At-Tur, Soera De Berg (Koran: Soera-52-At-Tur)

52/At-Tur-1: Waalttoori, 52/At-Tur-2: Wakitabin mastoorin, 52/At-Tur-3: Fee raqqin manshoorin
direction_left
direction_right
nl.islaminquran.com Android App
nl.islaminquran.com Android App

At-Tur, Soera De Berg (Koran: Soera-52-At-Tur)

Bismi Allahi alrrahmani alrraheemi

Luister Koran: 52/At-Tur-1
52/At-Tur-1: Bij de berg (Sinaï).
Luister Koran: 52/At-Tur-2
52/At-Tur-2: Bij een geschreven Boek.
Luister Koran: 52/At-Tur-3
52/At-Tur-3: In een opengerold perkament.
Luister Koran: 52/At-Tur-4
52/At-Tur-4: Bij het veel bezochte Huis (de Ka'bah).
Luister Koran: 52/At-Tur-5
52/At-Tur-5: En het opgeheven gewelf (de hemel).
Luister Koran: 52/At-Tur-6
52/At-Tur-6: En de kolkende zee.
Luister Koran: 52/At-Tur-7
52/At-Tur-7: Voorwaar, de bestraffing van jouw Heer zal zeker plaatsvinden.
Luister Koran: 52/At-Tur-8
52/At-Tur-8: Niemand kan hem tegenhouden.
Luister Koran: 52/At-Tur-9
52/At-Tur-9: Op de Dag waarop de hemel heftig beeft.
Luister Koran: 52/At-Tur-10
52/At-Tur-10: En de bergen zich verplaatsen.
Luister Koran: 52/At-Tur-11
52/At-Tur-11: Wee op die Dag de loochenaars.
Luister Koran: 52/At-Tur-12
52/At-Tur-12: Degenen die zich vermaken met ijdelheden.
Luister Koran: 52/At-Tur-13
52/At-Tur-13: Op die Dag zullen zij met geweld naar de Hel worden geduwd.
Luister Koran: 52/At-Tur-14
52/At-Tur-14: (En er zal gezegd worden:) "Dit is de Hel die jullie plachten te loochenen.
Luister Koran: 52/At-Tur-15
52/At-Tur-15: Is dit dan toverij? Of kunnen jullie niet zien?
Luister Koran: 52/At-Tur-16
52/At-Tur-16: Gaat haar binnen en weest geduldig of weest ongeduldig; het zal voor jullie niets uitmaken. Voorwaar, jullie worden slechts vergolden naar wat jullie plachten te verrichtten."
Luister Koran: 52/At-Tur-17
52/At-Tur-17: Voorwaar, de Moettaqôen bevinden zich in Tuinen (het Paradijs) en in genietingen.
Luister Koran: 52/At-Tur-18
52/At-Tur-18: Zich verheugend over wat hun Heer hun heeft gegeven. En hun Heer heeft hen behoed voor de straf van de Hel.
Luister Koran: 52/At-Tur-19
52/At-Tur-19: (Er wordt gezegd:) "Eet en drinkt smakelijk wegens wat jullie plachten te verrichten."
Luister Koran: 52/At-Tur-20
52/At-Tur-20: Leunend op rustbanken, tegenover elkaar. En Wij zullen hen huwen met schone maagden.
Luister Koran: 52/At-Tur-21
52/At-Tur-21: En degenen die geloven en die in het geloof gevolgd worden door hun nakomelingen: Wij voegen hun nakomelingen bij hen en Wij verminderen (de beloning voor) hun daden niet. Ieder mens staat borg voor wat hij verrichtte.
Luister Koran: 52/At-Tur-22
52/At-Tur-22: En Wij geven hun vruchten en vlees, van welke soort zij wensen.
Luister Koran: 52/At-Tur-23
52/At-Tur-23: Zij reiken daar elkaar een beker aan waarbij geen onzin en geen zondigheid is.
Luister Koran: 52/At-Tur-24
52/At-Tur-24: En onder hen gaan jongelingen rond die lijken op welbewaarde parels.
Luister Koran: 52/At-Tur-25
52/At-Tur-25: Zij zullen zich tot elkaar wenden en elkaar vragen stellen.
Luister Koran: 52/At-Tur-26
52/At-Tur-26: Zij zeggen: "Voorwaar, wij waren vroeger temidden van onze verwanten bevreesd (voor Allah).
Luister Koran: 52/At-Tur-27
52/At-Tur-27: Allah begenadigde ons toen en Hij behoedde ons voor de bestraffing van de verschroeiende wind.
Luister Koran: 52/At-Tur-28
52/At-Tur-28: Voorwaar, Wij plachten Hem vroeger aan te roepen: voorwaar, Hij is de Weldoener, de Meest Barmhartige."
Luister Koran: 52/At-Tur-29
52/At-Tur-29: Vermaan daarom, jij bent door de Genade van jouw Heer geen waarzegger en geen bezetene.
Luister Koran: 52/At-Tur-30
52/At-Tur-30: Of zeggen zij: "Een dichter, wij wachten af of het noodlot hem met ongeluk zal treffen."
Luister Koran: 52/At-Tur-31
52/At-Tur-31: Zeg (O Moehammad): "Wacht maar af: voorwaar, Ik behoor met jullie tot de afwachtenden."
Luister Koran: 52/At-Tur-32
52/At-Tur-32: Of beveelt hun verstand hun dit, of zijn zij een overtredend volk?
Luister Koran: 52/At-Tur-33
52/At-Tur-33: Of zeggen zij: "Hij heeft hem (de Koran) verzonnen"? Nee, zij geloven niet.
Luister Koran: 52/At-Tur-34
52/At-Tur-34: Laten zij dan een bericht brengen dat daaraan gelijk is, als zij waarachtigen zijn.
Luister Koran: 52/At-Tur-35
52/At-Tur-35: Of zijn zij uit niets geschapen, of zijn zij (zelf) de scheppers?
Luister Koran: 52/At-Tur-36
52/At-Tur-36: Of hebben zij de hemelen en de aarde geschapen? Zelfs zij zijn er niet van overtuigd.
Luister Koran: 52/At-Tur-37
52/At-Tur-37: Of bevinden zich bij hen de schaften van jouw Heer, of hebben zij de heerschappij?
Luister Koran: 52/At-Tur-38
52/At-Tur-38: Of beschikken zij over een ladder (die tot in de hemel reikt) waarop zij kunnen afluisteren? Laat dan de afluisteraar onder hen met een duidelijk bewijs komen.
Luister Koran: 52/At-Tur-39
52/At-Tur-39: Of zijn voor Hem de dochters en voor jullie de zonen?
Luister Koran: 52/At-Tur-40
52/At-Tur-40: Of vraag jij van hen een beloning, zodat zij belast zijn met een schuld?
Luister Koran: 52/At-Tur-41
52/At-Tur-41: Of is bij hen het onwaarneembare, zodat zij het kunnen opschrijven?
Luister Koran: 52/At-Tur-42
52/At-Tur-42: Of willen zij een list beramen? Degenen die niet geloven zijn degenen die in een list versrikt raken.
Luister Koran: 52/At-Tur-43
52/At-Tur-43: Of hebben zij een andere god dan Allah? Heilig is Allah, boven de deelgenoten die zij (Hem) toekennen.
Luister Koran: 52/At-Tur-44
52/At-Tur-44: En als zij een stuk uit de hemel (zouden) zien neerstorten, dan zeggen zij: "Stapelwolken."
Luister Koran: 52/At-Tur-45
52/At-Tur-45: Laat hen maar, totdat zij hun Dag ontmoeten waarop zij door de bliksemslag getroffen zullen worden.
Luister Koran: 52/At-Tur-46
52/At-Tur-46: Op die Dag zal hun list niets baten, en zij zullen niet worden geholpen.
Luister Koran: 52/At-Tur-47
52/At-Tur-47: En voorwaar, voor degenen die onrecht pleegden is er daarnaast nog een bestraffing, maar de meesten van hen weten het niet.
Luister Koran: 52/At-Tur-48
52/At-Tur-48: Wees geduldig met de beschikking van jouw Heer. Voorwaar, jij bent in Onze Ogen. En prijs de Glorie van jouw Heer wanneer jij staat.
Luister Koran: 52/At-Tur-49
52/At-Tur-49: En in de nacht, prijst Zijn Glorie, en (ook) bij het vervagen van de sterren (in de vroege ochtend).
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran »
Sponsor Links: