Al-Infitar, Soera De Splijting (Koran: Soera-82-Al-Infitar)

82/Al-Infitar-1: Itha alssamao infatarat, 82/Al-Infitar-2: Wa-itha alkawakibu intatharat, 82/Al-Infitar-3: Wa-itha albiharu fujjirat
direction_left
direction_right
nl.islaminquran.com Android App
nl.islaminquran.com Android App

Al-Infitar, Soera De Splijting (Koran: Soera-82-Al-Infitar)

Bismi Allahi alrrahmani alrraheemi

Luister Koran: 82/Al-Infitar-1
82/Al-Infitar-1: Wanneer de hemel gespleten wordt.
Luister Koran: 82/Al-Infitar-2
82/Al-Infitar-2: En wanneer de sterren vallen.
Luister Koran: 82/Al-Infitar-3
82/Al-Infitar-3: En wanneer de zeeën overstromen.
Luister Koran: 82/Al-Infitar-4
82/Al-Infitar-4: En wanneer de graven worden omgekeerd.
Luister Koran: 82/Al-Infitar-5
82/Al-Infitar-5: Dan weet de ziel wat zij heeft verricht en wat zij nagelaten heeft.
Luister Koran: 82/Al-Infitar-6
82/Al-Infitar-6: O mens, wat heeft jou weggeleid van jouw Heer, de Edele?
Luister Koran: 82/Al-Infitar-7
82/Al-Infitar-7: Degene Die jou geschapen heeft en daarna vervolmaakte en de juiste verhoudingen gaf?
Luister Koran: 82/Al-Infitar-8
82/Al-Infitar-8: In welke vorm Hij ook wilde heeft Hij jou samengesteld.
Luister Koran: 82/Al-Infitar-9
82/Al-Infitar-9: Nee, jullie loochenen zelfs de Dag des Oordeels.
Luister Koran: 82/Al-Infitar-10
82/Al-Infitar-10: En voorwaar, er zijn zeker bewakers (Engelen) over jullie.
Luister Koran: 82/Al-Infitar-11
82/Al-Infitar-11: Eervollen, schrijvenden.
Luister Koran: 82/Al-Infitar-12
82/Al-Infitar-12: Zij weten wat jullie doen.
Luister Koran: 82/Al-Infitar-13
82/Al-Infitar-13: Voorwaar, de deugdzamen verkeren zeker in gelukzaligheid.
Luister Koran: 82/Al-Infitar-14
82/Al-Infitar-14: En voorwaar, de zondaren verkeren zeker in de Hel.
Luister Koran: 82/Al-Infitar-15
82/Al-Infitar-15: Zij gaan erin op de Dag des Oordeels.
Luister Koran: 82/Al-Infitar-16
82/Al-Infitar-16: En zij zullen er nooit afwezig zijn.
Luister Koran: 82/Al-Infitar-17
82/Al-Infitar-17: En wat doet jou weten wat de Dag des Oordeels is?
Luister Koran: 82/Al-Infitar-18
82/Al-Infitar-18: Nogmaals, wat doet jou weten wat de Dag des Oordeels is?
Luister Koran: 82/Al-Infitar-19
82/Al-Infitar-19: Op die Dag is geen ziel bij machte iets voor een (andere) ziel te doen. En het bevel behoort op die Dag aan Allah.
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran »
Sponsor Links: