Ta-Ha, Soera Ta Ha (Koran: Soera-20-Ta-Ha)

20/Ta-Ha-1: Ta-ha, 20/Ta-Ha-2: Ma anzalna AAalayka alqur-ana litashqa, 20/Ta-Ha-3: Illa tathkiratan liman yakhsha
direction_left
direction_right
nl.islaminquran.com Android App
nl.islaminquran.com Android App

Ta-Ha, Soera Ta Ha (Koran: Soera-20-Ta-Ha)

Bismi Allahi alrrahmani alrraheemi

Luister Koran: 20/Ta-Ha-1
20/Ta-Ha-1: Thâ Hâ.
Luister Koran: 20/Ta-Ha-2
20/Ta-Ha-2: Wij hebben de Koran niet tot jou doen neerdalen om jou ongelukkig te maken.
Luister Koran: 20/Ta-Ha-3
20/Ta-Ha-3: Maar slechts als een waarschuwing voor wie (Allah) vreest.
Luister Koran: 20/Ta-Ha-4
20/Ta-Ha-4: Als een openbaring van Hem Die de aarde en de hoge hemelen geschapen heeft.
Luister Koran: 20/Ta-Ha-5
20/Ta-Ha-5: De Barmhartige, Die op de Troon zetelt.
Luister Koran: 20/Ta-Ha-6
20/Ta-Ha-6: Aan Hem behoort wat in de hemelen en op de aarde is en wat ertussen is en wat zich onder de grond bevindt.
Luister Koran: 20/Ta-Ha-7
20/Ta-Ha-7: Of jij niet luide stem spreekt (of niet): voorwaar, Hij kent het geheim en het meest verborgene.
Luister Koran: 20/Ta-Ha-8
20/Ta-Ha-8: Allah, er is geen god den Hij, de Schone Namen (Asmâoelhoesnâ)behoren Hem toe.
Luister Koran: 20/Ta-Ha-9
20/Ta-Ha-9: En heeft het verhaal van Môesa jou bereikt?
Luister Koran: 20/Ta-Ha-10
20/Ta-Ha-10: Toen hij een vuur zag, en tot zij familie zei "Blijft hier, want ik zie een vuur. Misschien zal ik daarvan een fakkel bij jullie brengen of zal ik bij het vuur Leiding vinden."
Luister Koran: 20/Ta-Ha-11
20/Ta-Ha-11: En toen hij daar aankwam, werd geroepen: "O Môesa!"
Luister Koran: 20/Ta-Ha-12
20/Ta-Ha-12: Voorwaar, Ik ben jouw Heer, dus trek jouw sandalen uit: vooirwau, jij bevindt je in de heilige vallei Thoewa.
Luister Koran: 20/Ta-Ha-13
20/Ta-Ha-13: En ik heb jou uitverkoren, dus luister naar wat geopenbaard wordt.
Luister Koran: 20/Ta-Ha-14
20/Ta-Ha-14: Voorwaarm, Ik ben Allah, er is geen god dan Ik. Aanbid mij daarom en onderhoud de shalât om Mij te gedenken.
Luister Koran: 20/Ta-Ha-15
20/Ta-Ha-15: Voorwaar, het Uur zal komen. Ik sta op het punt om Zelf te onthullen dat iedere ziel beloond zal worden voor wat zij nastreeft.
Luister Koran: 20/Ta-Ha-16
20/Ta-Ha-16: Laat je daarom er niet van affhouden door degene die er niet in gelooft en zijn begeerte volgt, zodat jij niet ten onder gaat.
Luister Koran: 20/Ta-Ha-17
20/Ta-Ha-17: Wat is dat daar in jouw rechterhand, O Môesa?"
Luister Koran: 20/Ta-Ha-18
20/Ta-Ha-18: Hij (Môesa) zei: "Dat is mijn staf, waarop ik leun en warmee ik bladeren afsla voor mijn schapen en die ik ook voor andere doelen gebruik."
Luister Koran: 20/Ta-Ha-19
20/Ta-Ha-19: Hij (Allah) zei: "Werp hem neer, O Môesa!"
Luister Koran: 20/Ta-Ha-20
20/Ta-Ha-20: Toen wierp hij hem neer en hij word een slang die zich snel voortbewoog.
Luister Koran: 20/Ta-Ha-21
20/Ta-Ha-21: Hij (Allah) zei: "Pak hem op en wees niet bang, Wij zullen hem weer in de oorspronkelijke toestand terugbrengen.
Luister Koran: 20/Ta-Ha-22
20/Ta-Ha-22: En stop jouw hand onderjouw kraag, hij zal wit tevoorschijn komen, zonder ziekte, als een ander Teken.
Luister Koran: 20/Ta-Ha-23
20/Ta-Ha-23: Zodat Wij jou iets te laten zien van Onze gmte Tekenen.
Luister Koran: 20/Ta-Ha-24
20/Ta-Ha-24: Ga naar Fir'aun: voorwaar, hij overtrad."
Luister Koran: 20/Ta-Ha-25
20/Ta-Ha-25: Hij (Môesa) zei: "O Heer, verruim mijn borst.
Luister Koran: 20/Ta-Ha-26
20/Ta-Ha-26: En maak mijn taak makkelijk voor mij.
Luister Koran: 20/Ta-Ha-27
20/Ta-Ha-27: En verlos mij van het gebrek in mijn tong.
Luister Koran: 20/Ta-Ha-28
20/Ta-Ha-28: Zodat zij mijn woorden zullen begrijpen.
Luister Koran: 20/Ta-Ha-29
20/Ta-Ha-29: En stel voor mij een helper aan uit mijn familie.
Luister Koran: 20/Ta-Ha-30
20/Ta-Ha-30: Hârôen, mijn broeder.
Luister Koran: 20/Ta-Ha-31
20/Ta-Ha-31: Versterk met hem mijn kracht.
Luister Koran: 20/Ta-Ha-32
20/Ta-Ha-32: En laat hem delen in mijn taak.
Luister Koran: 20/Ta-Ha-33
20/Ta-Ha-33: Zodat wij U veel kunnen prijzen.
Luister Koran: 20/Ta-Ha-34
20/Ta-Ha-34: En U veel zullen gedenken.
Luister Koran: 20/Ta-Ha-35
20/Ta-Ha-35: Voorwaar, U bent Alziend over ons."
Luister Koran: 20/Ta-Ha-36
20/Ta-Ha-36: Hij (Allah) zei: "Waarlijk, jouw verzoek is ingewilligd, O Môesa.
Luister Koran: 20/Ta-Ha-37
20/Ta-Ha-37: En voorzeker, Wij hebben jou een andere keer begunstigd.
Luister Koran: 20/Ta-Ha-38
20/Ta-Ha-38: Toen Wi jouw moeder inspireerden met wat geinspireerd werd.
Luister Koran: 20/Ta-Ha-39
20/Ta-Ha-39: (Wij zeiden haar:) 'Leg hem in de kist en werp hem in de zee, zodat de zee hem op de kust zal werpen; een vijand van Mij en een vijand van hem zal hem opnemen.' En ik heb Mijn liefde over jou uitgestort opdat jij onder Mijn toezicht grootgebracht werd.
Luister Koran: 20/Ta-Ha-40
20/Ta-Ha-40: Toen jouw zuster heenging en (tegen de familie van Fir'aun) zei: 'Zal ik hem naar iemand brengen, die voor hem kan zorgen?' Zo brachten Wij jou bij jouw moeder terug, zodat haar ogen verblijdden en niet treurden. En jij hebt iemand gedood; daarop hebben Wij jou uit de moeilijkheden gered en Wij hebben jou aan veel beproevingen blootgesteld. Zo verbleef jij jaren onder het volk van Madyan, toen kwam jij, zoals bepaald, O Môesa.
Luister Koran: 20/Ta-Ha-41
20/Ta-Ha-41: En ik heb jou voor Mijzelf gekozen.
Luister Koran: 20/Ta-Ha-42
20/Ta-Ha-42: Gaat heen jij en je broeder en veronachtzaamt Mijn gedachtenis niet.
Luister Koran: 20/Ta-Ha-43
20/Ta-Ha-43: Gaat naar Fir'aun: voorwaar, hij overtrad.
Luister Koran: 20/Ta-Ha-44
20/Ta-Ha-44: En spreekt mild tot hem, moge hij zich laten vermanen, of er bang van worden."
Luister Koran: 20/Ta-Ha-45
20/Ta-Ha-45: Zij zeiden: "Onze Heer, voorwaar, wij zijn bang dat hij gewelddadig zal zijn tegen ons, of zal overtreden."
Luister Koran: 20/Ta-Ha-46
20/Ta-Ha-46: Hij zei: "Weest niet bang. Voorwaar, Ik ben met jullie beiden, Ik hoor en Ik zie.
Luister Koran: 20/Ta-Ha-47
20/Ta-Ha-47: Gaat daarom naar hem toe. en zegt: 'Voorwaar, wij zijn Boodschappers van jouw Heer, stuur de Kinderen van Israël met ons en bestraft hen niet. Wij zijn waarlijk tot jou gekomen met een Teken van jouw Heer, en vrede is met degene die de Leiding volgde.
Luister Koran: 20/Ta-Ha-48
20/Ta-Ha-48: Voorwaar, het is aan ons geopenbaard, dat de bestraffing over hem zal komen die (Allah) loochent en zich afwendt."'
Luister Koran: 20/Ta-Ha-49
20/Ta-Ha-49: Hij (Fir'aun) zei: "Wie is jullie Heer, O Môesa?"
Luister Koran: 20/Ta-Ha-50
20/Ta-Ha-50: Hij (Môesa) zei: "Onze Heer is Degene Die aan ieder ding van Zijn schepping vorm gegeven heeft en (het) daarna geleid heeft."
Luister Koran: 20/Ta-Ha-51
20/Ta-Ha-51: Hij (Fir'aun) zei, "Hoe staat het dan met de vroegere generaties?"
Luister Koran: 20/Ta-Ha-52
20/Ta-Ha-52: Hij (Môesa) zei: "De kennis over hen is bij mijn Heer, in een Boek. Mijn Heer maakt geen fouten en vergeet niet."
Luister Koran: 20/Ta-Ha-53
20/Ta-Ha-53: Degene Die de aarde voor jullie uitspreidde en er wegen voor jullie op aanlegde, en water uit de hemel deed neerdalen. Waarmee Wij paren van verschillende soorten planten hebben voortgebracht.
Luister Koran: 20/Ta-Ha-54
20/Ta-Ha-54: Eet en laat jullie vee grazen: voorwaar, daarin zijn Tekenen voor de bezitters van verstand.
Luister Koran: 20/Ta-Ha-55
20/Ta-Ha-55: Uit haar hebben Wij jullie geschapen en daarin zullen Wij jullie terug doen keren en daaruit zullen Wij jullie een andere keer opwekken.
Luister Koran: 20/Ta-Ha-56
20/Ta-Ha-56: En voorzeker, Wij hebben hem (Fir'aun) al Onze Tekenen laten zien, maar hij ontkende en weigerde.
Luister Koran: 20/Ta-Ha-57
20/Ta-Ha-57: (Fir'aun zei:) "Ben jij naar ons toegekomen om ons uit ons land te verdrijven met jouw tovenarij, O Môesa?
Luister Koran: 20/Ta-Ha-58
20/Ta-Ha-58: Dan zullen wij zeker met eenzelfde soort tovenarij voor jou komen, maak maar een afspraak tussen ons en jou, die wij niet verbreken en jij ook niet, op een plaats op gelijke afstand."
Luister Koran: 20/Ta-Ha-59
20/Ta-Ha-59: Hij (Môesa) zei: "Jullie afspraak zal op de feestdag zijn en laat de mensen in de ochtend verzameld worden."
Luister Koran: 20/Ta-Ha-60
20/Ta-Ha-60: Toen ging Fir'aun weg om zijn plannen te beramen en daarna kwam hij terug.
Luister Koran: 20/Ta-Ha-61
20/Ta-Ha-61: Môesa zei tot hen: "Wee jullie, verzint geen leugens over Allah, want dan zal Hij jullie door een bestraffing vernietigen. En waarlijk, wie leugens verzint is degene die verlist."
Luister Koran: 20/Ta-Ha-62
20/Ta-Ha-62: Zij (de Lieden van Fir'aun) twistten met elkaar over hun zaak en hielden een geheim overleg.
Luister Koran: 20/Ta-Ha-63
20/Ta-Ha-63: Zij zeiden: "Waarlijk, dit zijn zeker twee tovenaars, die jullie met hun tovenarij uit jullie land willen verdrijven en zij gaan jullie navolgenswaardige levenswijze doen verdwijnen.
Luister Koran: 20/Ta-Ha-64
20/Ta-Ha-64: Stelt daaarom jullie plan op en komt dan in rijen. En waarlijk, hij die vandaag Wint zal de overhand krijgen."
Luister Koran: 20/Ta-Ha-65
20/Ta-Ha-65: Zij zeiden: "O Môesa, of jij werpt, of zijn wij het die het eerst werpen?"
Luister Koran: 20/Ta-Ha-66
20/Ta-Ha-66: Hij zei: "Werpt maar." En toen scheen het hem toe dat hun touwen en hun staven zich door hun tovenarij voortbewogen.
Luister Koran: 20/Ta-Ha-67
20/Ta-Ha-67: Toen voelde Môesa vrees in zich opkomen.
Luister Koran: 20/Ta-Ha-68
20/Ta-Ha-68: Wij (Allah) zeiden: "Vrees niet! Voorwaar, jij zult de overhand krijgen.
Luister Koran: 20/Ta-Ha-69
20/Ta-Ha-69: Werp neer wat in jouw rechterhand is, het zal wat zij wrochtten verslinden. Voorwaar, wat zij wrochtten is slechts een list van een tovenaar. En de tovenaar wint niet, hoe hij het ook doet."
Luister Koran: 20/Ta-Ha-70
20/Ta-Ha-70: Toen werden de tovenaars op hun knieën neergeworpen, zij zeiden: "Wij geloven in de Heer van Hârôen en Môesa,"
Luister Koran: 20/Ta-Ha-71
20/Ta-Ha-71: Hij (Fir'aun) zei: "Geloven jullie hem voordat ik jullie toestemming gegeven heb? Voorwaar, hij is zeker jullie meester die jullie tovenarij onderwezen heeft. Ik zal zeker jullie handen en voeten aan tegenovergestelde kanten afhakken en ik zal jullie zeker kruisigen aan de stammen van palmbomen! En jullie zullen zeker weten wie van ons strenger en blijvender is wat betreft bestraffing."
Luister Koran: 20/Ta-Ha-72
20/Ta-Ha-72: Zij zeiden: "Wij zullen jou nooit verkiezen boven de duidelijke Tekenen die tot ons gekomen zijn en Degene Die ons geschapen heeft. Besluit daarom wat je besluit is: voorwaar, wat jij ook besluit, dat is van het wereldse leven.
Luister Koran: 20/Ta-Ha-73
20/Ta-Ha-73: Voorwaar, wij geloven in onze Heer, opdat Hij onze zonden zal vergeven en (ook) de tovenarij, waartoe jij ons gedwongen hebt. En Allah is beter (in het belonen) en blijvender (in de bestraffinjg)."
Luister Koran: 20/Ta-Ha-74
20/Ta-Ha-74: Voorwaar, wie als een zondaar war zijn Heer komt, voor hem is zeker de Hel, waarin hij noch leeft noch sterft.
Luister Koran: 20/Ta-Ha-75
20/Ta-Ha-75: En zij die als gelovigen naar Hem komen en waarlijk goede daden verrichten: zij zijn degenen die de hoge rangen krijgen.
Luister Koran: 20/Ta-Ha-76
20/Ta-Ha-76: De Tuinen van 'Adn ( het Paradijs), waar onder door de rivieren stromen, zij zijn eeuwig levenden darin. Dat is de beloning voor wie zich reinigt.
Luister Koran: 20/Ta-Ha-77
20/Ta-Ha-77: En voorzeker, Wij hebben aan Môesa geopenbaard: "Reis in de nacht met Mijn dienaren en sla (met je staf) voor hen een droge weg door de zee. Wees niet bang om bereikt te worden en wees niet angstig."
Luister Koran: 20/Ta-Ha-78
20/Ta-Ha-78: Toen volgde Fir'aun hen met zijn legers, daarop werden zij bedekt door de vloedgolf die over hen kwam.
Luister Koran: 20/Ta-Ha-79
20/Ta-Ha-79: En Fir'aun deed zijn volk dwalen en leidde hen niet.
Luister Koran: 20/Ta-Ha-80
20/Ta-Ha-80: O Kinderen van Israël, Wij hebben jullie waarlijk van jullie vijand gered en Wij sloten een verbond met jullie bij de rechterzijde van (de berg) Thôer en Wij deden Manna en kwartels voor jullie neerdalen.
Luister Koran: 20/Ta-Ha-81
20/Ta-Ha-81: Eet van de gome dingen, waarmee Wij jullie hebben voorzien en overdrijft niet zodat Mijn woede jullie niet treft. En wie door Mijn woede getroffen wordt zal waarlijk ten onder gaan.
Luister Koran: 20/Ta-Ha-82
20/Ta-Ha-82: En voorwaar, Ik ben zeker een Vergevensgezinde voor degene die berouw toonde en geloofde en goede daden verrichtte en vervolgens Leiding volgde.
Luister Koran: 20/Ta-Ha-83
20/Ta-Ha-83: (Allah zei:) "En wat heeft jou je van jouw volk doen weghaasten, O Môesa?"
Luister Koran: 20/Ta-Ha-84
20/Ta-Ha-84: Hij zei: "Zij volgen in mijn voetstappen en ik haastte mij naar U, O mijn Heer, om door U behaagd te worden."
Luister Koran: 20/Ta-Ha-85
20/Ta-Ha-85: Hij (Allah) zei: "Wij hebben jou op de proef gesteld nadat jij (vertrok) en de Sâmirî bracht hen tot dwaling."
Luister Koran: 20/Ta-Ha-86
20/Ta-Ha-86: Toen keerde Môesa terug naar zijn volk, woedend en vol spijt, en zei. "O mijn volk, heeft jullie Heer jullie geen goede belofte gedaan? Duurde (de vervulling van) de belofte te lang of wilden jullie dat de woede van jullie Heer jullie trof, zodat jullie mijn afspraak (met jullie) afzegden?"
Luister Koran: 20/Ta-Ha-87
20/Ta-Ha-87: Zij zeiden: "Wij hebben de afspraak met jou niet uit vrije wil afgezegd, maar wij werden belast met ladingen sieraden van het volk. Toen gooiden wij die (in het vuur), net zoals de Sâmirî (ze in het vuur) wierp.
Luister Koran: 20/Ta-Ha-88
20/Ta-Ha-88: Toen haalde de Sâmirî voor hen een beeld van een kalf (uit het vuur), met geloei. En zij zeiden: "Dit is jullie god en de god van Môesa, maar hij vergat (hem)."
Luister Koran: 20/Ta-Ha-89
20/Ta-Ha-89: Zien zij niet dat het geen woord aan hen terug gaf en het ook geen kracht had om voor hen schade (te voorkomen) of te baten?
Luister Koran: 20/Ta-Ha-90
20/Ta-Ha-90: En voorzeker, Hârôen had tevoren gezegd: "O mijn volk, jullie worden daarmee op de proef gesteld. En voorwaar, jullie Heer is de Barmhartige. Volgt mij daarom en gehoorzaamt mijn bevel."
Luister Koran: 20/Ta-Ha-91
20/Ta-Ha-91: Zij (de aanbidders van het kalf) zeiden: "Wij zullen nooit ophouden hein (te aanbidden), totdat Môesa tot ons terugkeert."
Luister Koran: 20/Ta-Ha-92
20/Ta-Ha-92: Hij (Môesa) zei: "O Hârôen, wat hield jou tegen toen jij ben zag dwalen?
Luister Koran: 20/Ta-Ha-93
20/Ta-Ha-93: Om mij te volgen? Ben jij dan ongehoor-zaam aan mijn bevel geweest?"
Luister Koran: 20/Ta-Ha-94
20/Ta-Ha-94: Hij (Hârôen) zei: "Zoon van mijn moeder, grijp mij niet bij mijn baard of bij mijn hoofd. Ik was bang dat jij zou zeggen: 'Jij hebt de Kinderen van Israël verdeeld en jij hebt mijn woorden niet in acht genomen."
Luister Koran: 20/Ta-Ha-95
20/Ta-Ha-95: Hij (Môesa) zei: "Wat was jouw geval, O sâmirî?"
Luister Koran: 20/Ta-Ha-96
20/Ta-Ha-96: Hij (de Sâmiri) zei: "Ik doorzag wat zij niet doorzagen en ik nam een handvol uit het spoor van de gezant en ik strooide het (over het kalt). En zo verblijdde ik mijzelf"
Luister Koran: 20/Ta-Ha-97
20/Ta-Ha-97: Hij (Môesa) zei: "Ga dan maar heen. Voorwaar, voor jou is er in het leven, dat jij slechts kan zeggen: 'Raak mij niet aan, 'en voorwaar, voor jou is er een afspraak (in het Hiernamaals), die nooit afgezegd kan worden. En kijk naar jouw god die jij voortdurend aan het aanbidden was: wij zullen hem zeker verbranden. En vervolgens werpen wij hem zeker als as in de zee!"
Luister Koran: 20/Ta-Ha-98
20/Ta-Ha-98: Voorwaar, jullie god is slechts Allah, er is geen god dan Hij. Hij omvat alle zaken met (Zijn) kennis.
Luister Koran: 20/Ta-Ha-99
20/Ta-Ha-99: Zo verhalen Wij jou van de geschiedenissen van wat voorafgegaan is. En waarlijk, Wij hebben jou van Onze Zijde de Vermaning gegeven.
Luister Koran: 20/Ta-Ha-100
20/Ta-Ha-100: Hij, die zich ervan afwendt: voorwaar, hij zal op de Dag der Opstanding een zonde dragen.
Luister Koran: 20/Ta-Ha-101
20/Ta-Ha-101: Zij zullen daarin eeuwig levenden zijn. Slecht zal de last voor hen zijn op de Dag der Opstanding!
Luister Koran: 20/Ta-Ha-102
20/Ta-Ha-102: Op de Dag, waarop op de bazuin wordt geblazen en Wij de zondaren verzamelen, met hun afschrikwekkende gezichten.
Luister Koran: 20/Ta-Ha-103
20/Ta-Ha-103: Fluisterend onder elkaar zeggen ze: "Jullie hebben slechts tien dagen op aarde verbleven."
Luister Koran: 20/Ta-Ha-104
20/Ta-Ha-104: Wij weten het beste wat zij zeggen wanneer degene die het meest voorbeeldig de Weg volgde onder hen zegt. "Jullie hebben er slechts één dag verbleven."
Luister Koran: 20/Ta-Ha-105
20/Ta-Ha-105: En zij vragen jou over de bergen. Zeg dan: "Mijn Heer zal ze als pulver doen uiteenvallen.
Luister Koran: 20/Ta-Ha-106
20/Ta-Ha-106: En Hij laat hen achter als een kale vlakte.
Luister Koran: 20/Ta-Ha-107
20/Ta-Ha-107: Waarop je geen lage en hoge (plaatsen) ziet."
Luister Koran: 20/Ta-Ha-108
20/Ta-Ha-108: Op die dag zullen zij de Oproeper volgen; er is geen (mogelijkeid) om aan hem te ontsnappen. En stemmen zullen zacht klinken tegenover de Barmhartige, zodat je niets dan gefluister hoort.
Luister Koran: 20/Ta-Ha-109
20/Ta-Ha-109: Op de Dag is bemiddeling niet van nut, behalve voor hem, aan wie de Barmhartige toestemming geeft en wiens woorden Hem welgevallen.
Luister Koran: 20/Ta-Ha-110
20/Ta-Ha-110: Hij weet wat vôôr hen is en wat achter hen is, en zij kunnen Hem met kennis niet omvatten.
Luister Koran: 20/Ta-Ha-111
20/Ta-Ha-111: En alle gezichten zullen eerbiedig neerbuigen voor de Levende, de Zelfstandige. En waarlijk, hij die onrecht pleegde zal teleurgesteld worden.
Luister Koran: 20/Ta-Ha-112
20/Ta-Ha-112: En hij die goede daden verrichtte en een gelovige was, hoeft niet bang te zijn voor onrecht of verlies.
Luister Koran: 20/Ta-Ha-113
20/Ta-Ha-113: En zo hebben Wij hem neergezonden als een Arabische Koran en Wij hebben daarin waarschuwingen uiteengezet. Hopelijk zullen zij (Allah) vrezen of zal hij (de Koran) hen lering brengen.
Luister Koran: 20/Ta-Ha-114
20/Ta-Ha-114: En Verheven is Allah, de Ware Koning. En haast je niet met de Koran (O Moehammad), voordat zijn openbaring an jou voltooid is. En zeg: "'Mijn Heer, vermeerder voor mijn kennis."
Luister Koran: 20/Ta-Ha-115
20/Ta-Ha-115: En Wij hadden vroeger met Adam een verbond gesloten, maar hij vergat het. Wij vonden bij hem geen vastberadenheid.
Luister Koran: 20/Ta-Ha-116
20/Ta-Ha-116: En toen Wij tegen de Engelen Zeiden: "Werpt jullie neer voor Adam," wierpen zij zich neer, behalvc lblîs, hij weigerde.
Luister Koran: 20/Ta-Ha-117
20/Ta-Ha-117: Daarop zeiden Wij: "O Adam, voorwaar, dit is zeker een vijand van jou en jouw vrouw. Laat hem daarom jullie niet uit het Paradijs verdrijven, want dan zal jij zeker ongelukkig worden.
Luister Koran: 20/Ta-Ha-118
20/Ta-Ha-118: Voorwaar, daarin is voor jou geen honger en jij bent er niet naakt.
Luister Koran: 20/Ta-Ha-119
20/Ta-Ha-119: Jij hebt ef zeker geen dorst en jij wordt er niet blootgesteld aan hitte."
Luister Koran: 20/Ta-Ha-120
20/Ta-Ha-120: Maar de Satan fluisterde hem in, en zei: "O Adam, zal ik jou de eeuwige boom wijzen en een koninkrij'k dat niet vergaat?"
Luister Koran: 20/Ta-Ha-121
20/Ta-Ha-121: Vervolgens aten zij ervan, zodat hun schaamte zichtbaar werd en zij begonnen zich te bedekken uwt bladeren van het Paradijs; en zo was Adam zijn Hecr ongehoorzaam en dwaalde hij.
Luister Koran: 20/Ta-Ha-122
20/Ta-Ha-122: Daarna koos zijn Heer hem uit en Hij aanvaardde zün berouw en leidde (hem).
Luister Koran: 20/Ta-Ha-123
20/Ta-Ha-123: Hij (Allah) zei: "Daalt hieruit af, tezamen, onder jullie zal de één de vijand zijn van de ander. Maar als van Mij Leiding tot jullie komt: wie Mijn Leiding volgt dwaalt niet en is niet ongelukkig.
Luister Koran: 20/Ta-Ha-124
20/Ta-Ha-124: En hij die zich afwendt van Mijn Vemaning: voorwaar, er zal dan voor hem een benauwd leven zijn. En Wij zullen hen verzamelen op de Dag der Opstanding, in blinde toestand.
Luister Koran: 20/Ta-Ha-125
20/Ta-Ha-125: Hij zal zeggen: "Mijn Heer, waarom verzamelt U mij in blinde toestand, terwijl ik vroeger in staat was om te zien?"
Luister Koran: 20/Ta-Ha-126
20/Ta-Ha-126: Hij (Allah) zai zeggen: "Zo is het. Onze Tekkenen zijn tot jou gekomen, maar jij verpt ze, en daaroin wordt jij vandaag vergeten."
Luister Koran: 20/Ta-Ha-127
20/Ta-Ha-127: En zo vergeiden Wij wie overschrijdt en niet in de Tekenen van zijn Heer gelooft. En de bestraffing in het Hiernamaals is zeker strenger en blijvender.
Luister Koran: 20/Ta-Ha-128
20/Ta-Ha-128: Is er voor hen den geen Leiding in hoeveel genenties vóór hen Wij vernietigd hebben, en over wiens (vernietigde) woningen zij rondwandeled? Voorwaar, daarin zijn zeker Tekenen voor de bezittem van verstand.
Luister Koran: 20/Ta-Ha-129
20/Ta-Ha-129: En als er geen Wood van jouw Heer voorafgegan was, en het tijdstip niet vastgesteld was, dan zou (de bestraffing) ben zeker treffen.
Luister Koran: 20/Ta-Ha-130
20/Ta-Ha-130: Wees daarom geduldig (O Moehammad) met wat zij zeggen en prijs de lof van jouw Heer vóór de zonsopgang en vóór haar ondergang en tijdens de nacht en prijs (Hem) op de uiteinden van de dag. Hopelijk ben jij tevreden.
Luister Koran: 20/Ta-Ha-131
20/Ta-Ha-131: En kijk niet met uitpuilende ogen naar wat Wij sommigen van hen aan genietingen hebben geschonken, (het is slechts) de versiering van het wereldse leven, om hen ermee op de proef te stellen. Ein de voorziening van jouw Heer is beter en blijvender.
Luister Koran: 20/Ta-Ha-132
20/Ta-Ha-132: En beveel jouw familie de shalât te verrichten en volhard daarin. Wij wagen van jou geen voorziening (te geven), Wij geven jou voorziening. Het (goede) einde is voor degene die (Allah) vreest.
Luister Koran: 20/Ta-Ha-133
20/Ta-Ha-133: En zij (de ongelovigen) zeggen: "Waarom is hij niet met een Teken van Zijn Heer tot ons gekomen?" Is er dan geen duidelijk Teken tot hen gekomen in de voorafgaande Geschriften?
Luister Koran: 20/Ta-Ha-134
20/Ta-Ha-134: En als Wij hen vernietigd hadden door een bestraffing voor hem (de Koran), dan zouden zij zeker zeggen: "Onze Heer, had U maar een Boodschapper naar ons gestuurd, dan zouden wij Uw Tekenen hebben gevolgd, voordat wij vemederd en te schande gemaakt werden!"'
Luister Koran: 20/Ta-Ha-135
20/Ta-Ha-135: Zeg: "Allen wachten af, wacht dus af. Jullie zullen te weten komen wie de volgers van het rechte Pad zijn en wie Leiding volgden."
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran »
Sponsor Links: