden (over ons te praten) tegen de mensen?"
Luister Koran: 15/Al-Hijr-71
15/Al-Hijr-71: Ilij (Loeth) zei: "Dit zijn mijn dochters (vrouwen uit mijn volk), als jullie (iets op toegestane wijze willen) doen."
Luister Koran: 15/Al-Hijr-72
15/Al-Hijr-72: Bij jouw leven (O Moehammad): voorwaar, zij verkeren onrustig in hun dwaling.
Luister Koran: 15/Al-Hijr-73
15/Al-Hijr-73: Toen trof de donderslag hen bij zonsopgang.
Luister Koran: 15/Al-Hijr-74
15/Al-Hijr-74: Toen keerden Wij haar (de stad) ondersteboven en deden Wij op hen stenen van harde klei neerkomen.
Luister Koran: 15/Al-Hijr-75
15/Al-Hijr-75: Voorwaar, daarin zijn zeker Tekenen voor degenen die er lering uit trekken.
Luister Koran: 15/Al-Hijr-76
15/Al-Hijr-76: En voorwaar, zij (de stad) ligt aan een (nog) bestaande weg.
Luister Koran: 15/Al-Hijr-77
15/Al-Hijr-77: En voorwaar, daarin is zeker een Teken voor de gelovigen.
Luister Koran: 15/Al-Hijr-78
15/Al-Hijr-78: en voorwaar, de bewoners van Aikah waren zeker onrechtplegers.
Luister Koran: 15/Al-Hijr-79
15/Al-Hijr-79: Toen hebben Wij hen vernietigd. En voorwaar, de beide steden liggen aan een duidelijke weg.
Luister Koran: 15/Al-Hijr-80
15/Al-Hijr-80: En voorzeker, de bewoners van Hidjr loochenden de Boodschappers.
Luister Koran: 15/Al-Hijr-81
15/Al-Hijr-81: En Wij hebben ben Onze Tekenen gegeven, maar zij plachten zich daarvan af te wenden.
Luister Koran: 15/Al-Hijr-82
15/Al-Hijr-82: En zij hieuwen de rotsen uit tot veilige woningen.
Luister Koran: 15/Al-Hijr-83
15/Al-Hijr-83: Toen trof de donderslag hen in de ochtend.
Luister Koran: 15/Al-Hijr-84
15/Al-Hijr-84: Toen baatte wat zij plachten te verrichten hen niet.
Luister Koran: 15/Al-Hijr-85
15/Al-Hijr-85: En Wij hebben de hemelen en de aarde en wat er tussen is niet geschapen behalve met de Waarheid. En voorwaar, het Uur zal zeker komen, geeft daarom em passende kwijtschelding.
Luister Koran: 15/Al-Hijr-86
15/Al-Hijr-86: Voorwaar, jouw fleer is de Schepper, de Alwetende.
Luister Koran: 15/Al-Hijr-87
15/Al-Hijr-87: En voorzeker, Wij hebben jou de zeven vaak herhaalde (Verzen) gegeven en de geweldige Koran.
Luister Koran: 15/Al-Hijr-88
15/Al-Hijr-88: Kijk niet verlangend uit naar de genietingen die Wij aan een groep van hen (de ongelovigen) hebben gegeven. En treur niet over hen, en wees nederig tegenover de gelovigen.
Luister Koran: 15/Al-Hijr-89
15/Al-Hijr-89: En zeg (O Moehammad): "Voorwaar, ik ben de duidelijke waarschuwer."
Luister Koran: 15/Al-Hijr-90
15/Al-Hijr-90: Zoals Wij (de bestraffing) hebben neergezonden naar de verdelers.
Luister Koran: 15/Al-Hijr-91
15/Al-Hijr-91: Degenen die de Koran hebben opgedeeld.
Luister Koran: 15/Al-Hijr-92
15/Al-Hijr-92: Bij jouw Heer, Wij zullen hen zeker allen ondervragen.
Luister Koran: 15/Al-Hijr-93
15/Al-Hijr-93: Over wat zij plachten te doen.
Luister Koran: 15/Al-Hijr-94
15/Al-Hijr-94: Verkondig daarom wat bevolen is, en wend je af van de veelgodenaanbidders.
Luister Koran: 15/Al-Hijr-95
15/Al-Hijr-95: Voorwaar, Wij hebben jou beschermd (tegen het kwaad) van de spotters.
Luister Koran: 15/Al-Hijr-96
15/Al-Hijr-96: Degenen die naast Allah een andere god plaatsen, later zullen zij (het) te weten komen.
Luister Koran: 15/Al-Hijr-97
15/Al-Hijr-97: En voorzeker, Wij weten dat jouw borst benauwd is wegens wat zij zeggen.
Luister Koran: 15/Al-Hijr-98
15/Al-Hijr-98: Heilig daarom jouw Heer met een lofprijzing en behoor tot hen die zich neerknielen.
Luister Koran: 15/Al-Hijr-99
15/Al-Hijr-99: En aanbid jouw Heer totdat het zekere (de dood) tot jou komt.
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran »
Sponsor Links: