Al-Fajr, Soera De Dageraad (Koran: Soera-89-Al-Fajr)

89/Al-Fajr-1: Waalfajri, 89/Al-Fajr-2: Walayalin AAashrin., 89/Al-Fajr-3: WaalshshafAAi waalwatri
direction_left
direction_right
nl.islaminquran.com Android App
nl.islaminquran.com Android App

Al-Fajr, Soera De Dageraad (Koran: Soera-89-Al-Fajr)

Bismi Allahi alrrahmani alrraheemi

Luister Koran: 89/Al-Fajr-1
89/Al-Fajr-1: Bij de dageraad.
Luister Koran: 89/Al-Fajr-2
89/Al-Fajr-2: Bij de tien nachten. (De eerste tien dagen en nachten van de maand Dzoelhiddjah)
Luister Koran: 89/Al-Fajr-3
89/Al-Fajr-3: Bij het even en het oneven.
Luister Koran: 89/Al-Fajr-4
89/Al-Fajr-4: Bij de nacht wanneer hij voorbijgaat.
Luister Koran: 89/Al-Fajr-5
89/Al-Fajr-5: Is daarin geen eed voor de bezitter van verstand?
Luister Koran: 89/Al-Fajr-6
89/Al-Fajr-6: Heb jij niet vernomen hoe jouw Heer de 'Âd heeft behandeld?
Luister Koran: 89/Al-Fajr-7
89/Al-Fajr-7: Van de stad Iram met zijn zuilen?
Luister Koran: 89/Al-Fajr-8
89/Al-Fajr-8: Zoals nog nooit een stad is geschapen in de landen?
Luister Koran: 89/Al-Fajr-9
89/Al-Fajr-9: En de Tsamôed die de rotsen uithieuwen in de vallei?
Luister Koran: 89/Al-Fajr-10
89/Al-Fajr-10: En Fir'aun, de bezitter van de pinnen?
Luister Koran: 89/Al-Fajr-11
89/Al-Fajr-11: Degenen die overtraden in het land?
Luister Koran: 89/Al-Fajr-12
89/Al-Fajr-12: En daarin veelvuldig verderf zaaiden?
Luister Koran: 89/Al-Fajr-13
89/Al-Fajr-13: Toen deed jouw Heer de gesel van de bestraffing op hen neerdalen.
Luister Koran: 89/Al-Fajr-14
89/Al-Fajr-14: Voorwaar, jouw Heer is zeker waakzaam.
Luister Koran: 89/Al-Fajr-15
89/Al-Fajr-15: Wat de mens betreft, wanneer zijn Heer hem op de proef stelt en hem aanzien geeft en hem genietingen schenkt, dan zegt hij: "Mijn Heer heeft mij geëerd."
Luister Koran: 89/Al-Fajr-16
89/Al-Fajr-16: Maar wanneer Hij hem beproeft, en dan zijn voorzieningen beperkt, dan zegt hij: "Mijn Heer heeft mij vernederd."
Luister Koran: 89/Al-Fajr-17
89/Al-Fajr-17: Nee! Jullie ondersteunen immers de wees niet.
Luister Koran: 89/Al-Fajr-18
89/Al-Fajr-18: En jullie sporen elkaar niet aan tot het voeden van de behoeftigen.
Luister Koran: 89/Al-Fajr-19
89/Al-Fajr-19: En jullie verteren het erfdeel inhalig.
Luister Koran: 89/Al-Fajr-20
89/Al-Fajr-20: En jullie beminnen het bezit met overdreven liefde.
Luister Koran: 89/Al-Fajr-21
89/Al-Fajr-21: Nee, wanneer de aarde met klappen verpulverd wordt.
Luister Koran: 89/Al-Fajr-22
89/Al-Fajr-22: En jouw Heer komt, en de Engelen, rij na rij.
Luister Koran: 89/Al-Fajr-23
89/Al-Fajr-23: En op de Dag dat de Hel wordt getoond, op die Dag zal de mens zich (zijn slechte daden) herinneren, maar wat baat hem dan nog de herinnering?
Luister Koran: 89/Al-Fajr-24
89/Al-Fajr-24: Hij zegt: "Wee, had ik maar goede (daden) verricht tijdens mijn leven."
Luister Koran: 89/Al-Fajr-25
89/Al-Fajr-25: Maar op die Dag is er niemand die straft zoals Hij.
Luister Koran: 89/Al-Fajr-26
89/Al-Fajr-26: En niemand knevelt zoals Hij knevelt.
Luister Koran: 89/Al-Fajr-27
89/Al-Fajr-27: O tot rust gekomen ziel!
Luister Koran: 89/Al-Fajr-28
89/Al-Fajr-28: Keer terug tot jouw Heer, behaagd en welbehaagd (ontvangen door Hem).
Luister Koran: 89/Al-Fajr-29
89/Al-Fajr-29: En treed binnen onder Mijn dienaren.
Luister Koran: 89/Al-Fajr-30
89/Al-Fajr-30: En treed binnen in Mijn Paradijs.
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran »
Sponsor Links: