Al-Jumu'ah, Soera Vrijdag, De Bijeenkomst (Koran: Soera-62-Al-Jumu'ah)

62/Al-Jumu'ah-1: Yusabbihu lillahi ma fee alssamawati wama fee al-ardi almaliki alquddoosi alAAazeezi alhakeemi, 62/Al-Jumu'ah-2: Huwa allathee baAAatha fee al-ommiyyeena rasoolan minhum yatloo AAalayhim ayatihi wayuzakkeehim wayuAAallimuhumu alkitaba waalhikmata wa-in kanoo min qablu lafee dalalin mubeenin, 62/Al-Jumu'ah-3: Waakhareena minhum lamma yalhaqoo bihim wahuwa alAAazeezu alhakeemu
direction_left
direction_right
nl.islaminquran.com Android App
nl.islaminquran.com Android App

Al-Jumu'ah, Soera Vrijdag, De Bijeenkomst (Koran: Soera-62-Al-Jumu'ah)

Bismi Allahi alrrahmani alrraheemi

Luister Koran: 62/Al-Jumu'ah-1
62/Al-Jumu'ah-1: Wat er in de hemelen en op de aarde is prijst de Glorie van Allah de Heerser, de Heilige, de Almachtige, de Alwijze.
Luister Koran: 62/Al-Jumu'ah-2
62/Al-Jumu'ah-2: Hij is Degene Die bij de ongeletterden een Boodschapper uit hun midden zond, die hun Zijn Verzen voordroeg, en die hen reinigde, en die hun het Boek en de Wijsheid onderwees, terwijl zij daarvoor in duidelijke dwaling verkeerden.
Luister Koran: 62/Al-Jumu'ah-3
62/Al-Jumu'ah-3: En (Allah zond hem) aan anderen onder hen die zich nog niet bij hem hebben gevoegd. En Hij is de Almachtige, de Alwijze.
Luister Koran: 62/Al-Jumu'ah-4
62/Al-Jumu'ah-4: Dat is de gunst van Allah die Hij geeft aan wie Hij wil. En Allah is de Bezitter van de Geweldige Gunst.
Luister Koran: 62/Al-Jumu'ah-5
62/Al-Jumu'ah-5: De gelijkenis van degenen aan wie de Taurât is opgedragen en zich er vervolgens niet aan houden, is als de gelijkenis van een ezel die boeken draagt. Slecht is de gelijkenis van het volk dat de Verzen van Allah loochent. En Allah leidt het onrechtplegende volk niet.
Luister Koran: 62/Al-Jumu'ah-6
62/Al-Jumu'ah-6: Zeg: "O jullie die Jood zijn, als jullie veronderstelden dat jullie de vrienden van Allah waren, met uitsluiting van de (andere) mensen: wenst dan de dood, als jullie waarachtig zijn!"
Luister Koran: 62/Al-Jumu'ah-7
62/Al-Jumu'ah-7: Maar zij zullen die nooit wensen wegens dat wat hun handen vooruit hebben gezonden. En Allah is Alwetend over de onrechtplegers.
Luister Koran: 62/Al-Jumu'ah-8
62/Al-Jumu'ah-8: Zeg: "Voorwaar, de dood die jullie trachten te voorkomen zal jullie zeker vinden, daarna zullen jullie worden teruggevoerd naar de Kenner van het onwaarneembare en het waarneembare en Hij zal jullie dan mededelen wat jullie plachten te doen."
Luister Koran: 62/Al-Jumu'ah-9
62/Al-Jumu'ah-9: O jullie die geloven, wanneer jullie tot het vrijdaggebed worden geroepen, haast jullie dan naar het gedenken van Allah en laat de handel achter. Dat is beter voor jullie, als jullie het wisten!
Luister Koran: 62/Al-Jumu'ah-10
62/Al-Jumu'ah-10: En wanneer de shalât is beëindigd, verspreidt jullie dan op de aarde en zoekt de gunst van Allah, en gedenkt Allah veelvuldig. Hopelijk zullen jullie welslagen.
Luister Koran: 62/Al-Jumu'ah-11
62/Al-Jumu'ah-11: En als zij handel of vermaak zien, dan lopen zij daarheen en laten jou staan (in de shalât). Zeg: "Wat zich bij Allah bevindt is beter dan het vermaak en dan de handel. En Allah is de Beste der Voorzieners."
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran »
Sponsor Links: